Ervaringsdeskundigheid

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​De hulpverlening aan mensen met psychische en somatische problemen was en is in de gezondheidszorg vooral gericht op de behandeling van de problemen. Wat als de problemen niet of maar ten dele te genezen zijn? In dit verband is de laatste jaren het begrip herstel in toenemende mate populair geworden. Herstel staat voor het persoonlijke proces van het ontwikkelen van nieuwe zin, betekenis en gezondheid na een periode van ernstige psychische en/of somatische ontregeling. Herstel is niet hetzelfde als genezing. Integendeel, herstel begint met de acceptatie dat de aandoening of symptomen daarvan langdurig zo niet blijvend zijn. Ook wanneer bepaalde symptomen van de aandoening hardnekkig blijven bestaan kan de persoon toch weer greep op zijn of haar leven krijgen en de ziekte daarin een hanteerbare plaats geven.

Voor de beroepspraktijk van de professionals betekent dit een omslag in het denken en handelen. Professionals worden geconfronteerd met vragen waarop het antwoord niet altijd voor handen is, zoals:

 • Wat is herstelondersteunende zorg en wat is het verschil met de traditionele zorg?

 • Hoe herken en ondersteun ik de eigen kracht van cliënten?

 • Hoe staat het met het omgaan met vertrouwelijke informatie door (ex)cliënten als ervaringsdeskundige collega?

 • Hoe stigmatiserend zijn we zelf als professional ten opzichte van mensen met psychische handicaps/cliënten?

 • Wat kan rehabilitatie bijdragen aan het herstelproces van cliënten?

 • Wat kunnen andere hulpverleningsvormen bijdragen aan het herstel proces van cliënten?

 

Herstel is altijd verbonden met empowerment en ervaringsdeskundigheid. Zelf weer greep op het leven krijgen vraagt om empowerment. Empowerment staat voor het weer "macht"over jezelf en je directe omgeving hebben.
Ervaringsdeskundigheid heeft hiermee te maken omdat de kennis en inzichten die mensen opdoen tijdens hun herstelproces serieus genomen moeten worden. Niet zelden wordt ervaringsdeskundigheid gezien als inferieur aan objectieve "wetenschappelijke" kennis. Vanuit de herstelbeweging wordt gesteld dat het objectieve (objectiverende) wetenschap van weinig waarde is als het gaat om het begrijpen van unieke individuele (subjectieve) processen als herstel. In de herstelbeweging stelt meent men dat ervaringskennis volwaardige kennis is die verwoord moet worden, gedeeld met anderen en gevat in een intersubjectief gedeeld "wij"-verhaal.

 

De lector HEE kan voor kennisvernieuwing en –vermeerdering putten uit de HEE-ervaringen en –praktijken. Het werkveld kan echter zelf ook met de HEE-begrippen aan de slag, al dan niet in samenwerking met het HEE-team. Zowel cliëntenorganisaties als zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars kunnen met hun onderzoeksvragen bij het lectoraat terecht. Speerpunten voor onderzoek en innovatie zijn het monitoren van de ontwikkeling van HEE-praktijken, het vergelijken van herstelprocessen van mensen met psychische handicaps met herstelprocessen van mensen met fysieke handicaps en de ontwikkeling van kennis over competenties die nodig zijn voor herstelondersteuning.

Website: www.hee-team.nl

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}