Noordzee regio’s samen aan de slag voor RIGHT skills for the RIGHT future

​De banen van vandaag zijn niet meer vanzelfsprekend in de toekomst – zeker niet in de energiesector in onze regio. De lectoraten Human Capital en International Business van de Hanzehogeschool Groningen hebben de afgelopen periode samen met zeven regio’s rondom de Noordzee binnen het project RIGHT skills for the RIGHT future gewerkt aan verschillende uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid, energietransitie, economische ontwikkeling en human capital. Er zijn tussenresultaten gepresenteerd en binnenkort worden er tien pilots in de regio geanalyseerd.  

​Energie- en arbeidsmarkttransitie: trans-regionale vergelijking en pilots  

De Hanzehogeschool Groningen en de Provincie Groningen, de Nederlandse partners in dit project, hebben de tussenresultaten van het onderzoek gepresenteerd in het 'Regional RIGHT Report on Energy Sector Groningen' een rapport over de situatie in de regio. De lectoraten Human Capital en International Business van het Marian van Os Centrum of Expertise Ondernemen van de Hanzehogeschool Groningen hebben het rapport vertaald naar een trans-regionaal rapport.  


Overhandiging trans-regionaal rapport RIGHT aan Nienke Homan, Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen tijdens energietransitie symposium op 30 januari bij EnTranCe in Groningen

Samenwerkende regio's en vergelijkbare uitdagingen 
De samenwerkende regio's kennen vergelijkbare uitdagingen in innovatie en human capital, zoals een tekort aan geschoold technisch personeel. Automatisering en digitalisering zullen de arbeidsorganisatie en zelfs hele businessmodellen van bedrijven veranderen en andere kwalificaties van personeel vragen. Regio's kunnen elkaar helpen bij de transitie door collectieve resources te delen. Een meer prominente rol voor (hoger) onderwijs in samenwerkingsverbanden met bedrijven en overheden kan helpen een nieuwe institutionele basis te bieden voor de productie, overdracht en toepassing van kennis. Daarbij zal een leven lang ontwikkelen van werknemers (en ondernemers) nodig zijn om aan veranderende kwalificatie-eisen te voldoen.  

Start pilots 
Bedrijven zijn gebaat bij verbinding met nieuwe netwerken en waarde-ketens, toegang tot nieuwe kennis en competenties, grotere innovatiecapaciteit, financieringsstrategieën en een focus op kwaliteit en klantwensen. Het verbeteren van de regionale infrastructuur voor een leven lang ontwikkelen is een centrale gemeenschappelijke uitdaging. Bedrijven moeten daar een centraal onderdeel van zijn, aangevuld door scholen, livings labs, en innovatiewerkplaatsen. 

 

De komende periode worden in het project meer dan tien pilots in de betrokken regio's geanalyseerd. In Groningen zijn dat: 

  • Gas 2.0, waarin de regionale opleidingscentra in Noord-Nederland samen met bedrijven en overheden werken aan de arbeidsmarkttransitie die de energietransitie van het 'oude' gas naar duurzamere energiebronnen impliceert; 
  • Green Hydrogen Booster, een project van EnTranCe, waarin versnelling van ontwikkelingen rond groene waterstof plaatsvindt door het faciliteren van innovatie en samenwerking.  
  • IBOSS (International Business Office Supporting SMEs). Dit is een pilot gericht op vergroting van kennis en capaciteiten om internationalisering toegankelijker te maken voor het regionale MKB.   

Het doel van RIGHT is het versterken van de concurrentiekracht van de regionale economie en de ondersteuning van innovatie via een sterke en wendbare beroepsbevolking om verdere groei te ondersteunen. 


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}