De tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving begint en eindigt met kunst en educatie. 

Onze studenten hebben een passie voor kunst en zijn geïnteresseerd in alles wat met kunst te maken heeft: in zowel het maken van kunst als de wereld erachter. In kunstgeschiedenis, kunsttheorie en het overbrengen van hun passie voor en kennis over kunst op anderen. Heeft u gevoel voor mensen en houdt u ervan anderen iets te leren? Bent u een ondernemend type en vindt u het leuk om iets te organiseren en groepen te motiveren? Dan heeft u de juiste instelling om van de bachelor Docent Beeldende Kunst & Vormgeving (verkort) een succes te maken! 


Onze opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is een TOP-opleiding en behoort al 7 jaar tot de beste van Nederland! Bron: Keuzegids HBO Voltijd 2020

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Over de opleiding

Over de opleiding

De tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is een voltijd opleiding met een flexibele leerroute voor instromers in Groningen. De opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstcentra etc.).

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het HBO Kunstvakonderwijs. Het programma omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage U heeft een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt uw lesbevoegdheid halen

Beeldende praktijk en reflectie/stage U beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding 

Studieopbouw

Opbouw van de opleiding

Het programma van de opleiding is zo ingericht dat de verschillende competenties en bijbehorende gedragsindicatoren aan de orde komen, afhankelijk van uw assessment. Tijdens het werkproces wordt uitgegaan van deze twee componenten. Dit houdt in dat de beeldende en reflectieve vermogens enerzijds en didactische en onderwijskundige vermogens, stages en projecten anderzijds, zijn opgenomen in het studieprogramma. 

Binnen de twee componenten wordt onderscheid gemaakt tussen drie studiegebieden: 

 • beeldend 
 • reflectie 
 • beroep 

De vakken worden op basis van het studiegebied waartoe ze behoren geïntegreerd aangeboden, waardoor het verwerven van de bijbehorende competenties mogelijk wordt gemaakt. 

Lestijden en studiebelasting

Lestijden en studiebelasting

De duur van de verkorte bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is twee jaar. U moet rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week. De lesdagen zijn op maandag en dinsdag van 9.00 tot 21.30 uur. Daarnaast besteedt u veel tijd aan zelfstudie. In beide jaren loopt u ook in bepaalde blokken twee dagen in de week stage. Deze stages kennen een studiebelasting van ongeveer 100 uur. 

Stages en praktijkervaring 

In beide studiejaren jaar krijgt u alle kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Zo doet u gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie. Ook bouwt u hiermee een C.V. op waarmee u zich in het werkveld kunt onderscheiden en profileren. 

Assessment

Assessment

Voordat u met de opleiding begint, kijken we samen naar uw werkervaring en opleidingsverleden. Door middel van een assesment dat door een aantal vakdocenten wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante compentaties u beschikt. Aan de hand hiervan stellen we vast welke relevante competenties u beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk studieplan op.


Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving leidt studenten op tot docent in de beeldende vakken en CKV. Dit kan zijn in het reguliere onderwijs (basisschool, voortgezet onderwijs, mbo of hbo) of in een buitenschoolse omgeving (zoals een cultureel centrum of cursusinstelling). 

Als u deze opleiding heeft afgerond, kunt u aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. U bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen: 

• Vakdocent primair onderwijs 

• Leraar voortgezet onderwijs 

• Leraar voortgezet hoger onderwijs 

• Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie 

• Cultureel (educatief) ondernemer 

Titel na opleiding

Titel na opleiding

Bachelor of Education in Fine Art and Design. 

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}