Masteronderzoeken 2014 - 2010

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Kijken naar jezelf vanuit het oogpunt van een ander 

Wendy Viel (2014)

Filmeducatie: een scenario in ontwikkeling

Kwalitatief-beschrijvend onderzoek naar de positie van filmeducatie binnen Kunst Algemeen op van der Capellen S.G. Zwolle.
Jasper Allema (2014)

Mijn pen houdt mijn ideeën niet bij

Praktijkonderzoek naar de denkwijze van eerstejaars studenten aan de lerarenopleiding van de Stenden Hogeschool Leeuwarden.
Loes de Bruin (2014)

Nobody had a plan, it just happened 

Een veldexperiment over onderwijs als uitdagende situatie waarin studenten dwars over de disciplines heen bij elkaar betrokken raken en hun creatieve potentie ontdekken en ontwikkelen.
Michiel Jansen (2014)

De speer en de wolk

Een veldonderzoek naar een kunst & filosofielab voor kinderen.
Nathalie Beekman (2013)

Talentvol Grijs

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de motieven en mogelijkheden van actieve zelfstandig wonende senioren die beeldende kunst beoefenen in de Multi Functionele Centra bij zorginstelling Palet in Leeuwarden.
Richard Weel (2013)

Ik schilder dus ik besta

Een kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van schilderen in de rehabilitatie van mensen met schizofrenie.
Anneke Buikema (2013)

Curriculum geschikt of ongeschikt?

Een onderzoek naar het curriculum van de opleiding Arts & Design.
Janne Tjalsma (2013)

De 'Walter realiteit' van Van Beirendonck

Een explorerend onderzoek!
Dolinda Toepoel (2013)

Wow, vet cool! 

Het effect van tien beeldende kunstbeschouwingslessen aan een groep 5 van een basisschool. Download hier de Engelse samenvatting (2012).
Jan Huitema (2012)

Voorwaarden en kernpunten voor cultuureducatie in het Praktijkonderwijs 

Op weg naar "cultuurlijk" goede educatie op Stad&Esch&Praktijkschool.
Taapke Ronner (2012)

Cultuureducatie op het Gymnasium 

Manon de Haas (2011)

Lesmateriaal 

Manon de Haas (2011)

Museumbezoek en Museumeducatie voor VMBO-leerlingen 

Een kwalitatief, reflectief onderzoek.
Tineke Kok  (2011)

Bijlage museumeducatie 

Tineke Kok (2011)

Zien is (niet) genoeg! 

Een onderzoek naar de meerwaarde van interdisciplinariteit bij kunstbeschouwing.
Monica Peters(2011)

Maak iets moois. Mee! 

Een praktijkgericht onderzoek naar kunsteducatie op locatie.
Anja Lofvers (2011)

Internet, social media, mobiele telefonie, virtual reality, gaming etc.; Dat "app't" wel weg…?  

Joselien Eijkelenboom (bijlagen onderzoek) (2011)

Proeve van Smaak 

Een zoektocht naar de ontwikkeling van muzikale smaak bij jonge mensen gericht op luisteren naar klassieke muziek.
Floor Pots (2011)

Van Nul naar Musical 

Casestudy musicalproject basisschool.
Gerrie Jonker (2011)

Beeldende Kunstbeoefening in psychosociaal levensloopperspectief 

Hoe beïnvloedt beeldende kunstbeoefening de gezondheid in de tweede helft van de levensloop.
Janita ter Veen (2011)

Een kunst- en cultuurportfolio in de onderbouw? 

Een kwalitatief evaluatieonderzoek.
Titia Oosterloo (2010)

Het Werkman Technasium 

Ontwikkelend onderzoek master kunsteducatie.
Trudi van den Berg (2010)

Close Up van de Cultuurcoördinator 

Verslag van een participatief onderzoek naar leervragen van professionals in het primair onderwijs met als specialisatie cultuureducatie.
Hanny van Schijndel (2010)

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}