Blog update: Hugo Velthuijsen over ondernemende studenten, starters, startups en scale ups

​Hugo Velthuijsen, directeur Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen, heeft afgelopen zomer een blog geschreven over ondernemende studenten, starters, startups en scale ups. Waar lag het accent binnen het ondernemerschap bij de Hanzehogeschool de afgelopen jaren en waar liggen nog kansen? 

In de Volkskrant van 15 juni stond een paginagroot artikel met de kop "Jutta Leerdam start een eigen bedrijf' ". Nederlands topschaatser én Hanze studente Jutta Leerdam staat voor de uitdaging om haar diverse talenten te vertalen naar een zelfstandige onderneming op het moment dat ze onvoldoende mogelijkheden ziet bij bestaande schaatsploegen. Gelukkig heeft de Hanzehogeschool Groningen een uitgebreid onderwijs- en ondersteuningsaanbod op het gebied van ondernemerschap om haar studenten voor te bereiden op dat soort momenten. 

In 2015 formuleerde de Hanzehogeschool als één van haar doelstellingen dat haar studenten in 2020 500 nieuwe bedrijven zouden oprichten. En dat alle tot 2020 gestarte bedrijven tezamen 5000 nieuwe banen zouden opleveren. Daarom zijn we sinds 2015 ieder jaar gaan tellen hoeveel studenten zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Eerst alleen bij een KvK in Noord-Nederland, sinds vorig jaar in een groter deel van Nederland: onze studenten vertrekken ook wel naar de Randstad om daar hun ondernemersgeluk te zoeken. 

In 2015 ging het nog om 338 starters per jaar, in 2019 kwamen we bij die uitgebreide telling voor het eerst boven de 500 uit, zij het maar net: 501. En het aantal banen dat door al die bedrijven in de afgelopen jaren zijn gecreëerd zit, volgens berekeningen van het CBS en het Financieel Dagblad, rond de 3200. Veel van de gestarte bedrijven betreft eenmanszaken. Daarom spreken we van 'starters'. Een klein deel (ca 5%) zijn zogeheten startups: bedrijven met een vernieuwend product of dienst met kans op groei. 

Het opleiden van ondernemende studenten vinden wij belangrijk omdat dat bijdraagt aan de veerkracht van de (regionale) economie. Professionals die een open blik hebben voor ontwikkelingen in de wereld en binnen hun vakgebied, die ontwikkelingen weten te vertalen naar nieuwe kansen en die kansen ook nog eens weten te verzilveren, verhogen de overlevings- en groeikansen van bedrijven, of dat nu hun eigen bedrijf is of die van hun werkgever. 

Zoals de huidige Corona-crisis laat zien is het uiterst waardevol als ondernemers in staat blijken om alternatieve verdienmodellen te ontwikkelen wanneer bestaande modellen (al dan niet tijdelijk) niet meer mogelijk zijn. Het leren van ondernemersvaardigheden zorgt ervoor dat studenten als Jutta Leerdam over voldoende kennis kunnen beschikken om de stap te zetten om voor eigen rekening en risico een bedrijf te starten als de omstandigheden zich daartoe aandienen. 

Bovendien creëren die ondernemingen banen en werkgelegenheid waardoor meer studenten kansen en mogelijkheden zien om na hun opleiding in Groningen in het Noorden te blijven wonen en werken en zo bij te dragen aan de noordelijke economie.

Is dat getal van 501 de verdienste van de Hanzehogeschool alleen – en meer in het bijzonder het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen? Waarschijnlijk niet. Er zijn ook macro-economische ontwikkelingen die aanzetten tot een inschrijving bij de KvK. Steeds meer, vooral ook jonge, mensen hebben vooral werk van korte duur en/of een kleine taakomvang. Dat werkt het eigen ondernemerschap in de hand. Daarnaast is het voor studenten sinds het afschaffen van de studiebeurs meer van belang om naast hun studie inkomen te genereren. Het is dus niet alleen maar goed nieuws, maar het is wel prettig dat de Hanzehogeschool haar studenten ook hiervoor opleidt door veel aandacht te besteden aan ondernemerschap.

De afgelopen jaren lag binnen het ondernemerschap bij de Hanzehogeschool het accent op kwantiteit en het aanleren van ondernemerschapsvaardigheden. Maar er zijn meer varianten van ondernemerschap waarmee een hogeschool of universiteit meerwaarde voor de maatschappij kan creëren door meer op kwaliteit te sturen: valorisatie en groeiondernemingen. Valorisatie is het creëren van waarde met door onderzoek verworven nieuwe kennis. Dat kan bijvoorbeeld door een nieuwe onderneming te starten die die nieuwe kennis in de vorm van een product of dienst weet te vermarkten, de zogenaamde spin-offs. Met andere woorden startups die ontstaan op basis van door onderzoek verworven nieuwe kennis. Incidenteel worden door studenten én medewerkers van de Hanzehogeschool al spin-offs gestart, maar veel kansrijke ideeën blijven nu nog op de plank liggen, mede omdat de onderzoeker niet altijd ook een ondernemer in de dop is of er geen goede match ontstaat tussen het idee en een mogelijke ondernemer. Daar liggen nog veel kansen. 

Groeiondernemingen (ook wel scale-ups) zijn startups met een hoog groeipotentieel (bv €10 miljoen omzet binnen 5 jaar). Deze zijn maatschappelijk aantrekkelijk omdat ze de potentie hebben om veel economische waarde en werkgelegenheid te genereren. Groeiondernemingen vergen niet alleen een grotere ambitie en inspanning van de ondernemers, maar ook meer kennis en ervaring binnen en buiten de startup om de juiste strategische keuzes te kunnen maken en aan voldoende (durf) kapitaal te komen. De Hanzehogeschool en het Groninger start up ecosysteem zijn zich steeds verder aan het verbinden en ontwikkelen zodat meer starters uiteindelijk succesvol kunnen doorgroeien naar scale-ups. De 501 ondernemers vormen een basis om daar naartoe te kunnen groeien: geen topsport zonder breedtesport; geen Jutta zonder heel veel kinderen die plezier beleven aan een beetje schaatsen. 


Foto: Pepijn van den Broeke

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}