Ben je nieuwsgierig, ondernemend en onderzoekend? Heb je een passie voor kunst in het algemeen en beeldende kunst in het bijzonder? Dan kun jij je uitleven bij onze bachelor Autonome Beeldende Kunst. Deze opleiding geeft je de kans om te experimenteren en te spelen, te leren en te maken. Jij wacht niet tot iemand je een opdracht geeft. Jij gaat zelf aan de slag. Zo werk je aan je toekomst als zelfstandig beeldend kunstenaar.

Meer weten? Vraag onze brochure aan of kom naar een Open Dag. Ook kun je appen met onze studenten

Wat heb je nodig om deze opleiding met succes te volgen? In ieder geval een open, nieuwsgierige en vooral onderzoekende houding. Jij neemt niets voor waar aan, maar zoekt zelf uit hoe het zit. Jij kijkt naar de wereld om je heen met een open en kritische blik. Jij wilt het proces van verbeelding van een idee, gedachte of verlangen naar beeld op je eigen manier beheersen.

Onze insteek is internationaal: veel van onze studenten komen uit het buitenland. Daarom is deze bachelor Engelstalig. Dat betekent dat de voertaal tijdens de lessen Engels is. Individuele, persoonlijke begeleiding kan wel in het Nederlands plaatsvinden. Het is van belang dat je vanaf de begin went aan een internationale setting, zodat je je ook in het buitenland snel thuis voelt en je overal kunt redden als kunstenaar.

Dat leer je door te experimenteren, te onderzoeken, te reflecteren en vooral door veel te maken. Je verwerkt je ideeën, verlangens en fascinaties tot beelden met behulp van de materialen, technieken en media die daarvoor het meest geschikt zijn. De vraag is steeds: wat wil je uitdrukken? Wat breng jij teweeg bij de toeschouwer? De ene keer gebruik je daarvoor een schilderij, de andere keer film of fotografie, een computersimulatie of een ruimtelijke opstelling. Al die vaardigheden kun je bij ons leren. De kunst van de verbeelding moet uit jouzelf komen. Wij helpen je om dat pad te bewandelen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

De bacheloropleiding Autonome Beeldende Kunst duurt vier jaar. Een studiejaar bestaat uit twee semesters van ieder 16 lesweken, met elk een afsluitende beoordeling en een projectweek of excursieweek. Het onderwijs is ingericht rondom het werk in de studio. In het studioprogramma staat de ontwikkeling van je eigen beeldend werk centraal. Je leert om op een professionele manier naar je eigen werk te kijken en naar dat van anderen. 

Tijdens het eerste jaar krijg je opdrachten die je helpen een artistiek proces op te starten om zelfstandig werk te kunnen maken. In het tweede jaar leer je dat proces zelf te initiëren en gaande te houden. Vanaf het derde jaar werk je voornamelijk zelfstandig in de studio en staat het zoeken naar jouw positie centraal. Het vierde jaar draait om het definiëren van je eigen kunstenaarschap en de eigenheid en kwaliteit van je beeldend werk. Je schrijft een artist statement en een afstudeerscriptie (Graduation Thesis). Je werkt toe naar een gezamenlijke tentoonstelling met het werk van alle examenkandidaten. Ieder jaar zit je in een groep met zowel Nederlandse als internationale studenten. De voertaal is Engels. Als je wilt, krijg je aanvullende instructie in het Nederlands. Het theorieonderwijs bieden we zowel in het Engels als in het Nederlands aan.  

De studio

Maken en denken

Voor een kunstenaar zijn maken en denken altijd met elkaar verbonden. Dit komt terug in de opbouw van het programma. Je maakt intensief kennis met de wereld van de beeldende kunst, bepaalt daarin je eigen rol en positie en wordt daarin begeleid door een grote verscheidenheid aan (gast)docenten, die allemaal hun eigen specialiteit en achtergrond hebben. Dat maakt de opleiding zeer gevarieerd. Centraal in het programma staat het werken in de studio en de werkplaatsen. Daarnaast is er een aanvullend programma dat de verbinding legt tussen theorie en praktijk en de voorbereiding op de beroepspraktijk. Het gehele studieprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:
• Studio: werken in het atelier, werkplaats of welke (virtuele) omgeving ook
• Studio Support: kennis en vaardigheden binnen alle beeldende domeinen
• Studio Classroom: de relatie tussen theoretisch en praktijkgericht artistiek onderzoek
• Studio Electives: een groot en gevarieerd aanbod aan interdisciplinaire beeldende en theoretische keuzevakken
• Theory: kennis van de context van de beeldende kunst. Kunstgeschiedenis, beeldanalyse, filosofie en kunsttheorie
• Professional Practices: de beroepspraktijk 

Keuzeruimte

Het studieprogramma is erop gericht om je in staat te stellen steeds zelfstandiger keuzes te maken over wat jij nodig hebt om je te kunnen verdiepen. Het studieportfolio helpt je hierbij. Gedurende je hele studie is er daarom veel ruimte om je eigen keuzeprogramma samen te stellen. Niet alleen binnen één of meerdere media, maar ook binnen verschillende beroepsdomeinen en kunstenaarsposities. Dit doe je vooral binnen het Studio programma, aangevuld met keuzevakken die je volgt met studenten van de andere opleidingen. Die keuzevakken, de zogenaamde OffCourses, worden gegeven door een steeds wisselende selectie van professionals uit de kunst, design en wetenschap. 

