Symposium: Ieder kind kan meedoen

Het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap organiseert het symposium "Ieder kind kan meedoen", dat plaatsvindt op donderdag 19 april 2018 in het Willem-Alexander Sportcentrum, Zernikeplein 17 te Groningen. Het onderwerp is participatie van kinderen met DCD in sport en lichamelijke activiteit.

Doelgroep

Het symposium is bedoeld voor professionals vanuit praktijk, onderzoek en beleid zoals revalidatieartsen, (kinder)fysiotherapeuten, vakleerkrachten, mrt-ers, sport-extra leiders, leerkrachten, bewegingswetenschappers, orthopedagogen, onderzoekers, beleidsmedewerkers en overige belangstellenden.

Kosten

De kosten van het symposium zijn € 25,00. Studenten betalen € 15,00. Accreditatie KNGF en registerleraar onder voorbehoud.

Aanmelden

Meld u aan via het aanmeldformulier. Er is ruimte voor 100 deelnemers. Met vragen kunt u terecht bij Marieke Westendorp, m.westendorp@pl.hanze.nl.

Programma


10.00 – 10.30              Inloop 

10.30 - 10.40              Opening symposium

10.40 – 11.15              Keynote

Participatie van kinderen met DCD in sport en lichamelijke activiteit: motorische leerprincipes, recente wetenschappelijke achtergronden en de toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk. 

Spreker: Bert Steenbergen, hoogleraar gehandicaptenzorg, Radboud Universiteit Nijmegen


11.15 – 12.00              Paneldiscussie

Bewegen in het dagelijks leven van kinderen met DCD: uitdagingen, mogelijkheden en oplossingsrichtingen belicht vanuit de perspectieven kind, zorg, praktijk en wetenschap. 

Sprekers: Remo Mombarg (lector bewegingsonderwijs en jeugdsport Hanzehogeschool), Jessika van Hoorn (revalidatiearts UMCG/Beatrixoord), Wim van Gelder (expert bewegingsonderwijs en mrt), Marina Schoemaker (universitair hoofddocent Bewegingswetenschappen, UMCG). 


12.00 – 13.00              Lunch


13.00 – 14.30              Parallelsessies

1. Meedoen met sport

Hoe kan je impliciete en expliciete leermethodes gebruiken om motorische vaardigheden te leren? Die vraag staat centraal in deze sessie. Op interactieve wijze zullen we de theorie bespreken. Aan de hand van het handboek en mediakaarten van het onderzoeksproject 'Iedereen sport op maat' gaan we in levende lijve ervaren wat de verschillen zijn tussen impliciet en expliciet leren en hoe dit in de eigen beroepspraktijk is toe te passen. 

Sprekers: Femke van Abswoude, Sandra van Capellen en Bert Steenbergen, onderzoekers Radboud Universiteit Nijmegen en programma Meedoen met sport

2. Zelfstandig sporten

Kinderen met DCD willen best meer sporten, maar liever niet in een competitieve setting. Het geven van eigen regie over de keuze en inhoud van wat kinderen willen leren, resulteert in een toename van motivatie en draagt bij aan het zelfstandig leren sporten. Dat zorgt er bovendien voor dat ze ook nieuwe sporten kunnen leren. We gaan tijdens de workshop praktisch aan de slag met de volgende vragen: Hoe geef je kinderen meer eigen regie bij het aanleren van sportvaardigheden en welke rol heb je als begeleider? Hoe geef je impliciet leren vorm in de les?

Sprekers: Wouter de Groot, Simon Leistra en Marieke Westendorp, onderzoekers Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, Hanzehogeschool Groningen

3. Fitheid en leefstijl: RenJeFit!

Kinderen met DCD zijn minder fit en bewegen minder dan leeftijdsgenootjes. Hoe kunnen we zorgen dat deze kinderen een gezonde toekomst tegemoet gaan en ondanks hun motorische problemen fitter en actiever worden? RenJeFit!, een training en leefstijlprogramma voor kinderen met DCD, speelt hierop in. We delen graag onze voorlopige resultaten en inzichten, en nemen je  mee in de vragen voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling. 

Sprekers: Anja van der Heide, Petra Braaksma en Tsjikke Zijlstra, onderzoekers UMCG/Beatrixoord


14.30 – 15.00              Pauze


15.00 – 16.15              Ronde-tafel-gesprekken

Hoe kunnen we de participatie van kinderen met DCD in sport en lichamelijk activiteit bevorderen? Wat zijn knelpunten en succesfactoren en welke richting moeten we op in de toekomst? U wordt uitgedaagd om uw kennis en ervaringen te delen en samen met uw tafelgenoten na te denken over een concreet advies en specifieke vragen voor toekomstig onderzoek.


16.15- 17.00                Borrel met hapje en drankje

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}