MUSIC4ALL Haren

​De Stichting MUSIC4ALL Haren organiseert een unieke vorm van samen-muziek-maken waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen wordt verstaan jongeren met een visuele auditieve en/ of verstandelijke beperking waarbij we liever spreken over bijzondere mogelijkheden dan over belemmeringen. Uitgangspunt voor het musiceren is inclusie, want muziek verbindt!

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Doelstelling van de stichting is om leerlingen van het Maartenscollege en het Zernike College uit Groningen en Haren samen te laten werken met leerlingen van de Dr. J. de Graaf school (school voor leerlingen met een auditieve beperking), de Visio Onderwijs school (voor leerlingen met een visuele beperking) en bewoners van Borgheerd (voor begeleid zelfstandig wonen). Onder leiding van studenten van de opleiding Docent Muziek bereidt deze groep van ruim 40 deelnemers een concert voor dat in de periode april/mei wordt gegeven in de concertzaal van het conservatorium.

Verschillende doelgroepen en didactische benadering
De deelname van studenten van het Prins Claus Conservatorium is een belangrijk bestanddeel van de activiteiten van de Stichting MUSIC4ALL Haren. Leerlingen met een visuele beperking leren vooral vanuit hun gehoor spelen en zingen. Muziekonderwijs voor leerlingen met een auditieve beperking is al een bijzonder gegeven op zich, omdat het altijd om individueel maatwerk gaat. Mensen met een verstandelijke beperking (in ons geval voor een groot deel mensen met het syndroom van Down) gaan op een heel andere manier met muziek om en hebben vaak een beperkter en veel concreter muzikaal referentiekader. Elke beperking heeft zijn eigen persoonlijke kenmerken die bepalend zijn voor een didactische benadering. De centrale vraag voor deze specifieke groep is: Hoe kies je voor zo'n bont gezelschap een goede didactische benadering. Anders gezegd, wat zijn de 'do's' en 'don'ts' in de omgang met deze groep. Het beantwoorden van deze vraag is de ontdekkingstocht die we vijf jaar geleden samen zijn begonnen.

Het proces
Elk jaar meldt een groepje van 5 – 7 studenten uit de opleiding Docent Muziek in het kader van vrije studiepunten uit de opleiding zich aan om de repetities te leiden. In de periode september – december wordt een programma samengesteld van songs/ liedjes die geschikt worden gevonden om uit te voeren. In die periode wordt ook een studieweekend gepland waar de studenten informatie en handvatten krijgen aangereikt van een docent maar ook van elkaar (studenten die eerder al hebben meegedaan).

Iedere student is 'eigenaar' van één van de songs en heeft de eindverantwoordelijkheid voor die bewuste repetitie. De eerste helft van de repetitie bestaat uit deelrepetities waarin de aanwezige studenten leiding geven aan respectievelijk een groep zangers, solisten, combo en solo-instrumenten. Het tweede deel van de repetitie is een tutti repetitie die geleid wordt door de 'eigenaar' van de ingestudeerde song. Aan het einde van de repetitie worden eerder ingestudeerde nummers herhaald en verder afgewerkt. De eigenaar van een song bereidt de hele repetitie voor, hij/ zij geeft dus ook concrete instructies aan medestudenten voor de deelrepetities. Deze wisseling van verantwoordelijkheden en het gezamenlijk optrekken blijkt een van de sterkste stimulansen zijn voor de studenten. Een andere fundamentele factor van waarde bij de studenten is hun betrokkenheid bij deze bijzondere groep deelnemers. Hun engagement is hartverwarmend en elke student die naderhand terugkijkt op zijn/ haar deelname aan het project noemt de bijzondere band die wordt opgebouwd als één van de meest waardevolle ervaringen uit hun studietijd.

Onderzoek
Deelname aan dit project was voor een aantal studenten ook de aanleiding om hun afstudeeronderzoek te laten plaatsvinden binnen de activiteiten van de Stichting MUSIC4ALL Haren. Dit heeft geleid tot een aantal interessante artikelen die allemaal van directe meerwaarde waren voor de aanpak en de inhoud van het project. Ook vanuit het Lectoraat Lifelong Learning in Music van het Prins Claus Conservatorium bestaat warme belangstelling voor de activiteiten van de stichting en in de toekomst zijn er plannen om onderzoeksthema's van het lectoraat te verbinden aan vragen vanuit de activiteiten van de stichting.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over MUSIC4ALL Haren, kijk dan op de website van de stichting. Onder de kop Conservatorium vindt u meer informatie over de samenwerking met het Prins Claus Conservatorium.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}