SER toont belangstelling voor onderzoeken Participatiewet

​Via de Participatiewet in 2015 en een stroom aan wetgeving daarna probeert de overheid ondernemers zo ver te krijgen dat ze mensen met een beperking in hun bedrijven laten werken. Twee onderzoeken van de Hanzehogeschool Groningen leggen de gevolgen van de invoering van deze wet onder de loep. Het blijkt dat niet perse de wet, maar juist de ondernemers en de werknemers zelf zorgen voor een succesvolle en duurzame werkrelatie. Jobcoaches spelen hierin een belangrijke rol. SER Nederland neemt de onderzoeksresultaten binnenkort in ontvangst uit handen van lector Petra Oden en de FNV.

Gemotiveerde mensen die kleur geven aan het bedrijf

Het lectoraat Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt onderzocht de samenwerking van ondernemers met de overheid in het kader van de Participatiewet. Uit dit onderzoek blijkt dat ondernemers niet vanwege de wetgeving banen creëren voor mensen met een beperking, maar omdat deze kandidaten gemotiveerd zijn en kleur geven aan het bedrijf. Lector Petra Oden verwacht dat met minder regelgeving en meer ruimte voor ondernemers en gemeenten veel meer mensen aan de slag kunnen. Een goede voorbereiding binnen het bedrijf is wel van belang, omdat er van collega's soms iets extra's gevraagd wordt. Daarnaast is een goede ondersteuning van zowel de medewerker als de ondernemer een voorwaarde om de plaatsing tot een succes te maken. Jobcoaches hebben een spilfunctie hierbij. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in het boek 'Partnerschap door regelruimte: De samenwerking van ondernemers met gemeenten bij de Participatiewet'. (Download PDF 1MB)


Stilzitten is niets voor mij

Dit blijkt ook uit het boek 'Stilzitten is niets voor mij' van het lectoraat Duurzaam HRM waarin verhalen staan van tweeëntwintig mensen met een arbeidsbeperking, hun werkgevers en collega's over werk en over het belang en de betekenis van werk. Lector Leni Beukema benadrukt dat het voor een succesvolle matching tussen kandidaat en werkgever belangrijk is om inzicht te hebben in zowel de persoon als in de functie. De functie van jobcoach loopt als een rode draad door de verhalen heen: deze let op de match ook na de plaatsing, waardoor duurzaamheid beter gerealiseerd kan worden. De jobcoach vervult ook een belangrijke rol in de tijd tussen verschillende banen. Dat vraagt van gemeenten blijvende aandacht voor het duurzame karakter van werk voor mensen met een beperking.

FNV en de Sociaal Economische Raad tonen belangstelling

Op 4 oktober bezoekt lector Petra Oden samen met de FNV de Sociaal Economische Raad. Tijdens het bezoek bieden zij aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, de twee boeken aan met de resultaten van onderzoek naar de Participatiewet.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}