Ook kun je vakklassen volgen op gebieden als Fotografie, Schilderen en Performance. Tijdens de technische cursussen doe je allerlei nuttige vaardigheden op die passen bij jouw keuzes. Zo kun je bijvoorbeeld leren lassen, zeefdrukken of computerprogrammatuur gebruiken. Veel van deze lessen en cursussen volg je in een werkplaats. Meer informatie over onze werkplaatsen vind je werkplaatsen.

Praktijk

Persoonlijke ontwikkeling als kunstenaar

Je krijgt volop de ruimte om vakken te volgen en aan activiteiten deel te nemen die in jouw persoonlijke ontwikkeling passen. Zo kun je in je derde studiejaar een semester aan een buitenlandse academie studeren. Ook kun je een Minor volgen of op eigen initiatief meedoen aan (Honours) projecten en praktijkopdrachten bij het Projectbureau en onderzoeksopdrachten voor het Kenniscentrum Kunst en Samenleving. Verder bieden we extra activiteiten aan: een internationale excursie in het begin van je studie, lezingen van gastdocenten, projectweken, excursies, exposities, festiviteiten en externe projecten. 

Beroepspraktijk

Beroepspraktijk

Als autonome kunstenaar ga jij na je studie aan de slag met je eigen praktijk. Tijdens het vak Professional Practices, dat gedurende de hele studie een onderdeel van het programma is, leer je van alles over de beroepspraktijk. Hoe zit de wereld van musea, galeries en verzamelaars in elkaar? Welke rol spelen kunstcritici, kunstenaarsinitiatieven en podia voor kennis en debat in de kunstwereld? En zijn er alternatieven? Welke podia, toonplekken en samenwerkingsverbanden zijn er tegenwoordig en hoe organiseer je je eigen platform? Hoe organiseer je een tentoonstelling en hoe presenteer je jezelf en je werk? Essentieel is dat je tijdens je studie een breed netwerk van contacten opbouwt in de kunstwereld. Zo vormt Academie Minerva voor jou de springplank naar de toekomst.

Minoren

Minoren

Tijdens je bachelor kun je een minor kiezen. Bijvoorbeeld de minor Art & Technology. Je werkt dan samen met andere studenten aan een interdisciplinair project gericht op kunst, technologie en duurzaamheid.

Je kunt ook kiezen voor een minor Popular Culture (Nederlandstalig) of International Popular Culture (Engelstalig). Deze minors volg je in Leeuwarden aan Minerva Academie voor Popcultuur.  

Afstuderen

Afstuderen

In je vierde jaar bereid je je voor op het afstuderen. Je schrijft een scriptie (onderzoeksverslag) en een thesis. Je werkt toe naar een gezamenlijke tentoonstelling met het werk van alle examenkandidaten.

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Veel van onze studenten zijn afkomstig uit het buitenland. Daarom is deze Bachelor 
Nederlands- en Engelstalig. Onze docenten werken intensief samen met academies in het buitenland. Dankzij deze contacten kun je via uitwisselingsprojecten en buitenlandse stages waardevolle internationale ervaring opdoen. Ook kun je ervoor kiezen om in je derde jaar een semester te studeren aan een academie in het buitenland.


Na je studie?

Na je afstuderen

Met je Bachelor-diploma kun je bij het Frank Mohr Institute van Academie Minerva een Master of Fine Art and Design volgen.  

​Beroepen

Beroepen

Na deze bachelor kun je aan de slag als autonoom beeldend kunstenaar in je eigen atelier of samen met andere kunstenaars in een groepsatelier.

Jaar 1

 • Studio
 • Studio Support
 • Studio Classroom
 • Theory
 • Professional Practises

Jaar 2

 • Studio
 • Studio Classroom
 • Theory
 • Professional Practises
 • Studio Electives

Jaar 3

 • Studio
 • Studio Classroom
 • Professional Practises
 • Studio Electives

Jaar 4

 • Studio
 • Studio Classroom
 • Professional Practises
 • Graduation Thesis
 • Graduation Presentation

 

 

   

  {{'EducationProfile_Title' | i18n}}

  {{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

  {{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

  {{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

  {{'Opleidingen_Title' | i18n}}

  {{'Location_Title' | i18n}}

  {{'Locations_Title' | i18n}}

  {{vm.model[0].Title}}

  {{vm.model[0].Street}}
  {{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

  {{'ContactInformation_Title' | i18n}}

  {{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

  {{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

  {{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}