​​​Het Instituut voor Communicatie, Media & IT biedt vanaf september 2014 flexibel nieuw HBO-ICT onderwijs aan. Na een brede basis kunt u kiezen voor een verdieping in de richtingen Business IT & Management, Software Engineering of Network & Security Engineering. 

Business IT & Management (BITM) richt zich op de ICT-professional die een brug kan slaan tussen de vraag van het management en het aanbod van ICT-diensten. Business IT & Management sluit aan bij de bedrijfsprocessen en richt zich op het analyseren, adviseren, ontwerpen en beheren van informatiesystemen. Het gaat hierbij steeds om de behoefte van de business en het vervullen van deze behoefte door middel van ICT. 

Software Engineering (SE) richt zich op het analyseren, ontwerpen en realiseren van softwaresystemen. De software engineer speelt een belangrijke rol in de vertaling van ideeën van de opdrachtgever naar de techniek. 

Bij Network & Security Engineering (NSE) ligt het accent op netwerktechnologie en security. Belangrijke onderwerpen zijn het analyseren, ontwerpen en realiseren van infrastructuren en het vaststellen en implementeren van een beveiligingsbeleid. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan onderzoek naar computer/netwerk criminaliteit en het verzamelen en vellig stellen van bewijsmateriaal (forensisch onderzoek).

Meer informatie over deze opleiding vindt u op de website van de ​Hanzehogeschool Professionals en Bedrijven.

Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven is de naam voor de dienstverlening van de Hanzehogeschool Groningen die mensen ondersteunt bij​ hun professionele ontwikkeling en bedrijven bij de (competentie-) ontwikkeling van hun medewerkers.

De brede kennis en deskundigheid van de Hanzehogeschool Groningen wordt toegepast in deze dienstverlening. Wij ondersteunen professionals met (deeltijd)opleidingen, cursussen of trainingen. Voor bedrijven ontwikkelen en verzorgen wij opleidingen op maat.

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.articleCollection.Items[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'FooterNav_RelatedPagesHeader' | i18n}} {{tab.Title}}

{{category.Title}}

{{category.Title}}

{{'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}