Tien Europese partners ontmoeten elkaar in Groningen voor E-COOL

​De Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college organiseerden op 27 en 28 november de E-COOL conferentie. De tien partners ontmoetten elkaar in Groningen om van elkaar te leren en te kijken hoe ze gezamenlijk de ondernemende houding en mindset van jongeren in hun regio kunnen stimuleren. De Europese regio’s werken samen in het project E-COOL om de ondernemende houding van jongeren te verbeteren.

 

De eerste dag van de conferentie startte met een warm welkom van Rob Verhofstad, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, gevolgd door Jurgen Grobeé, regiodirecteur van het Alfa-college in Hardenberg. De twee instellingen uit Noord-Nederland, hbo en mbo, werken nauw samen in het E-COOL project dat onderdeel uitmaakt van het Interreg Europe programma. "Met de samenwerking tussen mbo en hbo kun je er zeker van zijn dat de ondernemende houding van studenten verhoogd." Aldus Alexander Grit van het lectoraat Ondernemen in Verandering van de Hanzehogeschool Groningen en het Alfa-college.

Ondernemende houding in Noord-Nederland

Na de introductie was het woord aan twee inspirerende sprekers over initiatieven om jong ondernemerschap te bevorderen in de regio. Jan Pleis van GOOE The Northern Startup Scene deelde hoe hij, in zijn vrije tijd, een bedrijf heeft gestart nadat hij erachter kwam dat er geen mogelijkheden in zijn regio waren voor ondernemers en studenten om elkaar te ontmoeten. Jan organiseert nu onder meer vier keer per jaar een event waar startende ondernemers hun ideeën kunnen pitchen voor investeerders: 'Ik zie het als mijn taak om de mensen in mijn regio te helpen.'

Johannes Wolters van Lode Holding BV begon met de vraag: hoe kunnen we regionale startende studentondernemers voorbereiden op hun volgende stap. Johannes geeft aan dat de triple helix erg belangrijk is in het proces van het voorbereiden van studentstarters. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om ze te helpen met het voorbereiden en het aanmelden voor fondsen.

De E-COOL partners vertellen over hun regio

Anne Furphy uit Sevilla, projectleider van het E-COOL project, vervolgde de middag door te benadrukken hoe mooi het is om alle partners samen te zien in Groningen. Vervolgens gaven de project partners een presentatie over ondernemerschapsinitiatieven in hun regio.

De tweede dag begon met een vervolg op de partnerpresentaties. Tot slot vertelde Immo Dijkma over het concept van de Hanze Ontwerpfabriek en hoe zij studenten, collega's en andere partijen helpen met het ontwikkelen van een ondernemende houding.

Bezoek aan een speelterrein voor ondernemerschap

Tegen het eind van de middag werd een bezoek gebracht aan het terrein van de voormalige suikerfabriek. Dit terrein is een speelruimte geworden voor onderwijs, bedrijven en sociale initiatieven. De groep kreeg een rondleiding door het living lab van bouwbedrijf Van Wijnen. Een experimentele wijk met huizen die gebouwd worden in één dag geeft de mogelijkheid tot testen van bijvoorbeeld het energiegebruik. Als afsluiter gaf Sjoerd Pool, programmaleider SuikerTerrein, een toelichting op de activiteiten en connecties met de agrarische sector en studenten. Studentondernemer Michiel Bergsma liet zijn fietsbedrijf zien die hij startte bij het Alfa-college en waar hij momenteel op afstudeert bij de Hanzehogeschool Groningen.

Over E-COOL

E-COOL heft tot doel de ondernemende houding van jongeren in de regio te versterken. Tien verschillende Europese partners werken momenteel samen om dit doel te bereiken. Elke regio staat voor een andere uitdaging met betrekking tot het versterken van de ondernemende houding van jongeren. Daarom worden verschillende methoden en programma's ontwikkeld. Deze methoden en programma's worden good practices genoemd. Tijdens elke bijeenkomst worden deze gedeeld zodat men kan leren en geïnspireerd kan raken. Omdat een in Engeland ontwikkeld programma misschien ook goed kan worden toegepast in bijvoorbeeld Noord-Nederland of Zuid-Spanje. Meer informatie over het project is te vinden op www.interregeurope.eu/e-cool.


 

Campus TV maakte een verslag op de eerste dag van de conferentie bij Start-up City op de Zernike Campus:

 


 


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}