MKB@Work

​Doelgroepen snel op hun plek door structurele samenwerking met een regelluwe aanpak en zelfregie door MKB.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Participatiewet, social return, baanafspraakbanen, quotumheffing – van MKB'ers wordt gevraagd werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid vraagt hen hiermee over te gaan naar inclusief werkgeverschap. MKB'ers zijn wel bereid mee te werken aan deze sociale innovatie en willen hiervoor een structurele samenwerking met gemeenten tot stand brengen, waarbij ze met minder regels, zelf meer sturing kunnen geven aan de selectie en plaatsing van kandidaten.

MKB'ers vragen de Hanzehogeschool Groningen hiervoor handvatten te bieden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de invoering van de Participatiewet en willen hier graag aan meewerken omdat zij een beter beeld willen krijgen van de concrete behoeften van MKB'ers waardoor de door hen ingezette werkgeversbenadering beter aansluit op individuele MKB'ers. De nieuwe kennis van het project over een effectieve werkgeversbenadering levert input voor het onderwijs. Hiermee zijn studenten beter voorbereid op de praktijk van de uitvoering van de Participatiewet en social return.

Op 9 maart 2017 vond werkconferentie MKB@Work, samen werk maken in de regio plaats. Een impressie is hieronder te lezen. 

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'PartnerBannerWidget_Title' | i18n}}

{{vm.widgetDescription}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}