Hanzehogeschool onderzoekt mentale gezondheid medewerkers

​Zes grote Groningse werkgevers hebben een jaar innovatieve interventies, bijvoorbeeld filosofische gesprekken of een 40 dagen challenge, laten uitvoeren onder hun medewerkers en de uitkomsten laten meten. Het onderzoek toonde aan dat de interventies positieve uitwerking hadden op de medewerkers. Het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool Groningen deed binnen het Platform Mentale Gezondheid onderzoek naar het preventief en positief beïnvloeden van de mentale gezondheid van medewerkers. De resultaten verschenen eind april. 

Positieve invloed

Het Alfa-college, Gemeente Groningen, Menzis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen hebben een jaar lang met ieder twee teams innovatieve interventies laten uitvoeren en de uitkomsten gemeten.
Uitkomsten toonden onder andere aan dat medewerkers door de interventies meer lol in het werk kregen, meer samen deden en handvatten kregen aangeleerd om beter te kunnen loslaten. Medewerkers waren weerbaarder geworden en hadden geleerd te relativeren en de blik te verruimen. Ook het elkaar complimenten leren geven en praten over normen en waarden werden positief beoordeeld.

Aansluiting bij ervaren problematiek cruciaal

Uit het onderzoek bleek ook dat aansluiting van de interventie bij de problematiek cruciaal is; een interventie moet dus echt bij de problematiek van de deelnemer passen. Om fysiek en mentaal gezondere medewerkers te krijgen is het van belang in gesprek te gaan met de medewerkers en hen te betrekken bij de keuze van de interventie.

Impact interventies op mentale gezondheid

Binnen het Platform Mentale Gezondheid wordt onderzoek met actie gecombineerd door de inzet van interventies - uitgevoerd door MKB bedrijven uit het Noorden - om de mentale gezondheid te bevorderen en deze op verschillende niveaus te monitoren: op individueel, groeps-, leiderschaps-, organisatorisch en maatschappelijk niveau.

Lees alle uitkomsten van het onderzoek in de tussenrapportage van het Platform Mentale Gezondheid. Klik op afbeelding voor download (PDF 1MB)


Wilt u meer informatie over het Platform Mentale Gezondheid? Neem contact op met projectleider drs. Cécile Oosting, e-mail: c.l.oosting@pl.hanze.nl

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}