Hoofdvakken

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Muziekpedagogische onderwijsonderdelen: leren lesgeven

In de muziekpedagogische onderwijsonderdelen leer je hoe je je muzikale kennis en vaardigheden in kunt zetten als muziekdocent. In de hoofdvakles (methodiek/didactiek) wordt ingegaan op de theoretische en praktische aspecten van het lesgeven in muziek. Daarbij komen de verschillende werkterreinen waarbinnen je later aan de slag kunt aan de orde. Aan de hand van literatuur over je vak en natuurlijk je eigen ervaringen tijdens stages, ontwikkel je een eigen visie op muziekonderwijs. Tijdens het vak algemene pedagogiek krijg je te maken met ondersteunende, meer algemene theorieën over het geven van onderwijs. Om je voor te bereiden op het geven van CKV-onderwijs wordt er in de lessen, projecten en workshops aandacht besteed aan andere vormen van kunst.

Stages

Een essentieel onderdeel van je opleiding is de stage. In alle jaren van je studie loop je geruime tijd stage. Je zult voor de stage terechtkomen op zowel scholen voor basisonderwijs als scholen voor voortgezet onderwijs, zowel in de onder- als bovenbouw. Zo word je goed voorbereid op de diverse werkterreinen waarin je in de toekomst aan de slag kunt. In het opleidingspracticum oefen je onderdelen van je stagelessen.

Praktische onderwijsonderdelen: zelf musiceren

Binnen de opleiding Docent Muziek neemt zelf musiceren een belangrijke plaats in. We verwachten van je dat je één instrument, je eerste musiceervak, op een behoorlijk niveau leert bespelen. Dit musiceervak kan zowel uit de klassieke als uit de lichte muziek afkomstig zijn. Daarnaast krijg je zang- en pianoles en ben je actief in ensembles en koren. Je leert ook zelf een ensemble of koor te dirigeren in het vak ensembleleiding. Verder doe je muzikale vaardigheden op in workshops en practica, zoals het practicum lichte muziek.

​Algemene onderwijsonderdelen

Ook muziektheoretisch krijg je een flinke bagage mee. Een goed begrip van de basis en achtergronden van muziek en muziekstijlen is natuurlijk onmisbaar als je op hoog niveau muziekles moet geven. Naast gehoorvorming en muziektheorie volg je daarom lessen muziekgeschiedenis. Verder ontwikkel je een brede kennis op muziekgebied. In de opleiding wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van de jazz- en popmuziek. Daarnaast krijg je een inleiding in de niet-westerse muziek.

Afstudeeropdracht

Je studeert af op een zelfgekozen onderwerp. Door middel van een stage of een daarop lijkend werkveld-onderzoek neem je een standpunt ten aanzien van dit onderwerp in, waarna je een artikel schrijft. Vervolgens presenteer je dit artikel tijdens een openbare bijeenkomst, waarna een commissie van examinatoren en andere aanwezigen vragen aan je kunnen stellen. Tijdens het afstudeerproject word je begeleid door één van de hoofdvakdocenten.

Culturele en Kunstzinnige Vorming

Het multidisciplinaire karakter van de CKV-vakken in het voortgezet onderwijs heeft natuurlijk gevolgen voor de opleiding Docent muziek. Bij verschillende onderwijsonderdelen wordt binnen de opleiding al ruim aandacht besteed aan andere kunstdisciplines, zowel op kennisgebied als op ervaringsgebied. In de methodieklessen sta je in het vierde jaar ruime tijd stil bij aspecten van cultuurgeschiedenis en in de lessen Contextuele studie leg je telkens weer verbanden tussen aspecten van samenhang bij muziekgeschiedenis en cultuur-geschiedenis.
De NNIK (Noord Nederlandse Interfaculteit der Kunsten) verzorgt voor studenten van de docentenopleidingen van het Prins Claus Conservatorium, Academie Minerva en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (beeldend en drama) voor elk jaar korte intensieve samenwerkingsprojecten. Deze projecten spelen zich allemaal af binnen een interessant deelgebied van kunsteducatie. Daarnaast worden er door de interfaculteit gezamenlijke lessen en kunstbezoek georganiseerd. Ook speelt de NNIK een belangrijke rol als het gaat om het onderling afstemmen van kunstvakonderwijs en het ontwikkelen van gezamenlijk beleid waar nodig.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}