'Try out, make a choreography of your curiosity' 

Ontwerpers vormen een belangrijke motor van de creatieve industrie, op haar beurt één van de grootste groeisectoren in Nederland. Bij ons ontwikkel je je tot een goed opgeleide, experimentele ontwerper. Je leert om creatief, ambitieus en ondernemend aan de slag te gaan. Alle aspecten van het vak komen aan bod. Zo ben je goed voorbereid op de praktijk en maak je eigenzinnige en maatschappelijk relevante ontwerpen.

Meer weten? Vraag onze brochure aan of kom naar een Open Dag. Ook kun je appen met onze studenten

Engelstalige bachelor
Onze opleiding is tweetalig. De helft van onze studenten komt uit het buitenland.Onze insteek is daarom internationaal. Dat betekent dat de voertaal tijdens de lessen Engels is. Tijdens individuele, persoonlijke begeleiding en beoordelingsmomenten kan door de student worden gekozen voor de  Nederlands of Engelse taal. 

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De opleiding

De opleiding: uitgroeien tot experimentele ontwerper

Wij zijn op zoek naar studenten die nieuwsgierig zijn en hun eigenheid willen ontdekken. Tijdens de opleiding leer je te reflecteren op je eigen werk en dat van anderen. Fouten maken mag. Sterker nog, fouten maken moet: alleen door vallen en opstaan krijg je het vak van ontwerper onder de knie. Door te experimenteren en telkens opnieuw te beginnen, ontwikkel je een eigen stijl; jouw signatuur.

Je leert ook hoe je jouw eigenheid als ontwerper kunt ontwikkelen en bewaken. Natuurlijk bieden we je alle faciliteiten en begeleiding die je daarbij nodig hebt. Je werkt veel samen met andere studenten, zodat je leert om te functioneren in een (interdisciplinair) team. Je leert te spelen met beeld en je ontdekt hoe jij met jouw beeldend vermogen oplossingen kunt bieden voor vragen uit de samenleving. 

Het eerste jaar

Het eerste jaar

In vier jaar tijd leer je alles wat je nodig hebt om als ontwerper te kunnen werken. Het eerste jaar ontwikkel je een brede kijk op ontwerpen in algemene zin. Je volgt vijf periodes, per profiel één, en raakt vertrouwd met analoge- en digitale vaardigheden. Ook leer je vrijwel alle werkplaatsen kennen. Naast het praktijkgedeelte volg je theorievakken: kunstgeschiedenis en beroepsvoorbereiding. Praktijk en theorie zijn met elkaar verweven en worden niet als losse 'vakken' gezien, maar als een samenhangend geheel met je praktijkvakken.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

Tijdens de hoofdfase kies je je eigen route. Dat kan een route zijn die is gericht op een bepaald medium, waarbij je kunt kiezen uit vijf profielen: Graphic & Interaction Design, Illustration & Animation Design, Spatial  Design, Time Based Design of Product Design. Wil je liever een persoonlijke route volgen zonder je te specialiseren in een bepaald medium? Dan kun je kiezen voor een Off-road profiel: je combineert maximaal drie profielen tot een multidisciplinair profiel. Het vierde jaar is een eindexamenjaar waarbij je je verder positioneert en afstudeert als …… ontwerper.

Vijf profielen

Graphic & Interaction Design

Je ontwerpt op creatieve en originele wijze communicatiemiddelen voor uiteenlopende doelgroepen. Hierbij spelen aandacht voor krachtige ideeën en concepten een belangrijke rol. Binnen het vakgebied kun je verschillende kanten op. Wil je bijvoorbeeld werken met letters dan richt je je meer op typografisch ontwerpen. Ben je meer geïnteresseerd in bewegend beeld dan past een interactieve richting je meer. Een combinatie van aspecten is ook mogelijk. Binnen de lesstructuur is veel ruimte voor onderzoek, verdieping en experiment om er achter te komen waar je passie ligt. 

Illustration & Animation Design

Je richt je op het creëren van stilstaande en bewegende beelden vaak op basis van een tekst of verhaal. Binnen het profiel kun je je ontwikkelen in verschillende richtingen. Je krijgt onder andere de mogelijkheid om je skills op het gebied van tekenen & schilderen, beeldende typografie en bewegend beeld verder te ontwikkelen. 

Spatial Design

Dit profiel richt zich op ruimte als een terugkerend element in alle opdrachten. Ruimtelijk ontwerpers definieren hoe mensen ruimtes gebruiken en ervaren, ongeacht of deze ruimtes binnen zijn of buiten. De major richt zich op mensen, plekken en het doel van een plek. Als je bent afgestudeerd heb je alles in huis om opdrachten van klanten uit te voeren of onderzoek te doen, waarbij je doordrongen bent van de technische (on)mogelijkheden en je eigen artistieke visie en signatuur. 

Time Based Design

Dit is het profiel dat is gericht op bewegende beelden in verhalen in tijd en ruimte. Je bereidt je voor op een toekomst als ontwerper voor bijvoorbeeld het theater, tijdens evenementen of in de gaming sector, waarbij je beelden, video, licht en beweging gebruikt. Je doet ervaring op met het werken aan grote en kleine producties (zelfstandig en in een team) waarbij je vaak samenwerkt met verschillende professionele organisaties. 

Product Design

Dit is het profiel van de autonome ontwerper. Je bepaalt zelf je referentiekader en je werkt aan een collectie van objecten en producten, waarmee je jezelf als ontwerper kunt profileren richting de samenleving. 

