Tijdens de vierjarige bachelor opleiding HBO-ICT (deeltijd) krijgt u een brede basis waarin u leert hoe u bedrijfsprocessen analyseert, voorstellen tot verbetering kunt opzetten en implementeren, hoe u software ontwerpt en bouwt en wat de belangrijke aspecten zijn van infrastructuren en beveiliging van IT-management. Na deze brede basis gaat u tijdens de modules Product Life Cycle en Business Intelligence dieper in op het bouwen van (web)applicaties en het ophalen en omzetten van bedrijfsinformatie in waarde voor uw organisatie. Tevens kunt u zich verdiepen middels keuzevakken* in Business IT & Management (BITM), Software Engineering (SE) of Network & Security Engineering (NSE).

Het curriculum van het HBO-ICT deeltijd programma is afgestemd op de wensen uit het werkveld. Zodoende weet u zeker dat de kennis en ervaring die u opdoet van de hoogst mogelijke relevantie zullen zijn. Wanneer u de studie succesvol afrondt ontvangt u het diploma "Bachelor of Science" van de Hanzehogeschool Groningen. De brede basis die u legt tijdens deze studie aangevuld met een diepgaande specialisatie zal een sterke impuls geven aan uw carrière.  

Meer informatie over deze opleiding vindt u op de website van de IT Academy Noord-Nederland.

IT Academy Noord-Nederland

IT Academy Noord-Nederland zet zich in voor een hoogwaardige, gezonde en evenwichtige IT-arbeidsmarkt in het Noorden door middel van onderwijs, onderzoek en innovatie. Zo'n krachtige IT-sector behoudt het talent voor de regio en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van organisaties in Noord-Nederland. Dit is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen (regievoerder), Rijksuniversiteit Groningen, Samenwerking Noord en IBM Services Center.

*De keuzevakken worden alleen bij voldoende deelname aangeboden.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

Studieopbouw

Studieopbouw

De deeltijdopleiding HBO-ICT bestaat uit twee fases: de basis (jaar 1 en 2) en de hoofdfase (jaar 3 en 4). U heeft de propedeuse behaald als u de basismodules van het eerste jaar heeft voltooid.

Hoofdfase

Hoofdfase

Het derde jaar bestaat uit de modules Product Life Cycle en Business Intelligence die elk keuzevakken bieden. Alleen bij voldoende deelname is er eventueel keuzemogelijkheid. Het vierde jaar begint met de minor: een module die u naar keuze kunt invullen onder de voorwaarde dat hbo-niveau aantoonbaar is. Mocht u recentelijk al vakken op tenminste hbo-niveau elders hebben behaald, dan kunt u hiervoor vrijstelling aanvragen. U sluit vervolgens de studie af met een afstudeeropdracht van een half jaar die in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd.

Lestijden

Lestijden

De lessen vinden plaats op de donderdag van 13.30 tot 21.30 uur. De dag wordt besteed aan verdiepende colleges en activerende opdrachten. Een deel van de avond is gereserveerd voor de Professional Skills waarin kennisdeling, soft skills en loopbaanontwikkeling centraal staan.

Professional Skills

Professional Skills

Het onderwijs is competentiegericht en bestaat uit een mix van colleges, practica en opdrachten. Bij het onderdeel Professional Skills wordt op maat aandacht besteed aan het ontwikkelen van skills als communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en aan het ontwikkelen van de beroepscompetenties in de praktijk. Van studenten wordt actieve participatie verwacht. Alle studenten werken in principe binnen het ICT werkveld. Door de opzet van de studie krijgt u er een interessant netwerk van ICT'ers bij.

Flexibel en stapelbaar

Flexibel en stapelbaar

HBO-ICT is flexibel: u kunt kiezen voor het volgen van de deeltijdopleiding of voor het volgen van losse cursussen (modules) uit de deeltijdopleiding. Deze modules kunt u stapelen om het bachelor-diploma te verkrijgen, mits u aan de toelatingseisen voldoet. Doet u dit niet, dan krijgt u per module een certificaat. De volgorde van de vier basismodules is willekeurig waardoor instroom op meerdere manieren mogelijk is. Ook de 3e en 4e jaars modules kunt u in willekeurige volgorde doorlopen, mits de basis is afgerond. Voor onderdelen van de modules kunnen vrijstellingen worden verleend op grond van elders gevolgd onderwijs of bedrijfsopleidingen.

           

​Beroepsmogelijkheden

Beroepsmogelijkheden

Vanuit uw huidige baan kunt u doorgroeien binnen uw organisatie of in een andere werkkring. Ook is het mogelijk om u als zelfstandig consultant te vestigen. Beroepsrollen zijn bijvoorbeeld Informatieanalist, Informatie-architect, IT-regisseur en Business Intelligence Consultant.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}