Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een flexibele HBO-ICT opleiding aan waarvan onderdelen ook modulair te volgen zijn. De opleiding betreft het analyseren, adviseren, ontwerpen en beheren ten aanzien van informatiesystemen. Na afronding van deze vierjarige deeltijdopleiding heeft u een brede HBO-ICT opleiding. Tijdens de opleiding krijgt u componenten uit Business IT & Management (BITM), Software Engineering (SE) en Network & Security Engineering (NSE). 

Het curriculum van het HBO-ICT deeltijd programma is afgestemd op de wensen uit het werkveld. Zodoende weet u zeker dat de kennis en ervaring die u opdoet van de hoogst mogelijke relevantie zullen zijn. Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen. De brede basis die u legt tijdens deze studie geeft een sterke impuls aan uw carrière.  

Meer informatie over deze opleiding vindt u op de website van de IT Academy Noord-Nederland.

IT Academy Noord-Nederland

IT Academy Noord-Nederland zet zich in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden door middel van onderwijs, onderzoek en verbinden. Onderdeel van Hanzehogeschool Groningen en mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, Provincie en Gemeente Groningen en Samenwerking Noord. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Studieopbouw

Studieopbouw

De deeltijdopleiding HBO-ICT bestaat uit twee fases: de basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). U heeft de propedeuse behaald als u de basismodules van het eerste jaar heeft voltooid.

Hoofdfase

Hoofdfase

Het derde jaar bestaat uit de modules Product Life Cycle en Business Intelligence. Het vierde jaar begint met de minor: een module die u naar keuze kunt invullen onder de voorwaarde dat hbo-niveau aantoonbaar is. Het Instituut biedt momenteel Cybersecurity aan als keuzedeel. Deelnemers zijn vrij om ergens anders een minor te volgen. Mocht u recentelijk al vakken op tenminste hbo-niveau elders hebben behaald, dan kunt u hiervoor vrijstelling aanvragen. U sluit vervolgens de studie af met een afstudeeropdracht van een half jaar die in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd. De Hanzehogeschool Groningen is continu bezig om het curriculum door te ontwikkelen en te verbeteren. Dit betekent dat er wijzigingen kunnen plaatsvinden in het programma.

Lestijden

Lestijden

De lesdagen vinden voor jaar 1 (2020-2021) plaats op de donderdag van 13.30 tot 21.30 uur. De dag wordt besteed aan verdiepende colleges, activerende opdrachten, soft skills en werkplekleren bijeenkomsten. De lestijden en lesdagen kunnen per studiejaar veranderen.

Werkplekleren

Werkplekleren

Het onderwijs is competentiegericht en bestaat uit een mix van colleges, practica en opdrachten. Bij het onderdeel Werkplekleren wordt op maat aandacht besteed aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties in de praktijk, zoals ontwerpen, realiseren, beheren, projectmatig werken, onderzoekend vermogen, communicatie & samenwerken en professioneel handelen. Van studenten wordt actieve participatie verwacht. Alle studenten werken in principe binnen het ICT-werkveld. Door de opzet van de studie krijgt u er een interessant netwerk van ICT'ers bij.

Flexibel en stapelbaar

Flexibel en stapelbaar

HBO-ICT is flexibel: u kunt kiezen voor het volgen van de deeltijdopleiding of voor het volgen van losse cursussen (modules) uit de deeltijdopleiding. Deze modules kunt u stapelen om het bachelor-diploma te verkrijgen, mits u aan de toelatingseisen voldoet. Doet u dit niet, dan krijgt u per module een certificaat. De volgorde van de vier basismodules is willekeurig waardoor instroom op meerdere manieren mogelijk is. Ook de 3e en 4e jaars modules kunt u in willekeurige volgorde doorlopen, mits de basis is afgerond. Voor onderdelen van de modules kunnen vrijstellingen worden verleend op grond van elders gevolgd onderwijs of bedrijfsopleidingen.

21+ regeling

21+ regeling

Indien u geen diploma (havo, vwo, mbo-4) heeft, is het wellicht mogelijk om gebruik te maken van de 21+ regeling. Bent u 21 jaar of ouder en beschikt u niet over voldoende vooropleiding (dus niet in het bezit van een havo, mbo-4 of vwo diploma)? Dan kan u een toelatingsexamen doen. Het 21+ examen bestaat uit een motivatiegesprek en het maken van drie examens (Nederlands, Engels en Wiskunde). Zie voor de informatie over deze examens www.toelatingstoetsen.nl. Bij voldoende score bent u alsnog toelaatbaar. Let op: herkansen van het 21+ examen is niet mogelijk.

Aanmelden

Aanmelden voor het 21+ examen doet u voor 15 april 2020 door dit formulier in te vullen. Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor het motivatiegesprek en dient u zichzelf in te schrijven voor de toelatingsexamens. Aan de toelatingsexamens zijn kosten verbonden. Deelname is alleen mogelijk als u staat ingeschreven voor de opleiding. Tegen betaling is het ook mogelijk om u in te schrijven voor een voorbereidende cursus. Deze cursus is niet verplicht, maar wordt aanbevolen omdat het de slagingskans aanzienlijk verhoogt.

           

​Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Vanuit uw huidige baan kunt u doorgroeien binnen uw organisatie of in een andere werkkring. Ook is het mogelijk om u als zelfstandig consultant te vestigen. Beroepsrollen zijn bijvoorbeeld Informatieanalist, Informatie-architect, IT-regisseur en Business Intelligence Consultant.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}