Een nieuw waardemodel: de Groningse klimaatmunt

​Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken betekent CO2 uitstoot en klimaatschade vermijden. Meetbare klimaatacties (via een app of slimme meter) leggen we vast in een klimaatmunt. We verzamelen alle geboekte klimaatwinst op een buurtbank, die ingezet kan worden voor nieuwe acties. Samen met de inwoners van Groningen bouwen we op basis van vermeden uitstoot van broeikasgassen aan een nieuw waardesysteem. Dit idee is ingediend door de EnergyCoin Foundation. In de uitvoering gaan zij samenwerken met het lectoraat Duurzaam Financieel Management en de MSc in Business Studies van de Hanzehogeschool Groningen.


Het voorstel is ingediend bij Toukomst, een initiatief van het Nationaal Programma Groningen. Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Hiervoor zoeken ze vernieuwende, creatieve, eigenzinnige en slimme ideeën. Deze ideeën worden gebundeld tot grote projecten waarmee gebouwd wordt aan de toekomst van Groningen. Naar het ingediende idee: Een nieuw waardemodel: de Groningse klimaatmunt

Een Groningse klimaatmunt als aanjager van een klimaatneutrale en eco-positieve samenleving

Méér fietsen, méér energie besparen of meer duurzame energie opwekken. Allemaal acties die we dagelijks kunnen uitvoeren en die uitstoot van CO2 voorkomen. Die acties hebben waarde! Elke meetbare klimaatactie kan worden uitgedrukt in vermeden CO2 uitstoot. Van de eenheden vermeden CO2 uitstoot door klimaatvriendelijke keuzes, maken wij digitale lokale tokens. Zo wordt vermeden CO2 een ruilmiddel.

De EnergyCoin Foundation stelt de techniek waarmee de waarde van meetbare klimaatacties veilig, transparant en decentraal en zonder tussenkomst van derden wordt vastgelegd, ter beschikking om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te versnellen.


Klimaatwinst sparen met de buurt

De EnergyCoin Foundation kan de klimaatwinst van individuele klimaatacties nu vastleggen in tokens. En laten zien op een individueel dashboard. Ze willen dit graag doorontwikkelen naar een instrument voor collectieve actie: een klimaatbank. De klimaatbank is een dashboard waarop de inwoners de waarde van hun gezamenlijke klimaatacties kunnen verzamelen en inzien. Samen beslissen zij hoe deze gezamenlijke waarde wordt ingezet voor verdere verduurzaming. Zo bieden gemeenten en initiatieven inwoners inzicht in gezamenlijk geboekte resultaten en bouwen ze samen aan nieuwe bouwstenen voor een duurzame toekomst en een toekomstbestendig waardesysteem.

Ze hebben tot nu toe twee toepassingen gebouwd waarmee de vermeden CO2 uitstoot wordt vastgelegd als digitale munt: gemaakte fietskilometers en gerealiseerde energiebesparing. De vermeden CO2 uitstoot is vastgelegd en zichtbaar via een dashboard. Deze toepassing is al getest door tientallen gebruikers. Elke meetbare klimaatactie (!) kan worden aangesloten via een toegankelijke API. Ze willen graag samen met de inwoners in Groningen en de studenten onderzoeken welke toepassingen nog meer mogelijk zijn. Daarnaast hebben ze de afgelopen jaren met vele duurzame initiatieven gesproken en zij staan in de startblokken.

Team

De stichting EnergyCoin werd in september 2016 opgericht om de blockchaintechniek in te zetten voor de energietransitie en de transitie naar een nieuwe economie die de mens en de natuur weer in het hart plaatst. We werken onder andere samen met de Universiteit Utrecht bij de ontwikkeling van een blockchainplatform dat de handel in zonnestroom mogelijk maakt tussen huishoudens.

Het bestuur van de EnergyCoin Foundation is ook het projectteam. Het bestaat uit Janine Hogendoorn, Hugo Schönbeck, Brian Mulder en Anne-Marie Pronk.

Van de Hanzehogeschool Groningen zijn dr. Margreet Boersma lector Duuurzaam Financieel Management en Nancy Huttenga Programma manager MSc in Business Studies betrokken.


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}