Onderwijs, overheid en bedrijfsleven gaan samen voor Cybersafety

​De provincie Groningen start samen met noordelijke onderwijsinstellingen en bedrijven het programma Cybersecurity Noord-Nederland. Dit programma heeft als doel het bedrijfsleven beter te beschermen tegen cyberaanvallen en daarmee de samenleving veiliger te maken. Verder moet het programma de innovatie in het Noorden stimuleren en zorgen voor meer werkgelegenheid. Het programma gaat vier jaar duren en kost ruim 6 miljoen euro. De provincie draagt hier ruim 3 miljoen euro aan bij.


Met de toenemende digitalisering van de samenleving is het belangrijk dat onderwijsinstellingen en bedrijven ook hun kennis van digitale veiligheid verder ontwikkelen. Criminelen maken ook steeds meer gebruik van internet. Daarom wordt binnen het programma onderzoek gedaan naar internetveiligheid en nieuwe opleidingen (mbo, hbo en wo) op dit gebied ontwikkeld. Ook komt er een nieuwe leerstoel aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Naar schatting vierduizend mbo-, hbo- en wo-studenten worden de komende jaren geschoold in internetveiligheid. 

Stimuleren van innovatie en meer werkgelegenheid

Ondernemers kunnen deze nieuwe kennis gebruiken om nieuwe, digitaal veilige producten en diensten te ontwikkelen. Het programma gaat ook professionele ondersteuning bieden om bedrijven beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Ook komt er een plek waar bedrijven nieuwe producten uitvoerig kunnen testen, zodat ze veilig zijn als ze op de markt komen. Naar verwachting levert het programma meer dan vijfhonderd nieuwe banen op bij bedrijven op het gebied van internetveiligheid. En de verwachting is dat bedrijven en kennisinstellingen naar verwachting 10 miljoen gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied. 

Het lectoraat New Business & ICT is namens de Hanzehogeschool Groningen betrokken bij dit programma.

Bron, Provincie Groningen


{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}