Over het lectoraat DCO

Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen onderzoekt nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheden en organisaties in het maatschappelijk middenveld.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
 • Hoe zien zij hun nieuwe samenwerking?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden hebben zij daarin?
 • Hoe pakken zij dit aan?
 • Welke hobbels komen zij tegen?
 • Welke oplossingen vinden zij voor de maatschappelijke opgaven op gebied van klimaat, energie, voedsel en burgerschap?
 • Welke innovaties werken zij uit?
 • En hoe draagt dit uiteindelijk bij aan de sociale en economische veerkracht van de regio en haar inwoners?

Het lectoraat beantwoordt deze vragen niet van buitenaf maar als deelnemer aan regionale transitieprocessen. Onze onderzoeksgroep kijkt daarbij naar nieuwe organisatiemodellen zoals de gebiedscoöperaties, waarvan de eerste ondernemingen in Noord-Nederland werden (en nog worden) opgericht. 

Vanuit het lectoraat begeleiden wij de regionale partners in de drie belangrijke transities naar next business, next governance en next education:

 • nieuwe duurzame en maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen;
 • nieuwe democratische regionale vormen van bestuur en
 • de wijze waarop wij als kennisinstelling moeten innoveren om betekenisvol aan de transities kunnen participeren. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}