Conferentie over regio's in transitie van het RIGHT project

​Dinsdag 4 juni vond de conferentie over regio’s in transitie plaats in de Energy Barn op de Zernike Campus. Deze conferentie is onderdeel van het Interreg North Sea Region RIGHT project waar de Hanzehogeschool Groningen partner in is. Het RIGHT project heeft als doel om de regionale innovatiecapaciteit te vergroten. In de maritieme en energiesector bestaat een kloof tussen vaardigheden en capaciteiten die nu nodig zijn en die in de toekomst gevraagd worden. In het project wordt onderzocht hoe die kloof overbrugd kan worden. Dit wordt gedaan met regionale partners uit landen rondom de Noordzee die met dezelfde uitdagingen te maken hebben. Alle partners kwamen samen op de conferentie om bevindingen te delen en van elkaar te leren om een gezamenlijke agenda te bouwen.

Rob Verhofstad, collegelid van de Hanzehogeschool opende de conferentie en benadrukte dat nieuwe vaardigheden en innovaties nodig zijn om ons aan te passen aan toekomstige uitdagingen. Belangrijke actuele thema's zijn energietransitie, gezondheid, digitalisering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een nieuw element in de huidige uitdagingen is dat we om moeten gaan met onzekerheden en dat we beslissingen moeten maken in constant veranderende omstandigheden. Studenten moeten leren hoe ze invloed kunnen uitoefenen binnen deze ontwikkelingen. Een manier om dit te doen noemen we bij de Hanzehogeschool Futures Literacy. Het stelt studenten in staat om hun aannames voor de toekomst uit te spreken, te heroverwegen en te herformuleren om zo beter te kunnen anticiperen op een veranderende toekomst.

 

Waarom het RIGHT project?

RIGHT projectleider Juan Manual Santacruz van Hordaland Commune in Noorwegen vertelde over de achtergrond van het RIGHT project en introduceerde de partners. Verschillende ontwikkelingen dragen bij aan de huidige kloof in vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor de toekomst. Hij noemde onder meer de vergrijzing onder werknemers, veranderende technologie, digitalisering, een mismatch tussen vraag en aanbod van vaardigheden, regionale verschillen en globalisatie. Daarom is het erg belangrijk om de concurrentiekracht van de regionale economie en de innovatiecapaciteit te versterken. Dit kan door arbeidskrachten te hebben met een groot aanpassingsvermogen die de noodzakelijke vaardigheden en skills hebben voor toekomstige groei. Het RIGHT project is gestart in november 2018 en duurt tot het eind van 2021.

Energietransitie

Lector Energietransitie Klaas Jan Noorman en de directeur van de New Energy Coalition Gertjan Lankhorst gingen dieper in op transities in Noord-Nederland. De New Energy Coalition is een organisatie die onderwijs, onderzoek en innovatie in de energiesector stimuleert en de Hanzehogeschool is hier partner in. De Noordzeeregio is uniek in Europa vanwege de gedeelde geschiedenis en overeenkomstige doelen. Energietransitie is niet nieuw, want dit doen we al jaren: van hout naar turf, kolen, olie, gas en elektriciteit. Deze transities kwamen over het algemeen tot stand, omdat de nieuwe energiebron handiger, schoner en goedkoper was. Maar de hernieuwbare energiebronnen van tegenwoordig zijn nog niet zo handig en goedkoop en hierdoor is de huidige transitie een stuk uitdagender. De mensheid heeft altijd naar beneden gekeken voor nieuwe energiebronnen, maar nu moeten we omhoog kijken, naar de wind en de zon in plaats van het te zoeken in de bodem.

De New Energy Coalition helpt Noord-Nederland met de transitie door kennis en netwerken te verbinden, net als bij het RIGHT project. De heer Lankhorst geeft aan dat we niet moeten beginnen met het introduceren van een oplossing, maar dat de focus eerst moet liggen op het betrekken van de samenleving. Maak burgers mede-eigenaar van het probleem, zodat we gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen. Lector Noorman voegt daaraan toe dat we nieuwe businessmodellen nodig hebben om alle partners te kunnen betrekken. We hebben daarvoor een geïntegreerde systeembenadering en langetermijnvisie nodig.

De conferentie sloot af met een paneldiscussie over gedeelde uitdagingen in de energie- en maritieme sector, gebaseerd op de eerste onderzoeksresultaten van de verschillende regio's.

De Hanzehogeschool Groningen is betrokken bij het RIGHT project met de lectoraten Human Captial en International Business van het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen. Dr. Anu Manickam, docent en onderzoeker bij de International Business School van de Hanzehogeschool is projectleider en was de gastvrouw van de conferentie. De focus van de Hanzehogeschool in het project ligt op het midden- en klein bedrijf en hun uitdagingen op het gebied van innovatiecapaciteit.

Informatie over het RIGHT project kan gevonden worden op de Interreg website northsearegion.eu/right of neem contact op met Anja Bos (a.e.bos@pl.hanze.nl) projectmedewerker voor RIGHT.

Projectpartners: Hordaland fylkeskommune, Noorwegen; Hanzehogeschool Groningen, Nederland; Provincie Groningen, Nederland; Fife Council, Schotland; Hamburg UAS, Innovation Lab, Duitsland; Johann Daniel Lawaetz-Stiftung, Hamburg, Duitsland; Provincie Antwerpen, België; University Gent, België; Region Skåne, Zweden; Vordingborg Erhverv, Denemarken; Industriellt Utvecklingscentrum Syd, Zweden; NCE Seafood Innovation Cluster, Noorwegen; GCE Ocean Technology SA, Noorwegen; Meland commune, Noorwegen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}