Leni Beukema {{vm.testimonial.TestimonialType | i18n | capitalize}} {{vm.testimonial.JobTitle ? ' | ' + vm.testimonial.JobTitle : ''}} {{'Article_PortalIn' | i18n}} {{vm.testimonial.SiteTitle || ('Article_Portal' | i18n)}}

Wat kunnen organisaties doen om hun medewerkers in alle levensfasen vitaal, bevlogen, inzetbaar en gezond aan het werk te houden? Dat is de kern van het promotieonderzoek van onderzoeker Klaske Veth. Meer in het bijzonder kijkt ze daarbij naar 55-plussers, waarbij ze zich afvraagt welke HRM-instrumenten het meest geschikt zijn om ouderen langer aan het werk te houden. Haar onderzoek richt zich onder meer op de gezondheidszorg, waar de omstandigheden vaak zwaar zijn.

De theorie leert dat oudere werknemers vooral behoefte hebben aan ondersteunende HRM-instrumenten, zoals minder nachtdiensten, extra vrije dagen, deeltijdwerk en andere manieren om het werk te verlichten. Veth was er dan ook van overtuigd dat haar kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken deze verwachting zouden bevestigen. Tot haar verbazing bleek juist dat oudere werknemers weliswaar blij zijn met extra vrije tijd, maar dat dergelijke maatregelen hun vitaliteit niet bevorderen.


Leeftijd speelt geen rol

De werknemers gaven massaal aan dat ze vooral behoefte hebben aan goede gesprekken met hun managers, aan passende loopbaanbegeleiding en aan de kans om zich verder te ontwikkelen. Net als hun jongere collega's blijven ze bevlogen en betrokken als ze goede feedback van hun leidinggevende krijgen en fijn contact met collega's hebben. Veth: 'Leeftijd blijkt helemaal geen factor van belang te zijn en dat was nogal een verrassing. Deze uitkomst had ik absoluut niet verwacht.'

Beukema: 'Het is flauwekul om te denken dat mensen vanaf hun vijftigste niets meer hoeven te leren'

Zorg dat iedereen blijft leren

De resultaten laten zien dat werknemers – jong en oud – vooral behoefte hebben aan HRM-instrumenten die hun ontwikkeling bevorderen. Veth: 'Het is van belang dat werknemers weten wat er mogelijk is. Als dat het geval is, is het effect van dit soort instrumenten op de betrokkenheid en employability bij ouderen even groot als bij jongeren. Mijn aanbeveling is: focus je op de ontwikkeling van al je medewerkers en ga met ze in gesprek. Stop met het schrijven van boeken over fasegerichte maatregelen, maar bekijk op welk gebied iemand zich kan ontwikkelen. Kan dat niet binnen de organisatie, kijk dan hoe je kunt aansluiten bij iemands drijfveren. Kijk of mensen van baan kunnen ruilen. Zorg dat iedereen doorgaat met leren.'

Impact op opleiding

De resultaten hebben ook invloed op de manier waarop mensen worden opgeleid. Lector Leni Beukema: 'Vaak wordt uitsluitend gekeken naar hoe iemand functioneert op zijn huidige plek en wordt vergeten wat iemand nog meer kan. Misschien is het voor iemand juist veel beter om iets anders te gaan doen. Het is in ieder geval flauwekul om te denken dat mensen vanaf hun vijftigste niets meer hoeven te leren.'

Vervolg promotieonderzoek

Het promotieonderzoek van Klaske Veth krijgt verder gestalte in de vorm van onderzoek met afstudeerders HRM en Toegepaste Psychologie. Onderwerpen zijn onder meer (verandering in) loopbanen, de effectiviteit van veerkracht op de werkvloer en leiderschap in relatie tot duurzame inzetbaarheid van medewerkers gedurende hun loopbaan. Hierbij zijn organisaties betrokken uit de transport- (Scania), zorg- (De Zijlen) en welzijnssector (Sociaal Werk Nederland). Ook worden 21 experimenten omtrent werkdrukverlaging bij docenten gemonitord op de Hanzehogeschool Groningen zelf.  

Maatschappelijke impact

Leven lang leren voor jong en oud!
De uitkomst dat leeftijd geen factor van belang is als het gaat om de behoefte aan HRM-instrumenten betekent dat het huidige ouderenbeleid grondig moet worden herzien. Oudere werknemers hebben evenveel behoefte aan manieren om zich verder te ontwikkelen als jongere collega's.

Ook is nog eens benadrukt hoe belangrijk een leven lang leren is voor alle medewerkers, jong en oud. Het is van groot belang dat organisaties hierop actie ondernemen. Verder blijkt uit de groeiende vraag naar presentaties en lezingen over duurzame HRM-onderzoeken dat het werkveld behoefte heeft aan meer kennis over dit onderwerp.

Veth: 'Mijn aanbeveling is: focus op de ontwikkeling van al je medewerkers en ga daarover het gesprek aan'

Wat betekenen mens en organisatie voor elkaar?

'Wat kunnen mensen voor een organisatie betekenen en in hoeverre geeft een organisatie echt om mensen? Dat is in een notendop waar ik me mee bezighoud als lector Duurzaam HRM. Duurzaam betekent voor mij dat we HRM-beleid spiegelen aan de beroemde P's van People, Planet en Profit. People in dit kader gaat over de wederkerigheid tussen mens en organisatie. Als werkende neem je verantwoordelijkheid voor je werk en de doelstellingen van de organisatie. Omgekeerd neemt de organisatie jou en je ontwikkeling serieus.'

'Planet heeft te maken met het omgevingsbewustzijn van een organisatie: in hoeverre is een organisatie in staat om naar buiten te kijken? Wat is de positie van een organisatie in de logistieke keten? Profit, tot slot, gaat zowel over de continuïteit van de organisatie als over de continuïteit van de loopbaan van de werkenden. De duurzame inzetbaarheid van mensen en de toekomst van een organisatie hangen nauw samen.'

Vitaliteit en motivatie van 55-plussers

'Eén van onze onderzoeken richt zich op het ontwikkelen van HRM-instrumenten die de vitaliteit en motivatie van werknemers boven de 55 jaar stimuleren. Voorbeelden van dit soort instrumenten zijn deeltijdwerken, vrijstelling van nachtdiensten en coaching. Vaak zijn deze instrumenten erop gericht om ouderen te ontzien, niet om zich te laten ontwikkelen. Wij zoeken juist naar de beste manier om alle werknemers – dus ook de ouderen -duurzaam inzetbaar te houden. Ons onderzoek sluit mooi aan op dat van onze collega's van Fit4Sustainable Employability.'

Functie

Lector Duurzaam HRM

Achtergrond: Andragoog, psycholoog, sociaal wetenschapper

Ambitie: Samen met anderen een vorm van Human Resource Management (HRM) tot stand brengen die de ontwikkeling van mensen stimuleert

Meer info: hanze.nl/lenibeukema

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}: