Ben je een muzikale duizendpoot? Wil je je eigen kennis, ervaringen en vooral je enthousiasme voor muziek overbrengen op anderen? Zo ja, dan is de opleiding Docent Muziek iets voor jou. Kies dan voor de opleiding Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. De opleiding Docent Muziek is een studie waarin je je breed ontwikkelt. Van klassieke muziek tot pop en wereldmuziek, in het onderwijs komen alle muziekstijlen aan bod. Daarnaast leer je meerdere muziekinstrumenten bespelen en wordt er aandacht besteed aan het musiceren in groepsverband. Bovendien maak je ook kennis met andere vormen van kunst en theater. Een boeiende studie dus.

Kom meer te weten tijdens de Open Dag, of vraag de brochure aan !


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Vakken

Vakken

De vakken die worden aangeboden zijn in drie groepen verdeeld:

Muziek-pedagogische vakken
Daarbij horen Methodiek/didactiek, pedagogiek, stages en practica.

Muziektheoretische vakken
Daaronder vallen ontwikkeling muzikaal voorstellingsvermogen,contextuele studies, arrangeren en niet-westerse muziek

Praktisch-muzikale vakken
Waarbij de nadruk ligt op het eerste musiceervak, maar waar verder ook zang, combovakken, liedbegeleiding, ensemblebegeleiding en koor worden aangeboden.

Propedeuse

Propedeuse

De opleiding staat op twee pijlers: muziek en onderwijs die elkaar in evenwicht houden. Bij het eerste musiceervak wordt alle aandacht gericht op vorming van de student als musicus. Het brede kader van het musiceren ontstaat doordat naast het eerste musiceervak ook nog praktische lessen worden aangeboden in zingen, ensemblebegeleiding en het spelen op gitaar, drums en piano. Muzikale vaardigheden doe je eveneens op in workshops en practica. Vanzelfsprekend komen allerlei muziekstijlen, zowel op theoretisch als praktisch niveau aan bod, van klassieke muziek tot pop en wereldmuziek. De andere pijler van de opleiding is de didactische poot, die bestaat uit lessen in didactiek, methodiek, algemene psychologie en pedagogiek.

Hoofdfase

Hoofdfase

Een prominent onderdeel van je opleiding is de stage. Deze loopt door alle studiejaren heen. De stageplekken zijn heel divers. Zo geef je in het eerste jaar bijvoorbeeld les aan vierjarige kleuters en in het derde jaar aan leerlingen van vwo-6. Een ander belangrijk onderdeel is het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en het vak Kunst Algemeen. Omdat een bevoegd muziekdocent ook CKV-onderwijs mag geven, wordt er in de lessen, projecten en workshops aandacht besteed aan diverse vormen van kunst zoals bijvoorbeeld drama en beeldende kunst. De opleiding kent veel vormen van praktisch onderwijs. Toch wordt daarnaast ook ruim aandacht besteed aan theorievorming op meerdere gebieden. Je volgt lessen gehoorpracticum, je krijgt les in zingen, ensemblevorming, muziektheorie, muziekgeschiedenis, arrangeren en digitale muzieknotatie. In de eindfase van de studie wordt ook aandacht besteed aan het verwerven van basale onderzoeksvaardigheden. Nadat je het eerste musiceervak hebt afgesloten, studeer je af op een zelfgekozen onderwerp waar je onderzoek bij doet en een artikel over schrijft. Dat presenteer je tijdens een openbare bijeenkomst aan de commissie die je eindexamen afneemt. Kenmerkend voor de opleiding is, dat je heel veel met andere studenten samenwerkt. Dat kunnen jaargenoten van je zijn, maar ook studenten uit andere jaren binnen de opleiding, studenten van andere studierichtingen (bijvoorbeeld Jazz en Klassieke Muziek) of bachelor/ masterstudenten van andere kunstvakopleidingen.

In het KEN (Kunst Educatie Noord-Nederland), een samenwerking van de kunstvak docentenopleidingen van de Hanzehogeschool met de NHL Leeuwarden, wordt voor elk studiejaar een samenwerkingsproject gerealiseerd voor studenten uit de docentenopleidingen beeldend, muziek en drama. In het derde en vierde jaar word je gestimuleerd in een zelfkritische en onderzoekende houding.

Docenten

Docenten

De actuele docentenlijst vind je hier.  

 

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Met je diploma heb je een eerstegraads bevoegdheid op zak en kun je als docent aan de slag bij uiteenlopende instellingen zoals een muziekschool, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.
Op een muziekschool geef je muzieklessen die ter ondersteuning van het individuele onderwijs worden georganiseerd. Binnen het reguliere onderwijs geef je muzieklessen maar ook CKV- en Kunst Algemeen lessen. Als muziekconsulent adviseer je docenten in het basisonderwijs bij het geven van muzieklessen. Steeds vaker organiseren oud-studenten activiteiten en cultuur-educatieve projecten in het buitenschoolse werkveld. Je kunt daarbij ook als ZZP’er je eigen gemengde beroepspraktijk opzetten. Ook zijn er studenten die aan de slag gaan bij educatieve diensten, of gaan werken bij mediabedrijven of omroepen. Juist dit brede scala aan mogelijkheden maakt het vak zo boeiend en de kans op een passende baan groot.

          

​Jaar 1 & 2

 • Methodiek / Didactiek
 • Algemene pedagogiek
 • Orientatie op leraarschap
 • Opleidingspracticum
 • Stage
 • Liedbegeleiding a/d piano
 • Zang
 • Ensembleleiding
 • Koor
 • Ontwikkeling Muzikaal Voorstellingsvermogen
 • Contextuele studies
 • Projecten

Jaar 3

 • Methodiek / Didactiek
 • Algemene pedagogiek
 • Opleidingspracticum
 • Stage
 • Eerste musiceervak
 • Arrangeren
 • Contextuele studies
 • Geschiedenis pop & jazz
 • Niet-westerse muziek

Jaar 4

 • Methodiek / Didactiek
 • Algemene pedagogiek
 • Opleidingspracticum
 • Stage
 • Eerste musiceervak
 • Werkveldacticiteit
 • Onderzoek en artikel
 • Vrije studiepunten

 

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}