Ben jij een professionele musicus met een doel? Heb je een specifieke visie op je toekomst? Dan kan de Master of Music van het Prins Claus Conservatorium de juiste studie zijn om jouw persoonlijke doel te bereiken. Het Prins Claus Conservatorium staat internationaal bekend als een kwalitatief en innovatief instituut met een omvangrijk regionaal en internationaal netwerk. De Master of Music aan het Prins Claus Conservatorium is er voor ambitieuze musici die zich verder willen ontwikkelen in een door hen zelf gekozen richting.

Instrumental Learning & Teaching

De vernieuwende Master of Music  Instrumental Learning & Teaching (afgekort ILT) is opgezet voor musici die op zoek zijn naar nieuwe inzichten op het gebied van het muziekdocentschap.
De 21e eeuw vraagt van jou als musicus dat je als zelfstandige en zelfsturende professional artistieke en educatieve producten kunt ontwikkelen en deze kunt uitvoeren voor uiteenlopende doelgroepen in diverse contexten.

Je ontwikkelt je in deze studieroute tot  instrumentale docent  met brede kennis van de meest recente vernieuwingen in het werkveld. Je leert flexibel in te spelen op vragen van leerlingen en opdrachtgevers en werkt tegelijkertijd aan vernieuwing van de beroepspraktijk. Nadruk in deze studieroute ligt op het verbreden en verdiepen van jouw vaardigheden als docent en op de samenhang van het docentschap met je praktijk als uitvoerend musicus. Studenten in deze master zijn in de bachelor opgeleid als instrumentalist, juist daarom vinden wij het belangrijk dat studenten zich ook verder blijven ontwikkelen op het hoofdvakinstrument.  Je krijgt  instrumentale of vocale hoofdvaklessen van onze eigen docenten en van gerenommeerde gastdocenten uit binnen en buitenland. In deze lessen is ook aandacht voor de samenhang tussen de identiteit van performer en teacher. Verder ontwikkel je improvisatievaardigheden die bijvoorbeeld op het podium, maar ook in interdisciplinaire samenwerkingsprojecten en in het onderwijs inzetbaar zijn.

Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Studieprogramma            

Studieprogramma

Vanuit jouw persoonlijke studieplan werk je gedurende twee jaar toe naar het afsluitende lecture-recital. In deze periode krijg je de ruimte om vanuit je studieplan je ambities, ideeën en doelen te realiseren. Het lecture-recital kan naar gelang van jouw interesses, vaardigheden en kwaliteiten verschillende vormen aannemen. Naast instrumentale/ vocale hoofdvaklessen en modules gericht op instrumental learning and teaching  krijg je coaching op gebied van Practice based Research en Projectmanagement & Entrepreneurship. De focus ligt bij ILT op het werken met en onderzoeken van verschillende doelgroepen en leeromgevingen. De speciaal voor ILT ontworpen modules Advanced Group Dynamics, Music & Elderly en Talentontwikkeling sluiten hier perfect op aan. Naast het ILT specifieke deel van het studieprogramma kun je binnen de vrije ruimte kiezen voor optionele modules die aansluiten op jouw persoonlijke studieplan. Hierbij heb je ook de mogelijkheid modules te volgen uit een van de andere master studieroutes of eigen projecten in te brengen in het onderwijsproces.

De kennis die je verzamelt in de lessen, modules, tijdens stages en in projecten gebruik je om nieuw onderwijs te ontwikkelen. Het kan daarbij gaan om het ontwerpen van workshops, projecten, leerlijnen of methodes, eventueel in samenwerking met regionale, nationale en internationale partners.

Hoofdvakken

Instrumentale hoofdvakken

Klassieke hoofdvakken die worden aangeboden zijn:

- Zang
- Piano, orgel, klavecimbel
- Fluit, hobo, klarinet, fagot, saxofoon
- Hoorn, trompet, trombone, tuba
- Slagwerk, harp, gitaar
- Viool, altviool, cello, contrabas

Voor Jazz worden alle hoofdvakken aangeboden.

Practice Based Research            

Practice Based Research

Je voert praktijkgericht onderzoek uit om een beter musicus te worden. Het onderzoek is direct gerelateerd aan jouw persoonlijke studieplan. Aan je onderzoek wordt individuele, inhoudelijke en methodologische coaching gekoppeld. Je onderzoek leidt uiteindelijk tot een presentatie die direct is gekoppeld aan je muzikale praktijk.

Entrepreneurship

Project Management & Entrepreneurship

Een ondernemende houding is essentieel om je muzikale passie succesvol te kunnen omzetten naar maatschappelijke situaties. In de Master of Music wordt je daarbij geholpen door middel van modules en consulten, gegeven door experts op het gebied van ondernemen. Jouw visie op je persoonlijke toekomst staat ook hierbij centraal.

Open Credits

Open Credits

Binnen de open credits kan er gekozen worden voor optionele modules aangeboden door het conservatorium. Er is daarnaast binnen de open credits ook ruimte voor eigen projecten.

Een kleine selectie uit het aanbod:

- Historical performance practice
- Hearth Math
- Performance & Communication
- Musician as an Actor
- Leading & Guiding
- Music & Dementia

Studeren in het buitenland       

Studeren in het buitenland

Je kunt een periode in het buitenland studeren. Bijvoorbeeld bij de studierichting New York Jazz vindt het derde semester in New York plaats. Binnen ERASMUS+ zijn beurzen beschikbaar voor studenten die tijdelijk in het buitenland willen studeren. Het Prins Claus Conservatorium heeft contacten met instellingen in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Finland, Tsjechië, Estland, Litouwen, Zwitserland, Roemenië, België, Spanje en andere.           

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na je opleiding ben je een master musicus die op hoog niveau kan musiceren en die in staat is om nieuw onderwijs te ontwikkelen, eventueel in samenwerking met regionale, nationale en internationale partners. Het kan bij nieuw onderwijs bijvoorbeeld gaan om het ontwerpen van workshops, projecten, leerlijnen of methodes.

​​Jaar 1 & 2

 • Instrumentaal Hoofdvak
 • Practice based research
 • Project management & entrepreneurship
 • Advanced Group Dynamics
 • Muziek & Ouderen
 • Talentontwikkeling
 • Mentoring
 • Open credits

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}