Visual Design

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

In de major Visual Design richt je je op het bedenken en ontwerpen van interactieve producten en belevingen. Wat maakt communicatie effectief? Hoe kunnen we mensen motiveren om hun gedrag te veranderen? Het bedenken en visualiseren van crossmediale design-, merk- en interactieve mediaconcepten is het terrein van een professional op het gebied van Visual Design. Het zijn de creatieve denkers die met prikkelende ideeën komen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Visual Design is één van de richtingen (majors) van de bacheloropleiding Communication & Multimedia Design. De andere majors zijn Interaction Design en de internationale major Game Design. Je kiest gelijk bij aanvang van je studie voor een major. Het eerste jaar is voor alle richtingen binnen de opleiding Communication & Multimedia Design grotendeels gelijk. Dat maakt het makkelijk om nog te switchen van richting en zorgt ervoor dat je een goed beeld krijgt van de hele opleiding en wat je ermee kunt.

Propedeuse (jaar 1)

Eerste jaar

In het gemeenschappelijke eerste jaar maak je kennis met alle richtingen van de opleiding en leg je een brede basis binnen het creatief technologische domein. Je doorloopt de Design Cycle meerdere malen door het doen van projecten en volgt daarnaast ondersteunende vakken, waarbij je onderzoekt wat de gebruiker wil. Vervolgens ga je ideeën uitwerken, ontwerpen en ontwikkelen in digitale prototypes. Dit doe je door bijvoorbeeld HTML/CSS/JavaScript te gebruiken. Bij alles wat je bedenkt staat de gebruiker centraal en leer je het belang van een goed visueel ontwerp. Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 48 van de 60 EC's behalen.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

Het tweede jaar bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je in het eerste jaar hebt opgedaan. Je volgt vakken binnen het creatief technologisch domein en doet projecten die passen bij de major die je gekozen hebt. Je gaat creatieve toepassingen bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en testen met behulp van geschikte technieken en tools. In tweede jaar werk je voor echte opdrachtgevers aan een interactieve oplossing voor echte gebruikers. Daarnaast werk je aan je eigen portfolio.

In het derde jaar ga je een half jaar op stage en vul je de zogeheten Vrije Ruimte. Je kunt dan bijvoorbeeld een (Engelstalige) minor volgen of studenten in het buitenland, maar ook verdieping binnen CMD is mogelijk. 

In het vierde jaar werk in je een multidisciplinair team aan projecten gebaseerd op je majorkeuze. Ondertussen werk je aan een afstudeeropdracht bij een externe opdrachtgever. Je gaat op zoek naar een creatieve oplossing voor een complex vraagstuk met behulp van interactieve media. 

Stagelopen

Stagelopen

Zowel in het derde als in het vierde jaar ga je een half jaar op stage. Je derde jaar start met een half jaar durende praktijkstage, waarbij je zelf kiest of je je stage in binnen- of buitenland wilt doen. Tijdens je stage werk je mee in een echt bedrijf. Naast de dagelijkse werkzaamheden werk je aan een specifieke opdracht. Je kunt zelf een stageplaats zoeken, maar ook de opleiding heeft een groot aanbod van stageadressen waar je uit kunt kiezen. Ook in het vierde jaar ga je een half jaar op stage. Tijdens deze stage doe je je afstudeeropdracht.

Keuzeruimte

Keuzeruimte

Heb je een brede interesse en wil je je graag verder ontwikkelen op een bepaald gebied? Dan kun je zeker uit de voeten met ons uitgebreide en afwisselende aanbod in minoren en keuzevakken. In het derde jaar van de opleiding kun je gedurende een half jaar bijvoorbeeld de minor The Future of Society & Technology volgen, maar ook de minor Medialism. Minoren volgen aan een andere hogeschool binnen Nederland is ook een mogelijkheid. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om een half jaar naar het buitenland te gaan of een Pre-Master te doen aan de universiteit. Er zijn volop mogelijkheden!

Afstuderen

Afstuderen

Centraal in het vierde jaar staat de afstudeeropdracht. Je gaat op zoek naar een creatieve oplossing voor een complex communicatievraagstuk met behulp van interactieve media. In overleg met bedrijven en lectoraten ga je op zoek naar een innovatieve afstudeeropdracht. Parallel aan je afstudeeronderzoek volg je inhoudelijke 'tracks' over actuele major-gerelateerde onderwerpen, die ondersteunend zijn aan het afstuderen.

Beroepsmogelijkheden

Wat kun je worden?

Voorbeelden van functies waarin je aan de slag kan zijn: (user) experience designer, multimedia designer, creatief concepter, of visual designer. Je bent in staat snel in te spelen op veranderingen binnen de creatieve industrie, het bedrijfsleven of bij de overheid. De beroepsmogelijkheden zullen de komende jaren alleen nog maar vergroten.

Jaar 1

 • Digital Design
 • Programming Basics
 • Design Thinking
 • Innovatie & Ondernemerschap
 • Design Research
 • Usability & Interface Design

Jaar 2

 • User Centered Design
 • Transmedia Storytelling
 • Persuasive Design
 • Business
 • Digital Ethics

Jonathan van Denzen

T (050) 595 25 86
E j.van.denzen@pl.hanze.nl

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}