PARAGE. Onderzoek naar Spierstijfheid bij Alzheimer

 

Bij mensen met Alzheimer worden de spieren vaak te veel aangespannen. Dit zorgt voor stijfheid en maakt ontspannen moeilijk. Dit verschijnsel, ook wel paratonie genoemd, kan al in het begin van de ziekte optreden. Het zorgt er dan voor dat de patiënt moeilijker beweegt. Daarnaast verhoogt dit het risico op vallen. In de latere fasen van de ziekte van Alzheimer heeft bijna iedere patiënt last van paratonie. In dit stadium wordt bewegen bijna onmogelijk, of zelfs onaangenaam en pijnlijk. Dit symptoom van Alzheimer heeft daardoor een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

{{filterCtrl.numberOfItems}} {{filterCtrl.filterTitleKey | i18n}}

{{refinerGroup.entityName + "_FilterTitle" | i18n }}
{{"Filter_ShowAll" | i18n }}

PARAGE. Onderzoek naar Spierstijfheid bij Alzheimer

 

Bij mensen met Alzheimer worden de spieren vaak te veel aangespannen. Dit zorgt voor stijfheid en maakt ontspannen moeilijk. Dit verschijnsel, ook wel paratonie genoemd, kan al in het begin van de ziekte optreden. Het zorgt er dan voor dat de patiënt moeilijker beweegt. Daarnaast verhoogt dit het risico op vallen. In de latere fasen van de ziekte van Alzheimer heeft bijna iedere patiënt last van paratonie. In dit stadium wordt bewegen bijna onmogelijk, of zelfs onaangenaam en pijnlijk. Dit symptoom van Alzheimer heeft daardoor een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

 

Achtergrond

Het is niet duidelijk waarom paratonie ontstaat bij mensen met Alzheimer. Recent onderzoek gaat uit van de rol van eiwitten die onherstelbaar beschadigd worden door verbindingen met suikers. Deze beschadigde eiwitten worden in het Engels “Advanced Glycation Endproducts (AGE’s)” genoemd. De vorming van AGE’s is een proces dat voorkomt bij normale veroudering. Bij bepaalde ziektes worden echter meer AGE’s gevormd, zoals bij de ziekte van Alzheimer en diabetes mellitus.

Onderzoeksvraag

Is er verband tussen de hoeveelheid gevormde AGE’s en de mate van paratonie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer?

PARAGE Onderzoek

PARAGE staat voor Paratonie en AGE’S en is een onderzoek van het lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde UMCG, VU Brussel en ZuidOostZorg met subsidie van Alzheimer Nederland.

        

Het onderzoek vindt plaats bij thuiswonende patiënten met beginnende Alzheimer . Bij hen wordt vastgesteld of er sprake is van paratonie en zo ja, in welke mate. Daarnaast wordt gekeken naar de hoeveelheid AGE’s in de huid. Dit kan via een eenvoudige, pijnloze meting via de arm (zie afbeelding). Daarnaast wordt de functionele motoriek in kaart gebracht d.m.v. de Timed Up and Go test en het gebruik van een stappenteller. Ook wordt aan de hand van vragenlijsten de ervaren kwaliteit van leven en de dagelijkse activiteit bepaald.

Deelnemers aan het onderzoek worden gedurende een jaar gevolgd, en ondergaan in totaal drie metingen (bij de start, na een half jaar en na een jaar) op de eigen locatie.

Toekomst

Als AGE’s een rol spelen bij paratonie, dan biedt dit mogelijkheden voor het ontwikkelen behandelstrategieën. Dit kunnen bijvoorbeeld medisch behandelingen en/ of bewegingsinterventies zijn. Beweging kan de vorming van AGE’s namelijk tegengaan en zorgt er bovendien voor dat de beschadiging van spieren door AGE’s wordt verminderd.

Stand van zaken

Door heel Nederland hebben 22 organisaties mee gewerkt, zijn 144 deelnemers geïncludeerd en hebben 118 deelnemers uiteindelijk het gehele onderzoek kunnen afronden.

We hebben duidelijke aanwijzingen gevonden voor de relatie van AGE's met paratonie en met de ernst van de paratonie. Dat wil dus zeggen dat paratonie meer aanwezig is en ook ernstiger is bij mensen die een hoog AGE level hebben. Ook hebben AGE's invloed op functionele mobiliteit. Dit betekent dat het zinvol is om in de toekomst te gaan kijken hoe we gericht de opeenstapeling van AGE's kunnen verminderen of omlaag kunnen krijgen.

