Water, heel veel water

​In Utrecht hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam en de Hanzehogeschool Groningen samengewerkt tijdens testen waarbij straten onder water worden gezet. Hiermee onderzoeken ze in de praktijk hoe de waterdoorlatende verharding op deze plekken functioneert onder piekbelasting, vervolgens kan met deze kennis de waterdoorlatende verharding en het beheer en onderhoud van deze bestrating worden geoptimaliseerd.

Op vier verschillende plekken in de stad Utrecht werden tijdens de testdagen delen van straten onder water gezet. Vervolgens werd gemeten hoe snel de verharding het water weg liet lopen, waardoor de infiltratiecapaciteit kan worden bepaald.

De testplekken hebben verschillende uitvoeringen van waterdoorlatende verhardingen, zoals uitsparingen tussen de straatstenen, ander materiaal in de voegen of het type steen. Ook werd gekeken naar hoe lang dit type waterdoorlatende verharding hier al lag. De invloed van omgevingsfactoren speelt ook een belangrijke rol bij de mate van waterdoorlatendheid. Denk hierbij aan bladval uit bomen waardoor de voegen tussen de stenen kunnen dichtslibben .
De testplekken met een mindere staat aan onderhoud en spoorvorming als gevolg van verkeer hadden een beduidend lagere infiltratiesnelheid. Studenten en onderzoekers van de hogescholen gaan de resultaten meer in detail uitwerken.

De testen worden om de paar jaar herhaald om te onderzoeken hoe de doorlatende verharding op lange termijn functioneert en welk beheer en onderhoud hierbij gewenst is.

Vanuit de Hanzehogeschool werken acht tweedejaarsstudenten van de opleiding Built Environment mee aan het onderzoek. Deze studenten doen hun Buitenwerkplaats bij Kenniscentrum NoorderRuimte en worden begeleid door onderzoeker Allard Roest en docentonderzoeker Doutsen Krol. Het onderzoek valt onder het Lectoraat Ruimtelijke Transformaties Water van Floris Boogaard.

Het onderzoek is onderdeel van het RAAK-MKB project 'de infiltrerende stad'.

 

 

 

RTV Utrecht maakte een item over de waterdoorlatende straten.

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}