Teams van zorgprofessionals kunnen met een online tool hun werk slim organiseren

​Op donderdag 20 juni werd aan teamleiders, hr-adviseurs en zorgprofessionals een online aanpak gepresenteerd tijdens het congres ‘minder werkdruk in de zorg door procesverbetering’. Kenmerkend voor de aanpak is dat het (1) gaat om het werk, niet om de persoon die het werk uitvoert, (2) om feiten, niet om gevoelens en (3) dat werkdrukproblemen (onoplosbare procesverstoringen) ook efficiency problemen zijn.

Onderzoekers van de Hanzehogeschool Groningen hebben een methode ontwikkeld waarmee teamleiders in de zorg samen met hun team de feitelijke werkdruk in kaart kunnen brengen en kunnen verminderen. Het congres was de afsluiting van het onderzoeksproject Triple Aim+ waarvoor het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool twee jaar geleden een SIA RAAK subsidie ontving.

Met een hilarische sketch van Kiers en Klooster (voorheen Bende van Baflo Bill en Vrouw Holland) werd gelijk duidelijk waar dit congres over gaat en waarom de online tool is ontwikkeld: bij werkstress niet alleen focussen op de persoon maar vooral ook kijken naar de organisatie van het werk!

 


Foto's: Mirjam Offringa

'Werkdruk in de zorg, is dat een thema? Jazeker is dat een thema!'. Met deze vraag en antwoord opende Renate Coumou, dean van het Instituut voor Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool Groningen, het congres. Dat het zeker een groot en actueel thema is, blijkt uit de mooie opkomst van diverse zorgorganisaties uit de regio. 'Ondanks de hoge werkdruk zijn medewerkers in de zorg trots op hun werk en verlaten zij de sector niet snel.' Dat het lectoraat dat het onderzoek heeft uitgevoerd verbonden is aan de opleiding Bedrijfskunde, geeft aan dat er iets te winnen is op het gebied van slim organiseren en daarmee de werkdruk te verminderen op de zorgwerkvloer. Hiervoor is een onderzoeksproject uitgevoerd waarin samen met ongeveer 35 teamleiders in de zorg een online tool is ontwikkeld die uit twee belangrijke stappen bestaat: ten eerste knelpunten in kaart brengen, daarna het probleem analyseren en oplossen. De samenwerking met de deeltijdopleiding Management in de Zorg van de Hanzehogeschool en alle andere partijen, gebruikers en kennispartners leverde een innovatieve en praktische tool op die bijdraagt aan het verminderen van werkdruk in de zorg.

Lector Jac Christis heeft een toelichting gegeven op de totstandkoming van de tool die voor iedereen toegankelijk is op www.minderwerkdrukindezorg.nl. Met de A3-methode die sommigen wel kennen van LEAN is het de bedoeling dat een team zich eerst in het probleem verdiept voordat er naar oplossingen wordt gezocht. 'Van veel teamleiders in het onderzoek kregen we terug dat het onderzoeken en analyseren van het probleem het moeilijkst was. Maar ook het nuttigst.' Ook is het cruciaal om dit samen met het team te doen. 'Samen, want dat levert meer informatie op en creëert draagvlak. Zelfs als een oplossing die eruit komt al eerder bedacht is door een teamleider, werkt het beter als het team het zelf bedenkt.'

Tijdens de proeverij van praktijkervaringen presenteerden verschillende teamleiders hun onderzoek en analyses. Bijvoorbeeld het UMCG over het voedingsbeleid bij patiënten, Interzorg richtte hun onderzoek op minder oproepen van de pieperdienst en het Antonius Ziekenhuis over de organisatie van de medicatievoorraad op de Intensive Care.

Voordat Hans Vos, directeur ZZG Zorggroep, het congres afsloot, verzorgden Kiers en Klooster nogmaals een sketch waarin een ander kenmerk van de huidige organisatie van zorg duidelijk naar voren kwam: zowel medewerkers als cliënten en patiënten hebben te maken met een heel groot netwerk van verschillende zorgverleners of dienstverleners. 'Mevrouw Wiersema' ondervond dat aan den lijve door alle verschillende mensen die op een dag even langskomen in het verpleeghuis om hun gespecialiseerde taak uit te voeren.

Aansluitend hierop vertelde Hans Vos een succesverhaal uit de praktijk. Om het netwerk te vereenvoudigen werkt ZZG al 20 jaar met cross-functionele klantenteams (bijvoorbeeld wijkteams) en met cross-functionele productteams (bijvoorbeeld een team voor demente bejaarden). Zijn belangrijkste boodschap: 'Kijk naar de maatschappelijk context en transformaties die er spelen. Kies daarbij altijd voor een participatieve aanpak. Zorg dat je van betekenis bent en blijft.'

In zomerse sferen werd na afloop buiten nog lang nagepraat.

Download de publicatie van het werkdrukinstrument voor de zorg.

Bekijk de presentaties:

Jac Christis, lector Arbeidsorganisatie en arbeidsproductiviteit

Hans Vos, directeur ZZG

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}