Vakspecialist Muziek

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Cultuur staat in de belangstelling in het primair onderwijs. Naast speciale subsidies en regelingen voor het versterken van cultuureducatie, spelen ook de wensen van ouders een rol in de sterke ontwikkeling van dit vakgebied. Zo blijken veel scholen in staat zich te profileren als muziekbasisschool of kunstmagneetschool. Door deze ontwikkeling groeit de behoefte aan leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in het vak Muziek en die een bijdrage kunnen leveren aan het culturele klimaat in een school. Met de opleiding Vakspecialist muziek kunt u die leerkracht worden.

Muziekbasisscholen en kunstmagneetscholen zijn niet de enige basisscholen die erkende vakspecialisten muziek aantrekken om de cultuureducatie binnen de school vorm en inhoud te geven. Ook steeds meer 'gewone' basisscholen hebben behoefte aan een expert die het team op gebied van cultuureducatie kan ondersteunen. De Pabo's en Conservatoria hebben de handen ineengeslagen om in de groeiende vraag naar muziekspecialisten in het basisonderwijs te kunnen voorzien. Zij ontwikkelden een opleiding waarmee leerkrachten met interesse en talent voor muziek zich kunnen ontwikkelen tot dé vakspecialist in hun school.

Doel

Na de opleiding vakspecialist muziek kunt u als vakspecialist in uw eigen school aan de slag. U heeft ruim voldoende kennis en vaardigheden om het team te ondersteunen in het verbeteren van het muziek- en cultuuronderwijs. 
Na het volgen van de cursus:

• kent u de methodiek en didactiek voor zingen, spelen, luisteren, bewegen en ontwerpen/noteren. 
• kunt u leiding geven aan musicerende kinderen 
• kunt u leerlijnen voor het vak muziek ontwikkelen in uw eigen school 
• kunt u een bijdrage leveren aan de verbetering van het muziekonderwijs op uw school 
• heeft u meer plezier in het geven van muzieklessen aan kinderen

Inhoud

In de opleiding komen alle gangbare muziekmethoden aan bod. U leert leerlijnen voor het vak muziek te ontwikkelen die u kunt inpassen binnen het onderwijs van uw school. Ook legt u als cursist contacten met kunstzinnige instellingen zoals schouwburgen, muziekscholen en muziekgezelschappen. Door activiteiten die u ontplooit krijgt het muziekonderwijs op uw school een nieuwe impuls.
In de lessen doen zich veel mogelijkheden voor om praktische ervaring op te doen met de methodiek en didactiek voor zingen, spelen, bewegen en leiding geven. Het Prins Claus Conservatorium biedt bovendien veel mogelijkheden om aanvullende muzieklessen te volgen op uw eigen niveau. Dit gebeurt in de vorm van nevencursussen (bijvoorbeeld liedbegeleiding op gitaar of piano, zang, slagtechniek/ensemblebegeleiding en muziektheorie). Die nevencursussen worden gegeven door gevorderde conservatoriumstudenten.

Als cursist maakt u een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt u voor een deel uw eigen leerroute.

Praktijk

Het is van groot belang dat u vanuit een eigen werkkring/ stageplaats aan deze cursus deelneemt. Indien u geen werkkring heeft, kan het Prins Claus Conservatorium hierin bemiddelen.
U sluit de opleiding af met een presentatie van uw portfolio. Daarin staan onder meer verslagen van gegeven lessen, projecten, werkstukken van kinderen, beeld- en geluidsverslagen en eigen arrangementen. In het portfolio is ook een verklaring opgenomen van de schoolleiding omtrent uw functioneren als vakspecialist.


Praktische informatie & Toelatingseisen

Doelgroep

Leerkrachten in het basisonderwijs die affiniteit hebben met muziek, kunst en cultuur. Ze kunnen zelf actief zijn (geweest) in de (amateur)muziek en zijn in staat het traditionele notenschrift te gebruiken. Ze hebben de wens om na hun Pabo-studie extra methodisch-didactische scholing op muzikaal gebied te krijgen.

Toelatingseisen

• Een afgeronde opleiding docent basisonderwijs (sterke voorkeur)
• Bovengemiddelde muzikale vaardigheden (aantoonbaar)
• Een werkkring (of langdurige stageplaats) is een vereiste

Aanmelden

Tijden: woensdagmiddag van 15.00 - 18.00 (onder voorbehoud)
Duur: 1 jaar 
Locatie:  Prins Claus Conservatorium aan de Meeuwerderweg 1 in Groningen (incidenteel mogelijk op één van de NHL Stenden of HanzePro
locaties).
Prijs: € 1995,-  (exclusief nevencursussen)
Afronding: Certificaat Hanzehogeschool Groningen (als u een afgeronde opleiding docent basisonderwijs heeft). Bewijs van deelname (als u geen afgeronde opleiding docent basisonderwijs heeft).

Contactpersoon

Johan Sterken
E-mail: johan.sterken@nhlstenden.com 


Inschrijven

Via het inschrijfformulier kunt u zich gemakkelijk en snel inschrijven voor de opleiding Vakspecialist Muziek.

Dit formulier kunt u ingevuld retourneren naar Manouk Schoonhoff.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Else Schreur

 e.m.@pl.hanze.nl


{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}