Als dirigent voor HaFaBra-orkesten en koren stimuleer je anderen om het beste uit zichzelf en de groep te halen. Tijdens je studie leer je werken met grote groepen mensen, je leert de integrale samenhang van composities herkennen en je werkt aan je artistieke visie en interpretatie.
En na je studie kun je aan de slag met koren of HaFaBra-orkesten van verschillende niveaus, waarbij je zelfstandig programma's samenstelt, instudeert en uitvoert. En gezien het aantal vacatures bij koren en muziekverenigingen is er nog steeds veel vraag naar goede dirigenten.
Kortom, wil jij je passie voor muziek overdragen op andere musici en neem je graag de leiding? Meld je dan aan voor de studierichting dirigent!

Kom meer te weten tijdens de Open Dag, of vraag de brochure aan ! 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Hoofdvakken

Hoofdvakken

Het Prins Claus Conservatorium biedt binnen de opleiding dirigent 2 hoofdvakken aan:

Dirigent HaFaBra

Dirigent HaFaBra

HaFaBra-directie, HaFaBra-theorie, instrumentatie, instrumentaal bijvak, werkplaats lichte muziek, practicum, projecten/ masterclasses en workshops.

Dirigent Koor          

Dirigent Koor

Koordirectie, Italiaans, bijvak zang, praktijkkoor, projecten/ masterclasses en workshops.

Propedeuse

Propedeuse

De basis van je opleiding bestaat uit het verwerven van gedegen theoretische kennis en praktische vaardigheden. Voor een dirigent betekent dat onder meer het ontwikkelen van je muzikale voorstellingsvermogen in vakken als algemene muziekleer, praktische harmonie, gehoorontwikkeling en ritmische vorming. Dit alles natuurlijk steeds ter ondersteuning van je uiteindelijke doel: dirigent worden.

Hoofdfase

Hoofdfase

In de hoofdfase is het onderwijs erg praktijkgericht. Zo werk je met practicumensembles binnen het conservatorium en volg je workshops van gerenommeerde gastdocenten. Van het tweede tot en met het vierde jaar loop je stage bij meerdere koren of orkesten in Noord-Nederland. In het derde en vierde jaar word je gestimuleerd in een zelfkritische en onderzoekende houding. Na vier jaar sluit jij je studie af met het dirigeren van je eindexamenconcert. Studenten kiezen een opleiding tot dirigent soms als tweede hoofdvak, nadat ze de propedeuse voor een instrumentaal of vocaal hoofdvak hebben afgerond.

Docenten

Docenten

De actuele docentenlijst vind je hier.          

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na afronding van deze studierichting ben je in staat om met koren en/of HaFaBra-orkesten van verschillend niveau zelfstandig programma's samen te stellen, in te studeren en uit te voeren. 'Korpsen zitten te springen om dirigenten', zo kopt een artikel over de dirigentenopleiding van het Prins Claus Conservatorium in een regionaal dagblad. Het

kost harmonieorkesten, fanfares en brassbands veel moeite om gekwalificeerde dirigenten te vinden. Ook koren staan te springen om goede dirigenten. Kortom, voldoende toekomstperspectief.

​Algemeen

  Ontwikkeling Muzikaal Voorstelingsvermogen (OMV)
 • Contextuele Studies (CTS)
 • Pianopracticum
 • Harmonieleer
 • Niet-westerse muziek
 • Meerstemmige gehoorvorming
 • Partituurspel
 • Ondernemende musicus

HaFaBra directie

 • Instrumentatie
 • Geschiedenis
 • Orkestscholing
 • Scriptie
 • Werkplaats Lichte Muziek
 • Instrumentaal Bijvak
 • Practicum
 • Projecten
 • Externe Stage

Koordirectie

 • Italiaans
 • Bijvak zang
 • Praktijkkoor
 • Projecten
 • Externe stage

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}