Symposium ‘WerkenaanWerk’: presentatie onderzoek

​​Op donderdag 4 april vond in de Puddingfabriek te Groningen het symposium plaats over het onderzoek naar ervaringen van deelnemers met onafhankelijk loopbaanadvies van de FNV, WerkenaanWerk genaamd. Dit is een pilot met een advies, bedoeld voor mensen die hun werk dreigen te verliezen of net verloren hebben en behoefte hebben aan een steuntje in de rug.

De pilot vloeit voort uit het Sociaal Akkoord van 2013 en is onderdeel van de afspraken om weerbaarheid en wendbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt te vergroten. Er waren vijf pilots in het land, die allemaal gemonitord zijn. In het Noorden heeft de FNV het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool gevraagd om specifiek de ervaringen van de deelnemers met deze vorm van dienstverlening in beeld te brengen.

Studenten van de opleidingen Toegepaste Psychologie en HRM hebben bij elkaar 45 deelnemers intensief bevraagd, een keer voorafgaand en een keer na afloop van het traject dat zij hebben doorlopen. Van deze gesprekken zijn verhalen gemaakt, die door onderzoekers van het lectoraat zijn geanalyseerd en gebundeld. Bovendien is gekeken hoe deze vorm van dienstverlening ingebed is in beleid en strategie van de FNV.

Naast de onderzoeksrapportage is een publieksboekje gemaakt. Daarin zijn zes verhalen opgenomen, die vakkundig geïllustreerd zijn door studenten van de Minerva-academie.

De resultaten van WerkenaanWerk zijn goed: het merendeel van de deelnemers is positief tot zeer positief over de ondersteuning die zij hebben ervaren. De trajectbegeleiders hebben aandacht voor de turbulentie waarin iemand terecht komt als het werk op het spel staat, voor de sterke punten die ingezet kunnen worden voor het vinden van een nieuwe baan of opleiding en kunnen op een gelijkwaardige manier met de deelnemer omgaan. De uitspraak "Je krijgt handvatten maar moet het wel zelf doen" vat de ervaringen kort en bondig weer.

Eindrapportage Je moet het zelf doen maar krijgt wel handvatten

Klik op afbeelding voor download (PDF 3,5 MB)


Publieksboekje

Klik op afbeelding voor download (PDF 3,6 MB)


Advies voor structurele voorziening in sociale zekerheid

De inbedding van WerkenaanWerk in het regionaal vakbondswerk verloopt stap voor stap, evenals de samenwerking met het UWV. Door al doende te leren gaan mensen elkaar kennen en makkelijker vinden en verloopt de samenwerking steeds beter. Het advies van de onderzoekers is dan ook om van onafhankelijk loopbaanadvies een structurele voorziening in de sociale zekerheid te maken.


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}