George Verberg Stipendium

​Het George Verbergstipendium is gericht op een verblijf in het buitenland en vormt daarmee een aanvulling op de prijzen en stipendia die Academie Minerva al uitreikt aan talentvolle alumni.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Op 22 juni 2004 stelde het college van B&W van de Gemeente Groningen het George Verbergstipendium in naar aanleiding van het afscheid van de heer G.H.B. Verberg als directeur van de NV Nederlandse Gasunie. Vanwege zijn grote verdiensten voor de stad Groningen en zijn bijzondere interesse in de beeldende kunst, gaf het stadsbestuur George Verberg als afscheidscadeau een stipendium dat zijn naam draagt. 

Bachelors: Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving en Popular Culture
Masters: Painting en Media, Art, Design & Technology (MADtech) - Frank Mohr Institute

Verblijf in Noord- en Oost-Europa 

Gezien de relatie tussen de Groningse Gasunie en het Russische Gazprom, en de bijzondere verdiensten van George Verberg bij de aanleg van de Russische (gas)pijplijn, wordt de winnaar van het stipendium in staat gesteld om maximaal één jaar in noorden en/of oosten van Europa (Scandinavië, Duitsland, Polen, Baltische Staten) te verblijven. Het stipendium (€10.000,-) wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen. 

Winnaars George Verbergstipendium

2020 Jhonie van Boeijen (Frank Mohr Institute)
2019 Linde Ex (Frank Mohr Institute)
2018 Jorge Luis Barragán Castaño (Frank Mohr Institute)
2017 Wouter van der Laan (Frank Mohr Institute)
2016 Marit Westerhuis (Frank Mohr Institute)
2015 Yvanka Annot (Beeldende Kunst en Vormgeving)
2014 Aili Zhang (Frank Mohr Institute)
2013 Janine van Veen (Frank Mohr Institute)
2012 Marcel de Vries (Frank Mohr Institute)
2011 Henrike Scholten (Beeldende Kunst en Vormgeving)
2010 Eleanor Grootoonk (Frank Mohr Institute)
2009 Mina Minov (Frank Mohr Institute)
2008 Sanne Rous (Frank Mohr Institute)
2007 Jaime Ibanez (Beeldende Kunst en Vormgeving)
2006 Alex Winters (Frank Mohr Institute)
2005 Jantina Wijnja (Beeldende Kunst en Vormgeving)

Wie komt in aanmerking voor het George Verberg Stipendium?

 • Pas afgestudeerde studenten van Academie Minerva, woonachtig in de provincie Groningen, kunnen zich uiterlijk één jaar na het behalen van het getuigschrift als kandidaat voor het stipendium inschrijven.
 • De selectie van de kandidaten is de verantwoordelijkheid van de directie van de Academie voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Popcultuur MINERVA. De directie heeft een vijfledige jury benoemd die de inzendingen voor het stipendium zal beoordelen. Vanwege de bijzondere belangstelling van George Verberg voor de beeldende kunst, zal hij zelf ook deel uitmaken van de selectiecommissie.
 • Kandidaten worden uitgenodigd zich in het najaar 2021 te presenteren aan de jury. Bij een groot aantal inzendingen maakt de jury een voorselectie op basis van de ingezonden documenten en worden alleen de overgebleven kandidaten uitgenodigd zich te presenteren.
 • De winnaar wordt in de gelegenheid gesteld om maximaal één jaar in het buitenland te verblijven. Hierbij is gekozen voor een verblijf in het noorden en/of oosten van Europa (Scandinavië, Duitsland, Polen, Baltische Staten).
 • Het zestiende George Verbergstipendium wordt uitgereikt op 27 januari 2022.
 • Na terugkomst presenteert de winnaar de resultaten van het buitenlandse verblijf in een daarvoor geschikte, publiek toegankelijke ruimte.

Aanmelden 

Kandidaten kunnen zich met het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier tot en met 1 oktober 2021 aanmelden voor het stipendium. 

De aanmelding kan gericht worden aan Dorothea van der Meulen, dean Academie Minerva, bij voorkeur digitaal via academieminervaprijzen@org.hanze.nl.
Let op: de grootte van de meegestuurde bestanden is gelimiteerd, een te groot bestand kan leiden tot het niet verzenden van de aanvraag. Stuur alleen jpeg bestanden die niet groter zijn dan 5Mb of gebruik WeTransfer.

Het aanmeldformulier vind je in zowel Nederlands als Engels onderaan deze pagina. 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}