Toelatingseisen en bijzonderheden

{{'Article_PortalPlacedIn' | i18n}} {{vm.articleCollection.Items[0].SiteTitle}} {{'Article_Portal' | i18n}} {{'Article_PortalAt' | i18n}} {{vm.articleCollection.Items[0].Date | date:'fullDate'}}

Belangrijke informatie

Voor informatie over zaken die te maken hebben met toelatingseisen en bijzonderheden voor de opleiding Toegepaste Psychologie, bekijk naast deze pagina ook de onderstaande pagina's:

​​​​Soort opleiding

Dagopleiding (vier jaar) start in september.

Toelatingseisen

Om te kunnen starten met de opleiding Toegepaste Psychologie moet je een havo-, vwo- of mbo-(niveau 4) diploma hebben. Alle profielen zijn toelaatbaar; uitzondering: voor het havo profiel C&M alleen met wiskunde A of B in je pakket.

Deficiëntie Wiskunde

De opleiding Toegepaste Psychologie biedt een mogelijkheid om de deficiëntie wiskunde weg te werken. Middels deze link vind je meer informatie over aanmelding en de inhoud. Let op: aanmelden kan tot 17 december a.s.
 
​Wanneer je niet voldoende wiskunde (basis)-kennis hebt, of je hebt het HAVO profiel Cultuur & Maatschappij zonder wiskunde, kun je bijvoorbeeld door middel van een avondopleiding het wiskundecertificaat op HAVO-niveau behalen om alsnog toelaatbaar te zijn. Bij de opleiding Toegepaste Psychologie is bekend dat er bij Babel en Boswell Bèta in Utrecht cursussen op vwo-niveau worden aangeboden waarmee je je deficiëntie weg kunt werken. Dit moet een cursus wiskunde A zijn met als afsluiting een voldoende op het examen.
Let op wanneer je je havo-diploma nog in hetzelfde jaar moet behalen, dien je je bewijs van je deficiëntie voor 15 mei a.s. bij Studielink te hebben ingeleverd.

Nieuwsbrief DUO over beschikking havo oud profiel en propedeuse hbo
 

Decentrale Selectie

De opleiding Toegepaste Psychologie selecteert decentraal studenten per studiejaar. Dat houdt in dat de opleiding 192 studenten selecteert waarvan wij inschatten dat ze de beste kans maken de studie succesvol te doorlopen.

Algemene voorwaarden

Naast de decentrale selectiecriteria, die door de opleiding Toegepaste Psychologie worden vastgesteld, gelden ook de algemene voorwaarden voor de centrale loting:

  • Je meldt je tijdig aan via Studielink, uiterlijk 20 april 2015.

  • Je toont tijdig bij DUO aan dat je aan de (nadere)vooropleidingseisen voldoet. Dit betekent dat je wettelijk verplicht bent je cijferlijst en diploma op te sturen.

  • Je mag je tegelijkertijd maar voor één opleiding of instelling die decentrale selectie hanteert aanmelden.

  • Ben je na de decentrale selectie niet ingeloot, dan kun je je volgend studiejaar opnieuw aanmelden.

De selectiecriteria vinden plaats op basis van het maken van een assessment. Uiteindelijk wordt er een plaatsingsrangorde gevormd.De eerste vier onderdelen worden door middel van testen en vragenlijsten in kaart gebracht.

  • Cognitieve capaciteiten

  • Motivatie voor de studie

  • Persoonlijkheid

  • Beeld van de studie en toekomstig beroep

  • Genoten vooropleiding​

Contact

Heb je vragen? Mail ze naar tpselectie-toelating@org.hanze.nl

{{'DocumentsWidget_Title' | i18n}}

{{'DocumentsWidget_FileAndFolders' | i18n}}
{{'DocumentsWidget_Modified' | i18n}}

{{'FooterNav_RelatedPagesHeader' | i18n}} {{tab.Title}}

{{category.Title}}

{{category.Title}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}

{{'AttachmentsWidget_Intro' | i18n}}