Proof of the Pudding

​Hoe kunnen we de consument beter betrekken bij productinnovatie en zo klantgerichter innoveren in de agri- en foodsector?

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Consument beter betrekken bij producttesten

RAAK-project Proof of the Pudding beoogt door middel van praktijkgericht onderzoek mkb-bedrijven in de agri- en foodsector in staat te stellen om eindgebruikers (consumenten) effectiever te betrekken bij productinnovatie. De vraag vanuit de mkb-bedrijven is: hoe kunnen we de consument beter betrekken bij producttesten?

Belang Proof of the Pudding

De sector agri en food is qua werkgelegenheid een zeer belangrijke sector, zeker in Noord Nederland. Het is daarom van groot maatschappelijk belang dat deze sector succesvol innoveert. Tijdens het project brengen de deelnemers de eigen innovatiepraktijk in als case. Door middel van het gericht volgen van deze innovatieprocessen gecombineerd met designsesssies met alle deelnemers, wordt toegewerkt naar concrete handreikingen en instrumenten waarmee het innovatieproces klantgerichter en effectiever wordt. Daarmee wordt de economische positie van de mkb-bedrijven versterkt.

Aan dit RAAK-project doen 12 mkb-bedrijven mee. Daarnaast is branche-organisatie MKB Noord en TCNN vertegenwoordigd. Vanuit de Hanzehogeschool Groningen participeren twee lectoraten: Marketing en Voeding en Gezondheid. Verder is het lectoraat Food Physics van Hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.

De uitkomsten van het onderzoek worden breed gecommuniceerd, onder andere in publicaties, op deze webpagina en op het eindsymposium. De uitkomsten worden geïntegreerd in de opleidingen op het gebied van Marketing en Food.

"Wij hebben eigenlijk geen tot weinig contact met de eindconsument. Onze klant is de groothandel. Maar moeten wij onze productinnovatie wel altijd afstemmen op de groothandel? Dienen wij niet veel meer in te zoomen op het betrekken van de klant van onze groothandel, de consument/horecagelegenheid?" 
- Jacob Roorda (Select Meat)

"Ik ken voorbeelden van producten die ondanks allerlei onderzoek toch zijn mislukt. Ik zou heel graag willen weten hoe je een klantenpanel op een goede manier kan gebruiken bij het testen van onze innovaties."
- Ruud Kosters (Landjuweel)

"Ons doel is om op lange termijn toegevoegde waarde aan de consument te blijven leveren. Doen we dat niet, dan verliezen we de concurrentieslag en komt onze continuïteit in gevaar. Maar dan moeten we wel met de consument in gesprek, anders weten we niet hoe zijn smaak zich ontwikkelt en hoe we daarop in moeten spelen. Maar hoe organiseren we dat?"
- Paul de Vries (Marne Mosterd)

Intern en extern betrokken lectoren

Vanuit de Hanzehogeschool Groningen participeren twee lectoraten: Marketing en Voeding en Gezondheid. Hier zijn de twee lectoren Karel Jan Alsem (Marketing) en Doede Binnema (Voeding en Gezondheid) aan verbonden.

Verder is het lectoraat Food Physics van Hogeschool Van Hall Larenstein betrokken. Vanuit het Lectoraat Food Physics is betrokken: Lector Lizette Oudhuis


Kookboek voor klantonderzoek in de foodsector

In dit RAAK Mkb project heeft het projectteam samen met twaalf betrokken bedrijven samengewerkt, met als doel: het inspireren van het MKB uit de AgriFood sector. Hoe kunnen zij klanten effectiever betrekken bij productinnovaties? Er is een online platform ontwikkeld en een kookboek voor klantonderzoek in de foodsector. Het kookboek bestaat uit gerechten en recepten. De gerechten zijn vragen waar de ondernemer tegenaan kan lopen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Bij ieder gerecht zijn enkele recepten beschikbaar van tools die je kunt toepassen. Het boek is een handig hulpmiddel voor elke ondernemer in de foodsector. Download hieronder het kookboek. Dit innocatiekookboek is ook beschikbaar als toolkit voor ondernemers op www.proofofthepudding.nl. Vraag een gratis account aan via marklinq@org.hanze.nl en log in op om het innovatiekookboek te bekijken.


Klik op afbeelding voor download (PDF 4MB)

Proof of the Pudding toolkit voor Klantgericht onderzoek

www.proofofthepudding.nl

Proof of the Pudding film

 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}