De tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving van Academie Minerva is een voltijd opleiding met een flexibele leerroute. De opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstencentra etc.). De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het HBO kunstvakonderwijs.

Het programma omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

  • Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage

U heeft een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt uw lesbevoegdheid halen:

  • Beeldende praktijk en reflectie/stage

U beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding:


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​

Studieopbouw

Opbouw van je opleiding

Het programma van de opleiding is zo ingericht dat de verschillende compententies en bijbehorende gedragsindicatoren aan de orde komen, afhankelijk van uw assessment. Tijdens het werkproces wordt uitgegaan van deze twee componenten. Dit houdt in dat de beeldende en reflectieve vermogens enerzijds en didactische en onderwijskundige vermogens, stages en projecten anderzijds, zijn opgenomen in het studieprogramma. 

Binnen de twee componenten wordt onderscheid gemaakt tussen drie studiegebieden: 
- beeldend
- reflectie
- beroep

De vakken worden op basis van het studiegebied waartoe ze behoren geïntegreerd aangeboden, waardoor het verwerven van de bijbehorende competenties mogelijk wordt gemaakt. 

Lestijden en studiebelasting

Lestijden en studiebelasting

De duur van de verkorte bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is twee jaar. U moet rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week. De lesdagen zijn op maandag van 9.00 tot 21.30 uur en op dinsdag van 16.30 tot 21.30 uur. Daarnaast besteedt u veel tijd aan zelfstudie. In beide jaren loopt u ook in bepaalde blokken twee dagen in de week stage. Deze stages kennen een studiebelasting van ongeveer 100 uur. 

Assessment

Assessment

Voordat u met de opleiding begint, kijken we samen naar uw werkervaring en opleidingsverleden. Door middel van een assesment dat door een aantal vakdocenten wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante compentaties u beschikt. Aan de hand hiervan stellen we vast welke relevante competenties u beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk studieplan op. 

​​

Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Als u deze opleiding heeft afgerond, kunt u aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. U bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen:

• Vakdocent primair onderwijs

• Leraar voortgezet onderwijs

• Leraar voortgezet hoger onderwijs

• Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie

• Cultureel (educatief) ondernemer

 


Titel na opleiding

Titel na opleiding

Bachelor of Education in Fine Art and Design. 

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}