Ondernemerschap, regionale kennis en grensoverschrijdende samenwerking jonge ondernemers bevorderen

​Het lectoraat International Business van de Hanzehogeschool Groningen heeft een EDR subsidie ontvangen voor het project Startup Ecosystems Eems Dollard Regio. Dit project is een vervolg op het in januari 2019 afgeronde project "Perspectieven voor start-ups". Het blijkt dat er veel mogelijkheden, kansen en behoeften zijn om samen te werken over de grens. Het startup eco-systeem van Groningen kan als een goed voorbeeld dienen voor de Eems Dollard regio. 

Start-ups hebben in de loop der jaren in verschillende delen van de Eems Dollard Regio al een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de economische groei in het algemeen. Goed ontwikkelde start-up ecosystemen zorgen voor economische en maatschappelijke groei in de regio. Deze ecosystemen bestaan uit ondernemingen, overheidsinstanties, opleidingsinstellingen en andere publieke of private organisaties die in nauwe samenwerking een zo groot mogelijk effect willen bewerkstelligen.

Gezien de uitkomsten van het project 'Perspectieven voor start-ups' is het nu de hoogste tijd om een grensoverschrijdend ecosysteem voor start-ups en ondernemerschap te stimuleren. Een aantal doelstellingen van het project:

  • Het (digitale) netwerk van bedrijven en andere deelnemers aan het ecosysteem in de Eems Dollard Regio ontwikkelen. 
  • Met mentorprogramma's en een grensoverschrijdend opleidingsaanbod het ecosysteem voor start-ups ook op de lange termijn stimuleren. 
  • Door het creëren van een gemeenschappelijke start-up cultuur moet een duurzaam innovatieklimaat tot stand brengen. Zo moeten niet alleen overlap met reeds bestaande bouwstenen voorkomen worden, maar kunnen ook synergie-effecten gecreëerd worden. 
  • Targets van dit project zijn jong ondernemerschap en start-ups in de Eems Dollard Regio. 

Toegevoegde waarde

Ondersteuning van regionale kennis en grensoverschrijdende samenwerking tussen jonge ondernemers is een toegevoegde waarde van dit project. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de Eems Dollard Regio gestimuleerd en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.

Looptijd 

December 2019-september 2022

Totale projectomvang

1,4 miljoen Euro

Interreg 5A

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Interreg 5a en heeft als doel het stimuleren van samenwerking en grensoverschrijdende samenwerking tussen regio's uit Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Interreg programma is gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}