De resultaten zullen in de loop van 2017 gepubliceerd worden in JAMDA en International Psychogeriatrics.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en onderzoeker.

j.c.drenth@pl.hanze.nl

{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{aic.article.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'DocumentsWidget_Title' | i18n}}

{{'DocumentsWidget_FileAndFolders' | i18n}}
{{'DocumentsWidget_Modified' | i18n}}

PARAGE. Onderzoek naar Spierstijfheid bij Alzheimer

 

Bij mensen met Alzheimer worden de spieren vaak te veel aangespannen. Dit zorgt voor stijfheid en maakt ontspannen moeilijk. Dit verschijnsel, ook wel paratonie genoemd, kan al in het begin van de ziekte optreden. Het zorgt er dan voor dat de patiënt moeilijker beweegt. Daarnaast verhoogt dit het risico op vallen. In de latere fasen van de ziekte van Alzheimer heeft bijna iedere patiënt last van paratonie. In dit stadium wordt bewegen bijna onmogelijk, of zelfs onaangenaam en pijnlijk. Dit symptoom van Alzheimer heeft daardoor een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven.

 

Achtergrond

Het is niet duidelijk waarom paratonie ontstaat bij mensen met Alzheimer. Recent onderzoek gaat uit van de rol van eiwitten die onherstelbaar beschadigd worden door verbindingen met suikers. Deze beschadigde eiwitten worden in het Engels “Advanced Glycation Endproducts (AGE’s)” genoemd. De vorming van AGE’s is een proces dat voorkomt bij normale veroudering. Bij bepaalde ziektes worden echter meer AGE’s gevormd, zoals bij de ziekte van Alzheimer en diabetes mellitus.

Onderzoeksvraag

Is er verband tussen de hoeveelheid gevormde AGE’s en de mate van paratonie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer?

PARAGE Onderzoek

PARAGE staat voor Paratonie en AGE’S en is een onderzoek van het lectoraat Transparante Zorgverlening van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de afdeling Huisartsgeneeskunde UMCG, VU Brussel en ZuidOostZorg met subsidie van Alzheimer Nederland.

        

Het onderzoek vindt plaats bij thuiswonende patiënten met beginnende Alzheimer . Bij hen wordt vastgesteld of er sprake is van paratonie en zo ja, in welke mate. Daarnaast wordt gekeken naar de hoeveelheid AGE’s in de huid. Dit kan via een eenvoudige, pijnloze meting via de arm (zie afbeelding). Daarnaast wordt de functionele motoriek in kaart gebracht d.m.v. de Timed Up and Go test en het gebruik van een stappenteller. Ook wordt aan de hand van vragenlijsten de ervaren kwaliteit van leven en de dagelijkse activiteit bepaald.

Deelnemers aan het onderzoek worden gedurende een jaar gevolgd, en ondergaan in totaal drie metingen (bij de start, na een half jaar en na een jaar) op de eigen locatie.

Toekomst

Als AGE’s een rol spelen bij paratonie, dan biedt dit mogelijkheden voor het ontwikkelen behandelstrategieën. Dit kunnen bijvoorbeeld medisch behandelingen en/ of bewegingsinterventies zijn. Beweging kan de vorming van AGE’s namelijk tegengaan en zorgt er bovendien voor dat de beschadiging van spieren door AGE’s wordt verminderd.

Stand van zaken

Door heel Nederland hebben 22 organisaties mee gewerkt, zijn 144 deelnemers geïncludeerd en hebben 118 deelnemers uiteindelijk het gehele onderzoek kunnen afronden.

We hebben duidelijke aanwijzingen gevonden voor de relatie van AGE's met paratonie en met de ernst van de paratonie. Dat wil dus zeggen dat paratonie meer aanwezig is en ook ernstiger is bij mensen die een hoog AGE level hebben. Ook hebben AGE's invloed op functionele mobiliteit. Dit betekent dat het zinvol is om in de toekomst te gaan kijken hoe we gericht de opeenstapeling van AGE's kunnen verminderen of omlaag kunnen krijgen.

De resultaten zullen in de loop van 2017 gepubliceerd worden in JAMDA en International Psychogeriatrics.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en onderzoeker.

j.c.drenth@pl.hanze.nl

{{'Research_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}

{{'AttachmentsWidget_Intro' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'PartnerBannerWidget_Title' | i18n}}

{{vm.widgetDescription}}

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}