Combinatieroute DBKV Verkort en Master Kunsteducatie

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Eerstegraads lesbevoegdheid en mastergraad voor educatie in de kunsten binnen drie jaar

De driejarige combinatieroute Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Verkort en Master Kunsteducatie is bij uitstek geschikt voor ambitieuze en ondernemende studenten met een afgeronde hbo-opleiding in het kunstvakonderwijs. Wil je jouw eerstegraads lesbevoegdheid én een master binnen drie jaar halen? Dan is dit een goede opleiding voor jou. Binnen de combinatieroute bieden we maatwerk, voor wie verder wil kijken dan de kunsteducatieve lespraktijk. Tijdens de studie denk je na over nieuwe verbindingen tussen disciplines, domeinen en maatschappelijke vraagstukken en je geeft onderwijsvernieuwing handen en voeten, vanuit een stevige theoretische basis.  

Vraag een brochure aan of kom naar de open dag


Inhoud van de opleiding

De driejarige combinatieroute DBKV Verkort en Master Kunsteducatie biedt een flexibele leerroute voor instromers met een afgeronde bachelor hbo-kunstvakopleiding. De opleiding geeft een bevoegdheid tot lesgeven in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, delen van het hoger beroepsonderwijs en het buitenschoolse educatieve werkveld (musea, kunstcentra etc.). Het studieprogramma van de verkorte opleiding Docent Beeldende Kunst en Vorming (DBKV) omvat onderwijsstages en projecten. Hierin ontwikkel je je pedagogisch-didactische en je beeldend-reflectieve vermogens. In het deel van de masteropleiding werk je aan interdisciplinaire opdrachten binnen de Master Kunsteducatie. Je gaat discipline overstijgend aan de slag om je kennis m.b.t. kunsttheorie, cultuurpedagogiek, leertheorieën en actuele kunsteducatieve praktijken te verdiepen, je visie op kunsteducatie te onderbouwen, je professionele ambitie te verhogen en je educatieve, innoverende en onderzoekende kwaliteiten te versterken. 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Studieopbouw

Het eerste jaar

Het eerste jaar volg je de voltijd studie DBKV-verkort. Je krijgt alle kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Zo doe je gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie. 

Parallel aan deze studie word je door de studiecoach van de Master Kunsteducatie begeleid in het reflecteren op je rol als kunstenaar en als educator. Je stelt samen met de studiecoach een studieplan voor je 2e studiejaar op waarin je beide studies zult gaan combineren. De studiecoach geeft je opdrachten ter voorbereiding hierop.

Het tweede jaar

In het 2e jaar van je studie combineer je onderwijsactiviteiten van de bachelor en de masteropleiding. Ook in dit jaar doe je praktijkervaring op met stages en projecten en studeer je af voor de verkorte opleiding met een kunsteducatief onderzoek die gecombineerd wordt met opdrachten van de Master. Je legt voor beide toetsen af en integreert meer in de community of learners van de masteropleiding. Hierbij word je door de studiecoach van de masteropleiding begeleid.

Het derde jaar

Gedurende het derde jaar studeer je af aan de Master Kunsteducatie met een kunsteducatief masteronderzoek en een positionering in de beroepspraktijk als innovatieve master. 

Praktijk

Stages en praktijkervaring

Vanaf het eerste jaar krijg je de kans om praktijkervaring op te doen met stages en projecten in het educatieve werkveld. Je volgt ieder jaar een stage: een onder- en bovenbouw stage in het voortgezet onderwijs en een afstudeerstage naar keuze. Zo doe je gedegen ervaringen op als docent en ontwerper van educatie. Deze stages worden tijdens de bijeenkomsten van de beroepswerkplaats voorbereid en er wordt gereflecteerd op je ervaringen.

Voor wie? 

Voor wie is dit traject geschikt?

De opleiding is bestemd voor afgestudeerden in het hbo kunstvakonderwijs beeldend, of een aanverwante opleiding met beeldend portfolio.

De combinatieroute is geschikt voor studenten die op zoek zijn naar verdieping, ambities hebben en ondernemend/innovatief willen zijn in het kunsteducatieve veld/praktijk (Ma niveau). We zoeken studenten die een lesbevoegdheid willen halen en daarnaast hun visie op kunsteducatie verder interdisciplinair en theoretisch willen verdiepen en verbreden, waarbij ze de diverse beroepspraktijken willen onderzoeken.

Aanmelden

Intake

Voordat je met de opleiding begint, kijken we samen naar je werkervaring en opleidingsverleden. De opleiding pas je zoveel mogelijk toe in jouw eigen praktijksituatie. Tijdens je studie werk je vanuit opdrachten, stages en vanuit een persoonlijke professionaliseringsvraag. Door middel van een assessment dat door docenten van de bacheloropleiding als ook van de masteropleiding wordt afgenomen, stellen we vast over welke relevante competenties je beschikt. Aan de hand hiervan stellen we een persoonlijk maatwerktraject/ studieplan op.

Het assessment bestaat uit een toelatingsexamen, een vrijstellingsonderzoek en een criteriumgericht interview.

Aanmelding

Ga naar www.studielink.nl. Kies daarna voor Hanzehogeschool Groningen en Academie Minerva en Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (combinatietraject). Na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een assessment.

De data toelatingsassessments

Woensdag 11 mei 2022
Woensdag 15 juni 2022

Kosten

Wettelijk vastgesteld collegegeld. Als je na het behalen van een bachelorgraad voor het eerst een opleiding op het gebied van onderwijs of gezondheidszorg volgt, dan betaal je daarvoor het wettelijk collegegeld. Dus voor deze tweede bachelor opleiding hoeft geen verhoogd collegegeld te worden betaald. Daarnaast wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. 


Beroepsmogelijkheden 

Als je deze opleiding hebt afgerond, kun je aan het werk als docent in de beeldende vakken, CKV, Kunst Algemeen en Kunst Beeldend. Je bent bevoegd om de volgende beroepen uit te oefenen: 

 •  Vakdocent primair onderwijs 
 •  Leraar voortgezet onderwijs 
 •  Leraar middelbaar beroepsonderwijs 
 •  Leraar voortgezet hoger onderwijs 
 •  Docent beroepsonderwijs en volwasseneducatie 
 •  Cultureel (educatief) ondernemer 

Als Master of Education in Arts beschik je tevens over de kwaliteit om als bovenstaande professional een voortrekkersrol te spelen. Je kan onderwijsvernieuwing initiëren, vormgeven en onderzoeksmatig monitoren. Hierbij schakel je bewust tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker.

Titel na de opleiding

Master of Education in Arts{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}