Internationaal onderzoeksproject voor toekomstbestendige regionale economie

De banen van vandaag zijn niet meer vanzelfsprekend in de toekomst. Zeven regio's rondom de Noordzee gaan daarom op zoek naar uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid. De focus ligt op middelgrote en kleine bedrijven in de energie en maritieme sector.

Wat is nodig voor een toekomstbestendige regionale economie en hoe kunnen de verschillende regio's hierover van elkaar leren? Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen, de Provincie Groningen en de andere deelnemers van het onderzoeksproject 'Right Skills for the Right Future' gaan hier de komende drie jaar een antwoord op vinden onder leiding van de Noorse regio Hordaland.

De kennis- en vaardighedenkloof overbruggen

De kloof tussen de skills van nu en de vaardigheden die nodig zijn in de toekomst is diep. Ook is er een groot verschil in kennis hierover tussen regio's in Europa. De regio's rond de Noordzee gaan samen met kennisinstellingen op zoek naar gedeelde oplossingen voor langetermijn groei en ontwikkeling. Zo kunnen de verschillende regio's elkaars innovatiekracht vergroten.

Succesvolle start van het project

Eind 2018 was in Noorwegen de kick-off van het onderzoeksproject dat medegefinancierd wordt door het Europese Interreg North Sea Region programma. In de eerste zes maanden worden het regionale innovatie ecosysteem, de vacatures, de vaardighedenkloof (skills gap) en de uitdagingen en barrières waar bedrijven in de twee sectoren tegenaan lopen in kaart gebracht. Op 16 januari kwamen de partners bijeen in het Provinciehuis in Groningen om de aanpak hiervoor te bespreken.

Internationale Conferentie in Groningen

De eerste bevindingen van de verschillende regio's worden op 4 juni 2019 gepresenteerd in Groningen en besproken met belangrijke stakeholders uit de Noordzee-regio. Bedrijven en ondernemers zijn welkom om deel te nemen aan deze conferentie genaamd Regions in Transition.

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap

De lectoraten International Business en Human Capital voeren het onderzoek uit. Zij zijn verbonden aan het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap van de Hanzehogeschool Groningen. Samen met de Provincie Groningen vertegenwoordigen zij de regio Groningen in Nederland. De andere betrokken regio's zijn Hordaland County Noorwegen, Skane Region Zweden, Hamburg in Duitsland, Fife in Schotland, Vordingborg in Denemarken en Gent & Antwerpen in België.

 

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}