​​​​​​​Ben jij geïnteresseerd in kunst en in onderwijs? Dan beschik je over de juiste grondhouding voor onze bachelor-opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving.
Onze studenten hebben een passie voor kunst en vormgeving. Ze zijn geïnteresseerd in alles wat met kunst te maken heeft: het maken en ontwerpen en de wereld die daar achter zit In kunstgeschiedenis, kunsttheorie en het overbrengen van hun passie voor en kennis over kunst op anderen.
Vind jij het leuk om vanuit het zélf beeldend werk maken ook anderen iets te leren over kunst en vormgeving en daarvoor spannende programma’s te ontwikkelen? ​ Dan is dit de ideale opleiding voor jou.
Net als bij de andere opleidingen van Academie Minerva gaan maken en denken ook hier hand in hand. Een overweging om bijvoorbeeld een penseelstreek toe te voegen of niet is al een vorm van denken. Daarnaast zetten we je met regelmaat aan om jouw beeldend werk in grotere contexten te plaatsen van kunstgeschiedenis, kunsteducatie en kunstfilosofie. Het vermogen om zo te reflecteren op het beeld als vorm en als betekenisdrager is vanzelfsprekend voor een docent kunsteducatie. Meer informatie? Vraag hier een brochure aan of meld je aan voor de open dag!


 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Wij leiden je in vier jaar tijd op tot kunstenaar/ontwerper én docent. Door die combinatie krijg je het vak dat je gaat geven volledig in de vingers. De opleiding is verdeeld in twee hoofdonderdelen: het vak en de beroepsvoorbereiding. Bij het vak ligt de nadruk op het vakgebied van de beeldende kunst en vormgeving. Vanaf het eerste jaar combineer je het vakgebied van de beeldende kunst en vormgeving met je beroepsvoorbereiding als docent.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

Na je eerste jaar zet je de combinatie beeldende kunst, vormgeving en docentschap voort. In onze werkplaatsen kun je volop aan de slag om je te bekwamen in allerlei technieken, materialen en methoden naar keuze. Je volgt er vakklassen gericht op een bepaald medium of techniek en technische cursussen om je vaardigheden en kennis te verdiepen. Je maakt beeldend werk en je verdiept je in vakken als Kunstgeschiedenis, Kunstbeschouwing, Filosofie en Communicatieleer. Om het docentenvak onder de knie te krijgen volg je verschillende vakken die te maken hebben met de beroepsvoorbereiding. Zo krijg je vakken als Vakdidactiek en Onderwijskunde.
In je derde jaar kies je voor beeldende kunst of vormgeving. Vanaf dat moment richt je je volledig op het bekwamen in een van deze richtingen.

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

In je eerste jaar krijg je een mentor die jouw ontwikkeling en persoonlijke studievoortgang volgt. In je tweede en derde studiejaar neemt een tutor die rol over. In overleg met de tutor stel je een studietraject vast dat optimaal past bij je eigen mogelijkheden en wensen. Dit leidt tot een persoonlijke portfolio waarmee jij kunt laten zien in welke gebieden jij je hebt gespecialiseerd.

Stage lopen

Stage lopen

Stages zijn voor deze opleiding van groot belang. Je begint er meteen mee in het eerste jaar. Zo krijg je alle om praktijkervaring op te doen. Zo doe je ervaring op als kunstenaar/ontwerper en als docent.
Je begint het eerste jaar meteen met een propedeusereis naar het buitenland waar je meedoet aan een studieproject. Later dat jaar volgt een oriëntatiestage en stage waarbij je zelf les gaat geven om het docentschap in de praktijk te leren.
In het tweede jaar volgt een stage om de kunstwereld beter te leren kennen. Ook kun je dan kiezen voor een binnen- of buitenschoolse stage gericht op cultureel ondernemerschap.
In het derde jaar volg je een vakinhoudelijke stage in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.
In het vierde jaar volgt dan een specialisatiestage: je kiest er dan voor of je verder wilt als leraar in het voortgezet onderwijs, hbo-docent of educatief medewerker in een museum.            

Off courses

Off courses

Onze extra activiteiten maken je opleiding nog interessanter. Je kunt bijvoorbeeld meedoen aan allerlei projecten op het gebied van kunsteducatie. Ook zijn er geregeld lezingen van gastdocenten of kun je aanschuiven bij studiedagen over een bepaald onderwerp uit de wereld van de kunst. Je kunt je eigen werk laten zien door mee te doen aan de exposities die de Academie organiseert voor studenten. 
De OffCourses vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum in het tweede en derde jaar. Je gaat samen met andere studenten in groepen werken aan interdisciplinaire projecten, waarbij maken, denken en delen centraal staan. De OffCourses worden begeleid en verzorgd door onze eigen docenten en door gastdocenten. Zij dagen je uit om experimentele en artistieke antwoorden te bedenken op vraagstukken uit hun eigen praktijk. Veel van deze projecten zijn verbonden met een specifieke plek. Mooie voorbeelden van ideeën die zijn uitgewerkt zijn performances die speels contact zoeken met het publiek, animaties waarmee universitaire studenten kennismaken met de ideeën van filosofen en nieuwe (fotografische) blikken op het leven in een verpleegtehuis.
Aan het einde van het semester presenteren de studenten zich tijdens de OffCourses Show Off. Studenten en docenten werken tijdens de OffCourses vaak nauw samen met het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en het Projectbureau/AMP.

Minoren

Minoren

​​In de tweede helft van het 3e jaar is er keuzeruimte. Je kunt dan kiezen voor een beeldend verdiepend/verbredend aanbod binnen de opleiding, voor keuzevakken bij de opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving of voor de minor Art & Technology. Bij deze minor werk je samen met andere studenten aan een interdisciplinair project gericht op kunst, technologie en duurzaamheid. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal maanden in buitenland op een Kunstacademie te studeren voor  artistiek onderzoek.​

Afstuderen

Afstuderen

Je gaat een stage volgen die aansluit bij je gekozen specialisatie. Ook werk je aan beeldend werk dat bestemd is voor de gezamenlijke tentoonstelling van alle eindexamenkandidaten. Verder schrijf je afsluitende scriptie over een projectopdracht.

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Op Academie Minerva verkeer je vanaf het begin in een dynamische internationale omgeving. We hebben veel internationale studenten en docenten die bij ons actief zijn. De voertaal tijdens je opleiding is Nederlands, maar op verschillende plaatsen binnen de academie spreken we Engels, bijvoorbeeld bij de beeldende groepslessen.

​Beroepen

Beroepen

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. Je bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen:
Vakdocent primair onderwijs
Leraar voortgezet onderwijs
Leraar voortgezet hoger onderwijs
Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie
Cultureel (educatief) ondernemer

 

Doorstuderen 

Doorstuderen

Academie Minerva en de NHL bieden samen een master Kunsteducatie aan, gericht op professionals in de kunsteducatie. Meer informatie vind je hier

​Jaar 1

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie
   

Jaar 2

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

Jaar 3

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

Jaar 4

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}