De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) begint en eindigt met kunst en educatie. Onze studenten hebben een passie voor kunst en zijn geïnteresseerd in alles wat met kunst te maken heeft: in zowel het maken van kunst als de wereld erachter. In kunstgeschiedenis, kunsttheorie en het overbrengen van hun passie voor en kennis over kunst op anderen.

Heb je gevoel voor mensen en houd je ervan anderen iets te leren? Ben je een ondernemend type en vind je het leuk om iets te organiseren en groepen te motiveren? Dan heb je de juiste instelling om van de bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (verkort) een succes te maken! Naast je lesbevoegdheid ook een mastergraad halen? Dit kan via het driejarig Combinatietraject DBKV Verkort en Master Kunsteducatie. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Over de opleiding

Over de opleiding

De tweejarige verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is een voltijd opleiding met een flexibele leerroute voor instromers in Groningen. De opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstcentra etc.).

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het HBO Kunstvakonderwijs. Het programma omvat twee verschillende trajecten, bestemd voor twee instroomgroepen:

Reflectie en beroepsvoorbereiding/stage Je hebt een afgeronde bachelor HBO Kunstvakopleiding en wilt je lesbevoegdheid halen

Beeldende praktijk en reflectie/stage Je beschikt over een (voorheen) tweedegraads lesbevoegdheid en wilt een aanvullende opleiding volgen aan een (voorheen) eerstegraads opleiding 

Studieopbouw

Opbouw van de opleiding

Het programma van de opleiding is zo ingericht dat de verschillende competenties en bijbehorende gedragsindicatoren aan de orde komen, afhankelijk van je assessment. Tijdens het werkproces wordt uitgegaan van deze twee componenten. Dit houdt in dat de beeldende en reflectieve vermogens enerzijds en didactische en onderwijskundige vermogens, stages en projecten anderzijds, zijn opgenomen in het studieprogramma. 

Binnen de twee componenten wordt onderscheid gemaakt tussen drie studiegebieden: 

 • beeldend 
 • reflectie 
 • beroep 

De vakken worden op basis van het studiegebied waartoe ze behoren geïntegreerd aangeboden, waardoor het verwerven van de bijbehorende competenties mogelijk wordt gemaakt. 

Lestijden en studiebelasting

Lestijden en studiebelasting

De duur van de verkorte bacheloropleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving is twee jaar. Je moet rekening houden met een studiebelasting van 40 uur per week. De lesdagen zijn op maandag en dinsdag van 9.00 tot 21.30 uur. Daarnaast besteedt je veel tijd aan zelfstudie. In beide jaren loop je ook in bepaalde blokken twee dagen in de week stage. Deze stages kennen een studiebelasting van ongeveer 100 uur. 

Stages en praktijkervaring 

In beide studiejaren jaar krijg je alle kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Zo doe je gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie. Ook bouw je hiermee een C.V. op waarmee je je in het werkveld kunt onderscheiden en profileren. 

Assessment

Assessment

Voordat je met de opleiding begint, kijken we samen naar je werkervaring en opleidingsverleden. Door middel van een assesment dat door een aantal vakdocenten wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante competenties je beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk studieplan op.


Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

De opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving leidt studenten op tot docent in de beeldende vakken en CKV. Dit kan zijn in het reguliere onderwijs (basisschool, voortgezet onderwijs, mbo of hbo) of in een buitenschoolse omgeving (zoals een cultureel centrum of cursusinstelling). 

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. U bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen: 

• Vakdocent primair onderwijs 

• Leraar voortgezet onderwijs 

• Leraar voortgezet hoger onderwijs 

• Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie 

• Cultureel (educatief) ondernemer 

Titel na opleiding

Titel na opleiding

Bachelor of Education in Fine Art and Design. 

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}