Off Road

Dit is een combinatie van bovenstaande (maximaal drie)​ profielen. Je kiest een multidisciplinaire combinatie van vakken die goed passen bij je eigen ontwikkeling.

Keuze en begeleiding

Docenten uit de praktijk

Onze docenten zijn vrijwel allemaal actief als ontwerper in de beroepspraktijk. Ook nodigen we geregeld gastdocenten uit die je weer een heel andere kijk op het vak geven. Behalve technische vaardigheden en methoden leer je ook veel over de theorie van het vak en doe je onderzoek, zelfstandig of samen met medestudenten in een van onze werkplaatsen.

Stage lopen

Stage lopen

Je kunt in het 3e jaar kiezen voor een stage. Zo maak je uitgebreid kennis met de beroepsmogelijkheden. Je leert dan dat ontwerpers vrijwel nooit alleen werken: altijd hebben ze te maken met opdrachtgevers, collega's en uitvoerders. In plaats van een stage kun je ook kiezen voor een minor, een onderzoekspersiode, een exchange of een live project op de academie.

Extra activiteiten

Tijdens de opleiding zijn er veel kansen om je kennis en ervaring te verrijken door mee te doen aan projectweken, te werken in de werkplaatsen etc.. In het derde jaar kun je kiezen voor een stage, een internationale uitwisseling, een praktijkproject in huis, een minor of een onderzoeksproject.

Ook kun je op eigen initiatief meedoen aan projecten en praktijkopdrachten bij het Projectbureau en onderzoeksopdrachten voor het Kenniscentrum Kunst en Samenleving. 

OffCourses

OffCourses​, praktijkervaring en projecten​

Je krijgt vanaf je eerste jaar de kans om praktijkervaring op te doen. Je kunt allerlei activiteiten bijwonen, Off-Courses doen en meedoen aan projecten en tentoonstellingen. De OffCourses vormen een belangrijk onderdeel van het curriculum in het tweede en derde jaar. Meer informatie zie OffCourses . ​

Beroepsvoorbereiding

Beroepsvoorbereiding

Vanaf het eerste jaar leer je van alles over de beroepspraktijk. Je ontdekt hoe jij als ontwerper een plek in het sociale en culturele veld kunt veroveren en je leert op een nieuwe, kritische manier naar je eigen rol en beroepsuitoefening te kijken. Essentieel is dat je tijdens je studie een breed netwerk van contacten opbouwt en werkt aan je portfolio. Zo vormt Academie Minerva voor jou de springplank naar de toekomst.

Minoren

Minoren

Tijdens je bachelor kun je een minor kiezen. Bijvoorbeeld de minor Art, Research & Technology. Je werkt dan samen met andere studenten aan een interdisciplinair project gericht op kunst, technologie en duurzaamheid.

Je kunt ook kiezen voor een minor Popular Culture (Nederlandstalig) of International Popular Culture (Engelstalig). Deze minors volg je in Leeuwarden aan Minerva Academie voor Popcultuur.

Afstuderen

Afstuderen

In het vierde jaar voer je een gezamenlijke eindexamenopdracht en een zelfstandig examenproject uit. Ook doe je mee aan een gezamenlijke tentoonstelling van alle eindexamenkandidaten.

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Deze bachelor staat open voor studenten uit het buitenland. De voertaal is dan ook Engels, maar we geven ook instructie in het Nederlands.  Zo leer je van af het begin in een dynamische, internationale omgeving. De input van studenten uit andere landen en culturen is zeer waardevol voor je groei als ontwerper. Verder kun je in je derde jaar, tijdens het keuzesemester, ervoor kiezen om een periode in het buitenland te studeren. Ook beschikken onze docenten over goede contacten over de hele wereld. Ook daar kun jij gebruik van maken.


Na je afstuderen

Beroepen

Na deze studie kun je aan de slag als zelfstandig ontwerper (alleen of in groepsverband) of je gaat op zoek naar een baan bij bijvoorbeeld een ontwerpbureau of theatergezelschap. Tijdens de opleiding maak je kennis met de beroepsmogelijkheden. Zo organiseren we een aantal Professional Wednesdays gedurende het studiejaar waar je ontwerpers (vaak alumni) kunt ontmoeten om je verder te oriënteren. In de praktijk werken ontwerpers meestal niet alleen: vaak hebben ze te maken met opdrachtgevers, collega's en uitvoerders. Daarom bieden we door de jaren heen een aantal interessante excursies aan die ervoor zorgen dat je meer inzicht krijgt in de mogelijkheden. 

Doorstuderen

Met je Bachelordiploma kun je bij het Frank Mohr Institute van Academie Minerva de Master of Arts in Fine Art and Design volgen. Ook kun je ervoor kiezen op de 2-jarige Docent Beeldende Kunst en Vormgeving te doen. Deze opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstcentra, etc).

​Jaar 1

 • Kennismaking met de vijf majors

Jaar 2

 • Specialisaties:
 • - Graphic & Interaction Design
 • - Illustration & Animation Design
 • - Interior Architecture & Design
 • - Time Based Design
 • - Product Design

Jaar 3

 • Professional development
 • Stage in binnen- of buitenland, uitwisseling, project of onderzoeksopdracht
 • Vervolg specialisatie

Jaar 4

 • Beroepsvoorbereiding
 • Eindexamenopdracht
 • Zelfstandig eindexamenopdracht
 • Eindexamententoonstelling

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}