Hoofdvakken

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De opleiding Docent Muziek is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 


In alle 4 jaren komen deze onderdelen terug, vaak ook geïntegreerd. Alle vakken hangen namelijk met elkaar samen. 

​Educatievakken

In deze vakken staat het werken met groepen en lesgeven centraal. Verschillende didactische werkvormen, manieren van musiceren met groepen, een visie vormen over muziekonderwijs en natuurlijk je eigen lesmateriaal ontwikkelen. En heel veel uitproberen!

Musiceervakken

Om met groepen te werken leer je o.a. dirigeren en arrangeren. Vanzelfsprekend leer je daarnaast om verschillende instrumenten te bespelen en wordt er veel gezongen. Naast de musiceervakken die in dienst staan van het werken met groepen, vinden wij het belangrijk om je als musicus te ontplooien binnen je Artistiek Profiel.

Theoretische vakken

Muziek is altijd gekoppeld aan een context. Deze moet je dus kunnen plaatsen. Daar krijg je dus de handvatten voor. Vandaar dat je zowel muziekgeschiedenis als niet-westerse muziek krijgt. Er is veel aandacht voor verschillende kunstdisciplines en daarnaast krijg je natuurlijk ook gehoorvorming en muziekanalyse.

Stages

Alles wat je leert en ontwikkelt moet je natuurlijk uitproberen in het werkveld. Vandaar dat dit een belangrijk onderdeel is van je studie. Je loopt stages in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, maar ook is het mogelijk om in het MBO of op de Pabo stage te lopen. Daarnaast loop je ook stage in het buitenschoolse circuit. Bijvoorbeeld bij een muziektheaterproductie of je geeft workshops voor diverse doelgroepen. 

(Interdisciplinaire) projecten

We vinden het heel belangrijk om samen te werken. Dit doen we samen met alle studenten van Docent Muziek, maar ook samen met de studenten van Jazz en Klassiek en met studenten van Minerva of de Pabo. Met andere woorden: heel veel verschillende projecten. Van koorweek tot muziektheaterweek. Van DoMu live (concert serie) tot KEN-week (interdisciplinaire projectweek).

Vrije ruimte

Jij moet de muziekdocent worden die jij wilt zijn. Dus mag je je profileren en eigen keuzes maken. Door eigen projecten of keuzeonderwijs te doen.

Werkgroepen

Als toekomstig muziekdocent moet je van alle markten thuis zijn. Je moet dingen op poten kunnen zetten en kunnen organiseren. Vandaar dat we diverse werkgroepen (bijvoorbeeld de techniekcrew en het DoMu Live team) hebben om producties en events op te kunnen zetten. 


Mentoring

Wij houden van korte lijntjes. Direct contact tussen student en docent. Daarom geven we veel aandacht aan mentoring. Om je zo te coachen bij jouw persoonlijke ontwikkeling tot muziekprofessional!


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}