MKB@Work Partnerschap door regelruimte

Via de Participatiewet in 2015 en een stroom aan wet- en regelgeving daarna probeert de overheid ondernemers zo ver te krijgen dat ze mensen met een beperking in hun bedrijven laten werken. Mkb'ers creëren deze werkplekken, maar niet vanwege deze wet- en regelgeving. Ze doet dat vanwege een intrinsieke motivatie: medewerkers met een beperking zijn gemotiveerd en brengen kleur in de organisatie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Hoewel de enorme regeldruk rondom de Participatiewet bijdraagt aan de ontzorging van ondernemers, leidt deze er wel toe dat ambtenaren geen regelruimte zien, terwijl ondernemers juist behoefte hebben aan een overheid die creatief meedenkt en flexibel is. Door cultuurverschillen, verschil in belangen en de hoos aan wet- en regelgeving komt de samenwerking tussen mkb en gemeenten bij de Participatiewet onvoldoende van de grond.

Het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool onderzocht de samenwerking van ondernemers met de overheid in het kader van de Participatiewet. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers een partnerschap willen met de overheid waarbij ieder vanuit een eigen opdracht met een eigen rol meewerkt aan het gezamenlijke doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op werkplekken te krijgen. Daarbij willen ondernemers dat de gemeente hen faciliteert, dat er langdurig commitment is en dat de samenwerking lonend is. Ondernemers hebben behoefte aan gericht advies over de inzet van de instrumenten uit de Participatiewet en gerichte informatie over de financiële regelingen daarbij. Ook blijkt dat het denken in taken in plaats van functies en vacatures een betere aansluiting geeft op de mogelijkheden en beperkingen van de kandidaat. Verder is een goede voorbereiding van de plaatsing van een kandidaat binnen het bedrijf van belang, omdat er van collega's soms iets extra's wordt gevraagd. Ondersteuning van zowel de medewerker als de ondernemer is een voorwaarde om de plaatsing en het streven naar duurzame arbeid tot een succes te maken. Jobcoaches hebben een spilfunctie hierbij. Duurzame plaatsing ontstaat als het netwerk van zowel ondernemers als medewerkers benut wordt bij het zoeken van de volgende werkplek. Uit het onderzoek blijkt dat met minder regelgeving en meer ruimte voor ondernemers en gemeenten veel meer mensen aan de slag komen. Partnerschap tussen gemeenten en ondernemers ontstaat door regelruimte te benutten en vertrouwen te bieden aan ondernemers.

Eindresultaten onderzoek 

De resultaten van het RAAK-MKB project MKB@Work zijn vastgelegd in het boek:

 Download PDF (1mb)

Bezoek SER  

Op 4 oktober 2018 heeft het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt samen met de Denktank Noord-Nederland – met FNV, ondernemers, werknemers en uitkeringsgerechtigden - een bezoek gebracht aan de SER (Sociaal-Economische Raad) in Den Haag. Het boek 'Partnerschap door regelruimte' is daar, samen met het boek Stilzitten is niets voor mij van het lectoraat Duurzaam HRM aangeboden aan de voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer en aan de Tweede Kamerleden Kirsten van Hul en Antje Diertens.


 Film werkconferentie 9 maart 2017

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}