​​​​​​​Built Environment is een brede opleiding op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek, planologie en meer. Vanaf dag één maak je kennis met de beroepspraktijk. Na een gemeenschappelijk eerste jaar kies je in welke van de drie expertisegebieden je je verder wilt ontwikkelen: Bouwkunde, Civiele Techniek of Ruimtelijke Ontwikkeling.

Als je kiest voor de major Civiele Techniek, dan stap je in de wereld van tunnels, bruggen, havens en meer. Gedegen kennis van techniek, verkeer, vervoer, water, bodem en milieu is in die praktijk hard nodig. Je leert onder andere hoe ontwerpen en berekeningen te maken voor die bouwwerken. De Buitenwerkplaatsen in de regio geven je de kans bijpassende beroepsrollen te verkennen. Ontdek hoe kustverdediging te combineren is met recreatie en toerisme, hoe je een slimme dijk maakt.

​Kom meer te weten tijdens de Open Dag, of vraag de brochure aan​!

Kijk hier voor informatie over de major Bouwkunde en de major Ruimtelijke Ontwikkeling.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
          

Jaar 1

Jaar 1

In het eerste jaar maken we je wegwijs in de grondslagen van de gebouwde omgeving. Hoe zit het ruimtelijk systeem in elkaar? Welke schaalniveaus zijn er te onderscheiden? Wat zijn de belangrijkste thema’s en kennisgebieden? Dat leer je aan de hand van theorie én in de praktijk van de Buitenwerkplaats. Daar oefen je ook met verschillende rollen: van ontwerper tot uitvoerder, van ondernemer tot innovator.

Het doel van dit jaar is dat je thuis raakt in de wereld van Bouw & Ruimte en te weten komt welke major je het beste ligt. Dat verken je gaandeweg en bepaal je aan het einde van het schooljaar. Het portfolio, dat je tijdens dit eerste jaar hebt opgebouwd, helpt je bij het maken van die keuze.

Jaar 2

Jaar 2

Als je na het  gemeenschappelijke eerste jaar kiest voor de major Civiele Techniek, dan stap je in de wereld van tunnels, bruggen, havens en meer. Gedegen kennis van techniek, verkeer, vervoer, water, bodem en milieu is in die praktijk hard nodig. Je leert onder andere hoe ontwerpen en berekeningen te maken voor die bouwwerken. De Buitenwerkplaatsen in de regio geven je de kans bijpassende beroepsrollen te verkennen. Ontdek hoe kustverdediging te combineren is met recreatie en toerisme, hoe je een slimme dijk maakt.

In het tweede jaar verschuift het accent van generiek naar specifiek, zowel qua kennis, vaardigheden als houding. De complexiteit van theorie en werkopdrachten neemt toe. Dit stoomt je klaar voor de fase van specialisatie in het derde studiejaar.           

Jaar 3

Jaar 3

In het derde jaar kies je opleidingsonderdelen waar jij je aandacht op wil vestigen. Je kiest uit een van de verplichte minoren: Structural Engineering of Delta Engineering. Daarnaast heb je nog een halfjaar vrije keuze waarin je kunt kiezen voor een minor zoals Aardbevingen en Diepe OndergrondOndernemer Bouw en Infra, een minor bij een andere opleiding of je kunt een halfjaar naar het buitenland gaan.

Jaar 4

Jaar 4

In het vierde jaar toon je je bekwaamheid als ingenieur. We bieden je de mogelijkheid om dat te doen in een praktijkcontext naar keuze. Zo kan je kiezen voor het afstuderen bij een bedrijf of organisatie. Wil je je verder ontwikkelen tot ondernemer dan kan je het afstuderen ook inzetten om een eigen bedrijf te starten. Dat doe je in een van onze Buitenwerkpaatsen.

Het afstuderen dient als een finale test van bekwaamheid. Op het eindniveau van kennis, vaardigheden en houding passend bij een Bachelor of Science. Ben je klaar om in de beroepspraktijk te starten als jong ruimtelijk professional? Heb je een goede basis gelegd voor doorstuderen op masterniveau?

Buitenwerkplaats

Buitenwerkplaats

In jaar 1, 2 en 4 werken de studenten van de opleiding Built Environment deels in een buitenwerkplaats. De duur, inhoud en locatie hiervan verschillen per studiejaar. Het doel is altijd hetzelfde: je doet ervaring op in de praktijk en ontwikkelt je als professional.
Kijk op hanze.nl/buitenwerkplaats voor meer informatie

Beroepsprofielen

Beroepsprofielen

De opleiding Built Environment bereidt je voor op een toekomst in bijvoorbeeld deze beroepsprofielen.

Verder studeren

Verder studeren

Als je na je bacheloropleiding Built Environment wil doorsturen, kan dat bijvoorbeeld in Groningen. Afhankelijk van je opgebouwde portfolio kan je hier door met bijvoorbeeld de Master Architectuur, European Master in Renewable Energy, de Master Energy for Society of de Master Planologie.

Maar het diploma Bachelor of Science biedt je toegang tot veel masteropleidingen. Naast de genoemde drie mogelijkheden heb je keuze uit nog veel meer. Tijdens je studie kan je je daar al op oriënteren en je studieprogramma op afstemmen. Je talentcoach ondersteunt je in dat proces van werk maken van jouw toekomstperspectief.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}