Bent u een professional in de kunsteducatie? Bijvoorbeeld op een school, in een kunstcentrum, bij een organisatie voor amateur- of professionele kunst? Werkt u met jongeren, ouderen, amateurs of professionals? Bent u actief in een bestaande organisatie of juist daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van community art?

Dan weet u hoe belangrijk het is om als professional ontwikkelingen bij te houden en uw kennis te verbreden en te verdiepen. Om zelfstandig toegepast onderzoek uit te voeren in een werkomgeving die snel verandert. Om complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat te kunnen aanpakken.

Die kans krijgt u als u zich inschrijft voor onze Master Kunsteducatie. Deze opleiding wordt verzorgd door de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Deze tweejarige deeltijdstudie leidt u op tot een zelfbewuste senior professional die in staat is om de eigen beroepspraktijk te innoveren en versterken.​ 

U kunt hier een brochure aanvragen.Bekijk onder het filmpje van alumna Wilke van der Molen-De Jong. (fragment uit heelveelindeeltijd.nl){{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

 

Opbouw van je opleiding

De opleiding

De Master Kunsteducatie is bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn in het vakgebied. Met een interdisciplinair programma verbreden en verdiepen de deelnemers hun kennis. Daarbij ligt de nadruk op innovatie en onderzoek in de kunsteducatieve praktijk. 

Studieduur en studielast

Het is een tweejarige deeltijdopleiding van 60 EC. De wekelijkse studielast is 20 uur, inclusief colleges, begeleiding en zelfstudie. 

Mastergraad

De opleiding leidt op tot de internationale erkende mastergraad 'Master of Education'. Het crohonummer is 49501. De waarde van kunsteducatie voor de maatschappelijke en individuele ontwikkeling in de 21e eeuw wordt steeds breder onderkend. Het is voor de professional in dit werkveld van groot belang actuele ontwikkelingen te duiden en zichzelf met een heldere visie te positioneren. Hierbij vragen veranderende omstandigheden waarbinnen kunst en educatie plaatsvinden om vernieuwing en verbreding van het handelingsrepertoire van de kunstvakdocent.

 

Lestijden en locaties

Lestijden en locaties

In het eerste jaar vinden de colleges wekelijks op maandag plaats, doorgaans van 10.00 tot 17.00 uur. Tot februari volgen de studenten een college op de dinsdagochtend bij de Rijksuniversiteit Groningen. In het tweede studiejaar zijn studenten regelmatig op maandag vrij geroosterd, zodat ze tijd kunnen besteden aan hun onderzoek. Enkele projecten en landelijke masterdagen vinden op een zaterdag plaats, ongeveer twee keer per jaar. Alle reguliere colleges vinden in Groningen plaats.

 

Studenten

Studenten

Onze studenten zijn afkomstig uit verschillende disciplines. Ze nemen hun eigen kennis en ervaring uit de praktijk mee. Dat geeft een extra dimensie aan de opleiding: professionals die van elkaar kunnen leren en verbindingen leggen. Dat laatste is belangrijk omdat het steeds vaker nodig is om samen te werken met professionals uit het eigen vakgebied en daarbuiten. Daarom leggen we nadruk op het creëren van een Community of Learners. Iedere student levert een actieve bijdrage aan de dialoog en wordt onderdeel van een netwerk.​

Studieprogramma

Studieprogramma

Tijdens deze master verrijkt u uw theoretische basis. Zo volgt u colleges op het gebied van kunsttheorie, kunstpedagogiek en cultureel ondernemen. In de Community of Learners legt u verbindingen tussen de aangereikte theorie en uw eigen beroepspraktijk. Tijdens zogenaamde LAB-dagen experimenteert u met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk en verdiept u uw eigen artistiek-educatieve signatuur. Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

Meer informatie over de inhoud van de studie klik hier​.

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

Aan de hand van een Persoonlijk Studieplan geeft u de master vorm. Uw studiecoach biedt hierbij begeleiding. U krijgt volop de kans om uw eigen accenten te leggen door in de profileringsruimte te kiezen voor bepaalde keuzemodules en relevante activiteiten. 

Onderzoek

Onderzoek

De master heeft verder een sterk onderzoekend component. U krijgt volop de kans om uw eigen accenten te leggen door in de profileringsruimte te kiezen voor bepaalde keuzemodules en relevante activiteiten. Klik hier voor de masteronderzoeken en hier​ voor de kunsteducatieve producten. 

​​Afstuderen

Afstuderen​​​

U sluit deze studie na twee jaar af met een eindassesment waarin de masterthesis en de eindreflectie centraal staan. 

​​Samenwerking met le​ctoraten

Samenwerking met lectoraten

De Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden bieden de masteropleiding Kunsteducatie als joint degree aan. De opleiding onderhoudt nauwe contacten met verschillende lectoraten en kenniscentra van beide hogescholen. Deze lectoraten doen zelf onderzoek op het gebied van kunst & educatie onder de noemer van onder andere Cultuureducatie met Kwaliteit, Kunsteducatie in krimpgebieden, Interculturele dialoog, Kunsteducatie en Healthy Ageing, Social media en kunsteducatie. Als masterstudent kunt u deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten of een bijdrage leveren aan een kenniskring van een lectoraat met uw onderzoek.

 

Toelating en Aanmelding

Toelating en Aanmelding

​De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:
- kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
- kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
- professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden worden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voordat u zich kunt inschrijven, voeren we een intakegesprek. We kijken dan naar uw vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we uw vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen u dan om in het kort te beschrijven wat uw visie op kunsteducatie is.​

Klik hier voor het aanvragen van meer informatie.

Kosten

Kosten

 Het collegegeld 2019-2020 bedraagt € 2.083,-. Reken ongeveer op € 500,- voor bijkomende kosten.

Als u in het onderwijs werkt, kunt u vanaf 1 april een lerarenbeurs aanvragen. Doe dit zo spoedig mogelijk, want 'Wie het eerst komt, het eerst maalt'.  
Benodigde gegevens:
• collegegeld 2017-2018: € 2.006,-
• BRINnummer 25 BE 
• ISATcode 49501

Komt u hiervoor niet in aanmerking, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor leraren aanvragen.  Tot slot is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vanaf 1 juni een levenlanglerenkrediet aan te vragen

Proefcolleges

Overweegt u zich in te schrijven voor deze opleiding? U kunt alvast kennismaken met de studie, de docenten en de studenten door een (proef)college te volgen. Voor het volgen van een (proef)college maakt u een afspraak via: masterkunsteducatie@org.hanze.nl.

Informatieavonden

Informatieavonden

Heeft u vragen over de studieopbouw en -inhoud, toelaatbaarheid, toekomstperspectieven en de praktische kant van de studie? Kom dan naar één van onze informatieavonden! kijk voor de data hier.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na uw afstuderen heeft u de graad Master of Education.  De master heeft verder een sterk onderzoekend component. U krijgt volop de kans om uw eigen accenten te leggen door in de profileringsruimte te kiezen voor bepaalde keuzemodules en relevante activiteiten.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}