Promotie van docent Leo Delfgaauw (Academie Minerva)

​Leo Delfgaauw, docent-onderzoeker bij Academie Minerva, is vandaag gepromoveerd op zijn proefschrift Elke stap is een volgende. Naast de verdediging bij de Rijksuniversiteit Groningen was er een dagvullend programma rondom zijn promotie, met onder andere de opening van zijn tentoonstelling bij Academie Minerva. De tentoonstelling is nog tot 20 oktober te bezoeken bij Academie Minerva (Praediniussingel 59), van 10.00 uur tot 21.00 uur op werkdagen (vrijdag tot 18.00 uur). 

Terwijl het onderzoek zich voornamelijk richtte op theorie en leerproces van het gevorderde kunstenaarschap, wil de tentoonstelling vooral de uitbeelding van (leef)tijd en levensloop laten zien. Dit aan de hand van kunstwerken die het ouder worden van de kunstenaar zélf thematiseren. In diverse portretten en zelfportretten zien we de ouder wordende kunstenaar en de verschillende fases van de levensgang. En in andere werken worden de tijd en het tijdsverloop verbeeld en wordt gerefereerd aan het onontkoombare gegeven dat wij ons altijd tussen terugblik en toekomst bevinden. Elke stap die wij zetten geeft richting aan ons leven en leidt vervolgens weer tot nieuwe stappen.

Na de succesvolle verdediging van zijn proefschrift ontmoette dr. Leo Delfgaauw familie, vrienden, collega's en betrokkenen tijdens een feestelijke samenkomst in de Groene Zaal van Academie Minerva. Hier opende Dorothea van der Meulen (Dean Academie Minerva) het middagprogramma. De achttien betrokken kunstenaars werden allen voorgesteld, waarna Sigute Zurauskaitė (alumna NAIP European Master of Music) een muzikale performance ten gehore bracht. 

Foto's: Julia van Kammen

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}