Ben jij graag bezig met kunstzinnige activiteiten? Wil je kunst maken? Kunst bekijken? En beschik je naast beeldende talenten ook over mondelinge en schriftelijke vaardigheden? De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving begint en eindigt met kunst en educatie. Onze studenten kunnen goed met mensen omgaan en willen kennis opdoen over kunstonderwijs. Wij hebben een passie voor kunst en zijn geïnteresseerd in alles wat met kunst te maken heeft; zowel het maken ervan als in de wereld erachter. 

Interesse? Klik hier voor de  de open dag of vraag de brochure  aan. 

In onderstaand filmpje delen studenten hun ervaringen binnen onze community; de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. 


Heb je al een bachelordiploma in het kunstvakonderwijs beeldend en wil je je lesbevoegdheid halen? Dan kom je in aanmerking voor de tweejarige opleiding DBVK Verkort. Of wil je in drie jaar tijd zowel je lesbevoegdheid als een master halen? Dit kan via het Combinatietraject DBKV Verkort en Master Kunsteducatie. {{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Je wordt opgeleid tot én kunstenaar/ontwerper én docent/educator. Door die combinatie krijg je het vak dat je gaat geven goed in de vingers. Je leert je uit te drukken in verschillende vormen van beeldende kunst, inclusief de meest moderne vormen van digitale media. Tegelijkertijd leer je hoe je dat kunt overbrengen op groepen leerlingen, studenten en cursisten. Maken en denken gaan hier hand in hand; je wordt met regelmaat aangezet om je beeldend werk in een grotere context te plaatsen van kunstgeschiedenis, kunsteducatie en kunstfilosofie.

Curriculum

Vanaf het eerste jaar combineer je het vakgebied van de beeldende kunst en vormgeving met je beroep als docent/ontwerper van educatie. Je maakt beeldend werk en je verdiept je o.a. in vakken als Kunstgeschiedenis, Kunstbeschouwing, Filosofie, Communicatieleer, Vakdidactiek en Onderwijskunde. In onze werkplaatsen kun je volop aan de slag om je met diverse materialen te bekwamen in allerlei technieken. Je kunt je opleiding verrijken door in de keuzeruimte gebruik te maken van ons aanbod aan vrije cursussen, technische cursussen en educatieve projecten. Verder is er de mogelijkheid om in het derde jaar een minor te kiezen of kun je een semester studeren in het buitenland. 

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

In je eerste jaar krijg je een mentor die jouw ontwikkeling en persoonlijke studievoortgang volgt. In je tweede en derde studiejaar neemt een tutor die rol over. In overleg met de tutor stel je een studietraject vast dat optimaal past bij je eigen mogelijkheden en wensen. Dit leidt tot een persoonlijke portfolio waarmee jij kunt laten zien in welke gebieden jij je hebt gespecialiseerd.

Stage lopen

Stage lopen

Vanaf het eerste jaar krijg je alle kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Je volgt ieder jaar een stage: een onder- en bovenbouw stage in het voortgezet onderwijs, in jaar 2 een stage gericht op cultureel ondernemerschap en een afstudeerstage naar keuze. Zo doe je gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie.        

Extra activiteiten

Naast de vaste vakken en keuzevakken kun je je opleiding nog interessanter maken door actief mee te doen aan de extra activiteiten die Academie Minerva aanbiedt, o.a. projecten op het gebied van kunsteducatie. Ook zijn er geregeld lezingen van gastdocenten of kun je aanschuiven bij studiedagen met onderwerpen uit de wereld van de kunst. Je kunt mee doen aan exposities die de Academie organiseert voor studenten of je kunt je aanmelden voor projecten en praktijkopdrachten van het eigen Projectbureau. Je kan regelmatig deelnemen aan binnen- en buitenlandse excursies en via het Kenniscentrum Kunst & Samenleving kun je meedoen aan verschillende onderzoeksprojecten. 

Off courses

De OffCourses vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum in het tweede en derde jaar. Je gaat samen met andere studenten in groepen werken aan interdisciplinaire projecten, waarbij maken, denken en delen centraal staan. De OffCourses worden begeleid en verzorgd door onze eigen docenten en door gastdocenten. Zij dagen je uit om experimentele en artistieke antwoorden te bedenken op vraagstukken uit hun eigen praktijk. Veel van deze projecten zijn verbonden met een specifieke plek. Mooie voorbeelden van ideeën die zijn uitgewerkt zijn performances die speels contact zoeken met het publiek, animaties waarmee universitaire studenten kennismaken met de ideeën van filosofen en nieuwe (fotografische) blikken op het leven in een verpleegtehuis. Aan het einde van het semester presenteren de studenten zich tijdens de OffCourses Show Off. Studenten en docenten werken tijdens de OffCourses vaak nauw samen met het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en het Projectbureau.

Minoren

Minoren

​​In de tweede helft van het 3e jaar is er keuzeruimte. Je kunt dan kiezen voor een beeldend verdiepend/verbredend aanbod binnen de opleiding, voor keuzevakken bij de opleidingen Autonome Beeldende Kunst en Vormgeving of voor de minor Art & Technology. Bij deze minor werk je samen met andere studenten aan een interdisciplinair project gericht op kunst, technologie en duurzaamheid. Je kunt er ook voor kiezen om een aantal maanden in buitenland op een Kunstacademie te studeren voor artistiek onderzoek.​

Afstuderen

Afstuderen

Je gaat een stage volgen die aansluit bij je gekozen specialisatie. Ook werk je aan beeldend werk dat bestemd is voor de gezamenlijke tentoonstelling van alle eindexamenkandidaten. Verder schrijf je afsluitende scriptie over een projectopdracht.

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Op Academie Minerva verkeer je vanaf het begin in een dynamische internationale omgeving. We hebben veel internationale studenten en docenten die bij ons actief zijn. De voertaal tijdens je opleiding is Nederlands, maar op verschillende plaatsen binnen de academie spreken we Engels, bijvoorbeeld bij de beeldende groepslessen.

​Beroepen

Beroepen

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. Je bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen:

 • Vakdocent primair onderwijs
 • Leraar voortgezet onderwijs
 • Leraar middelbaar beroeps onderwijs
 • Leraar voortgezet hoger onderwijs
 • Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie
 • Cultureel (educatief) ondernemer

Doorstuderen 

Vervolgstudies

Wil je je kennis nog meer verrijken, dan kun je kiezen voor de Master Kunsteducatie die Academie Minerva met de NHL aanbiedt. Meer informatie hierover vind je op de website van de master: www.hanze.nl/kunsteducatie. Je kunt ook doorstromen naar andere Masters in het HBO of Universiteit.

Tweejarige verkorte opleiding

Voor afgestudeerden in het HBO Kunstvakonderwijs bieden wij ook de tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan. Dit is een voltijd opleiding met een flexibele leerroute voor instromers. Meer informatie hierover vindt je hier. 

​Jaar 1

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie
   

Jaar 2

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

Jaar 3

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

Jaar 4

 • Beeldende vakken
 • Beroepsvoorbereiding
 • Reflectie

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}