Ontwikkelcentrum voor slimme mobiliteit heet hive.mobility

​Hive.mobility. Zo heet het centrum in Groningen waar overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samenwerken aan de ontwikkeling van slim en groen vervoer. Op 5 juli werd het centrum feestelijk geopend. In het centrum wordt samengewerkt aan een veilige en goed bereikbare omgeving. Dit kan volgens de initiatiefnemers alleen door samenwerken en bundeling van krachten.

Innovatieagenda

De initiatiefnemers van hive.mobility hebben een innovatieagenda met vijf speerpunten geformuleerd waarin kennisontwikkeling en –toepassing centraal staan:

  1. slimme (stads)logistiek;
  2. open en verbonden netwerken voor goederen- en personenvervoer (zoals hubs en Mobility as a Service, MaaS)
  3. verduurzaming van mobiliteit en infrastructuur;
  4. autonoom vervoer over land, water, rails en door de lucht;
  5. smart vehicles (communicatie tussen voertuigen, wegkant en in het netwerk, 5G, datadeling).

Samenwerking

In hive.mobility werken organisaties samen aan slimme en innovatieve mobiliteit voor inwoners van stad en regio. Het centrum bundelt kennis, ervaringen en initiatieven. Daarnaast biedt het studenten, onderzoekers en bedrijfsleven de mogelijkheid om slimme en innovatieve oplossingen voor mobiliteit te ontwikkelen, te testen en toe te passen in de noordelijke regio. Verder willen ze samen participeren in nationale en internationale innovatieprogramma's. Het centrum moet een duurzame wijze bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en de regio.

Proeftuin SMiLES

In het nieuwe hive.mobility krijgt onder andere een nieuwe proeftuin voor transport en mobiliteit een plek. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt namelijk samen met de Hanzehogeschool, Noorderpoort en 18 regionale partners een grote subsidie van NWO en TKI Dinalog voor starten van deze proeftuin. Het krijgt de naam SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) en focust zich op open logistieke en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan. De proeftuin is een van de acht landelijk toegewezen projecten voor transport en mobiliteit. Het exacte subsidiebedrag wordt later door NWO bekend gemaakt.

Partners

Hive.mobility wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Groningen, gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en inmiddels negen strategische partners vanuit het bedrijfsleven en instellingen (Hitachi Capital Mobility, Arriva, Qbuzz, RobotTuner, Century, Holthausen, Energy Expo, Groningen Bereikbaar en het OV-bureau Groningen Drenthe). Daarnaast heeft het Nationaal Programma Groningen ook een bijdrage geleverd.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}