Leefwerelden Verbinden

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Onderzoek binnen het thema 'leefwerelden verbinden' concentreert zich op samenwerkingsverbanden die gericht zijn op het versterken van de omgeving van opgroeiende kinderen, om zo kinderen optimale kansen tot gezond opgroeien te bieden (Brede Scholen, Centra voor Jeugd en Gezin). De omgeving van kinderen bestaat naast de school ook uit verschillende andere 'leefwerelden', zoals de buurt of de sportclub. Met welke leefwerelden hebben kinderen te maken en in hoeverre draagt samenwerking en afstemming tussen die leefwerelden bij aan de optimale ontwikkeling van kinderen?

Projecten die vanuit het thema 'leefwerelden verbinden' plaatsvinden hebben tot doel het vergroten van kennis over en inzicht in het versterken van de samenwerking rondom/met kinderen om zo de opgroeikansen van kinderen in de praktijk te kunnen verbeteren. Het onderzoek concentreert zich daarbij rond twee vragen:
1. Hoe kan de samenwerking en afstemming tussen ouders en instellingen rond kinderen verbeterd worden?
2. In hoeverre dragen samenwerking en afstemming bij aan het gezond opgroeien van kinderen?

We zijn onder meer geïnteresseerd in de vraag hoe professionals beter kunnen samenwerken met ouders, en hoe het binnenschools leren kan worden afgestemd met het buitenschoolse leren in bijvoorbeeld de buitenschoolse opvang. Ook samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te stimuleren is een belangrijk thema. Daarnaast willen we de uitvoeringspraktijk helpen verbeteren, door bijvoorbeeld CJG professionals te ondersteunen bij het werken vanuit de principes van Welzijn Nieuwe Stijl. Op deze vragen wordt de komende tijd, samen met studenten en het veld, een antwoord gezocht.

 

Lopende projecten

Evaluatie brugfunctionarissen Selwerd en Paddepoel
Twee scholen in de wijk Selwerd/Paddepoel vinden het al langere tijd lastig om ouders te bereiken en met hen gesprek te komen. Terwijl bekend is dat de communicatie tussen ouders en de school van cruciaal belang is voor de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling (leerprestaties en sociaal emotioneel) en het betrekken van ouders in hun rol als opvoeder. De twee scholen willen de relatie tussen school en de gezinnen verbeteren. Om de 'kloof' tussen de school en de thuissituatie te overbruggen zijn twee brugfunctionarissen aangesteld die zowel het schoolteam als de ouders ondersteunen in het contact. Het lectoraat volgt en evalueert het project gedurende de looptijd van september 2011- juni 2014.
Contact: Annelies Kassenberg, a.kassenberg@pl.hanze.nl

Preventief en omgevingsgericht werken vanuit het CJG
In de CJG's zijn het vooral de frontliniewerkers (pedagogisch consulenten, maatschappelijk werkers en sociaal verpleegkundigen) die invulling moeten geven aan het preventief en omgevingsgericht werken. Dit project ondersteunt hen bij de invulling van deze nieuwe manier van werken, om zo de opvoedkracht van ouders en de pedagogische kwaliteit van de sociale omgeving van gezinnen te versterken. Voor het project wordt een kenniswerkplaats ingericht van waaruit frontliniewerkers, docenten en studenten vanuit hun eigen inbreng en deskundigheid samenwerken en preventief en omgevingsgericht leren werken.

Het project levert aan het eind concrete instrumenten en handvatten voor het werkveld op om preventief en omgevingsgericht te kunnen werken in het CJG. Daarnaast levert het project kennis op over de benodigde competenties voor aankomende professionals voor de opleidingen sociale studies en verpleegkunde. Het project wordt gefinancierd door RAAK-publiek. De Hanzehogeschool werkt in dit project nauw samen met de werkveldpartners: de COP Groep, de MJD, de gemeente Groningen en de GGD Groningen, jeugdgezondheidszorg. Het project loopt vanaf januari 2013 tot en met december 2014.
Contact: Annelies Kassenberg, a.kassenberg@pl.hanze.nl

Monitor vreedzame school
Een basisschool in een autochtone achterstandswijk in Leeuwarden is van mening dat zij kinderen niet de nodige sociale ondersteuning en uitdaging bieden om de talenten van kinderen tot uiting te laten komen. Vaak is er veel onrust thuis, die zich doorvertaalt naar de situatie op school. De school wil daarom een veilige, rustige en stimulerende omgeving creëren in de binnenschoolse en buitenschoolse omgeving. Per 1 januari 2013 zijn er verschillende activiteiten in gang gezet om dit doel te bewerkstelligen. Eén van de belangrijkste activiteiten is de invoering van het programma 'De vreedzame school'. Daarnaast worden onder meer leerkrachtvaardigheden trainingen, herinrichting van de tussenschoolse opvang en de inzet van een combinatiefunctionaris sport ingezet. De gemeente Leeuwarden en de basisschool willen graag de ontwikkelingen in de school volgen tijdens de projectperiode. Het lectoraat brengt de ontwikkeling van de leerlingen op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en sportief gebied en het schoolklimaat in kaart. Het project loopt van januari 2013 tot augustus 2015.
Contact: Annelies Kassenberg, a.kassenberg@pl.hanze.nl

 

Kernpublicaties

 

Bemensing

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}