Momenteel is de vraag naar hoogopgeleide ICT'ers erg groot. De verwachting is dat dit de komende jaren ook niet gaat veranderen. Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt een brede vierjarige HBO-ICT deeltijdopleiding aan met flexibele leerroutes. De deeltijdopleiding kent modules die aansluiten op de behoefte van de markt. Het betreft modules op het gebied van onder andere Data, Programmeren, Security en Business IT.

Meer informatie over deze opleiding vindt u op de website van de IT Academy Noord-Nederland.

IT Academy Noord-Nederland

IT Academy Noord-Nederland zet zich in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige ICT-arbeidsmarkt in het Noorden door middel van onderwijs, onderzoek en verbinden. Onderdeel van Hanzehogeschool Groningen en mede mogelijk gemaakt door Rijksuniversiteit Groningen, provincie en gemeente Groningen en Samenwerking Noord. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Inhoud van de opleiding

Inhoud van de opleiding

Het eerste deel van de opleiding biedt een brede basis en bestaat uit modules op het gebied van Programmeren, Business IT, Data Analyse en ICT netwerken. Vervolgens is het mogelijk om een eigen leerroute te kiezen. Zo kan er worden gekozen voor een verdieping in bijvoorbeeld: Full Stack Development, Cyber Security en IT Management. Daarnaast wordt gedurende de gehele opleiding aandacht besteed aan softskills.

De deeltijdopleiding HBO-ICT is praktijkgericht. Praktijkervaring wordt opgedaan op de werkplek of op projectbasis bij een bedrijf. Voor het laatstgenoemde zijn bijvoorbeeld mogelijkheden bij een Innovatiewerkplaats en de Digital Society Hub.

Praktische zaken

Praktische zaken

 • Eerstvolgend startmoment volledige opleiding: februari 2023
 • Voor actuele prijzen collegegeld klik hier
 • 1 dag in de week (maandag), van 13.30 - 21.30 uur
 • 12 - 16 uur per week aan studiebelasting
 • Toetsing middels opdrachten en tentamens
 • Instroom vanaf havo, vwo of mbo-4
 • Laptop en prijs lesmateriaal (boeken ca. 350,- per jaar)

Studieopbouw

Overzicht

Bekijk hier het volledige overzicht

De HBO-ICT deeltijdopleiding bestaat uit vier jaar. Na het succesvol afronden van jaar 1 is de propedeuse behaald. Vanaf jaar 3 is het mogelijk een eigen leerroute te kiezen en als student door te ontwikkelen naar een gewenste beroepsrol. De titel na de opleiding is Bachelor of Science.

Leerroutes

Leerroutes

Alle modules van de deeltijdopleiding zijn los te volgen en hebben een duur van 5 maanden (1 semester) bestaande uit 30 European Credits (EC'S). Het los volgen van modules is bijvoorbeeld ideaal voor professionals met een bachelordiploma die hun kennis willen verbreden richting de ICT of om een ICT loopbaan te starten. Het is ook mogelijk om leerroutes samen te stellen, bijvoorbeeld op het gebied van Programmeren.

Aanvullende informatie

Vernieuwde HBO-ICT deeltijd

Sinds september 2021 wordt de deeltijdopleiding HBO-ICT vernieuwd aangeboden. Sindsdien is het mogelijk om eigen leerroutes, zoals eerder vermeld, samen te stellen. Het vernieuwde programma wordt gefaseerd uitgerold.

Werkplekleren/ project

Wanneer een student beschikt over een ICT-werkplek is het mogelijk om de werkervaring in te zetten voor de opleiding. Studiepunten worden dan behaald door middel van een verslag van de werkzaamheden. Er wordt dan aangetoond dat een student beschikt over hbo-competenties. Dit wordt in de opleiding Werkplekleren genoemd. Wanneer een student niet beschikt over een werkplek is het mogelijk om een project uit te voeren voor een opdrachtgever gekoppeld aan het thema van een module. Door een hbo-project uit te voeren, toont de student aan over competenties te beschikken. Optioneel worden opdrachten beschikbaar gesteld vanuit innovatiewerkplaatsen (IWP's) en de Digitale Society Hub (DSH). De student dient dit zelf in te regelen.

Toelaatbaarheid

Studenten zijn toelaatbaar als zij in bezit zijn van een havo, vwo of mbo niveau 4 diploma. Wiskunde in de vooropleiding is geen vereiste voor de opleiding HBO-ICT, maar wiskunde is wel heel belangrijk voor het succesvol volgen van de studie. De Hanzehogeschool biedt de mogelijkheid om een deficiëntiecursus wiskunde te doen. Meer informatie is hier te vinden.

21+ toets

Wanneer een student geen diploma (havo, vwo, mbo-4) heeft is het mogelijk om gebruik te maken van de 21+-regeling. Dit geldt voor studenten die ouder zijn dan 21 jaar. Zij kunnen een toelatingsexamen doen. Het 21+examen bestaat uit een motivatiegesprek en het maken van drie examens (Nederlands, Engels en Wiskunde). Zie voor de informatie over deze examens www.toelatingstoetsen.nl. Bij voldoende score zijn studenten alsnog toelaatbaar. Let op: herkansen is niet mogelijk. Aan de toelatingsexamens zijn kosten verbonden. Deelname is alleen mogelijk als een student ingeschreven staat voor de opleiding. 

Algemeen

Hanzehogeschool Groningen

De HBO-ICT deeltijdopleiding valt onder het Instituut voor Communicatie, Media en IT van de Hanzehogeschool Groningen. Het deeltijdonderwijs van de Hanzehogeschool Groningen wordt aangeboden onder 'HanzePro'.

           

​Beroepsmogelijkheden

Voorbeelden van beroepsrollen

 • Security Specialist
 • Ethical Hacker
 • DevOps Engineer
 • Technisch Applicatiebeheerder
 • Functioneel Ontwerper
 • Data Analist
 • Software Engineer
 • Informatie-architect
 • IT-regisseur
 • Business Intelligence Consultant

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}