De masteropleiding Architectuur van de Hanzehogeschool Academie van Bouwkunst Groningen is een aantrekkelijke en uitdagende leerroute voor mensen die architect willen worden. Deze vierjarige master is een pure ontwerpopleiding, waarin de studie gecombineerd wordt met werken in de beroepspraktijk.

Na je afstuderen kun je je direct inschrijven in het Architectenregister. Je bent dan vrijgesteld van de tweejarige beroepservaringsperiode.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Periode 1 | 1e jaar

1e jaar

Het eerste jaar heeft een orienterend karakter; als student kom je in aanraking met de verschillende aspecten van het vak. Het ontwikkelen van het creatieve vermogen en analytisch denken staat daarbij centraal, maar gaat hand in hand met de verwerving en ontwikkeling van de nodige disciplinaire kennis en vaardigheden.

Periode 2 | 2e en 3e jaar

2e en 3e jaar

In het tweede en derde jaar gaat het om het verder verbreden en vervolgens verdiepen van je kennis van de architectonische discipline en andere relevante vakgebieden. Geleidelijk word je gestimuleerd om je eigen opvattingen over het vak en de discipline te ontwikkelen en na te denken hoe je je als architect in de beroepspraktijk wenst te manifesteren.

Periode 3 | 4e jaar/afstuderen

4e jaar/afstuderen

In het vierde en afstudeerjaar laat je door middel van een individueel ontwerp zien dat je als zelfstandig ontwerper in de praktijk kan functioneren.


​Na je afstuderen

Beroepsperspectief

De grote praktijkervaring en de diepgaande scholing op technisch en vormgevend gebied biedt je als afgestudeerde Academiestudent en Architect een gunstig beroepsperspectief. Je bent direct inzetbaar, want je werkt immers al. Je positie is echter versterkt, omdat je inhoudelijk enorm bent gegroeid en veel te bieden hebt.


Vakken

  • Design studio
  • Research studio

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}