Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion (BMC-EU)

​Een belangrijk doel van Lichamelijke Opvoeding (L.O.) op basisscholen is het aanleren van fundamentele motorische vaardigheden. Dit is nodig om leerlingen voor te bereiden op het deelnemen aan de sport- en bewegingscultuur en voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Om deze motorische vaardigheden zo goed mogelijk aan te leren is het voor de leerkracht van belang te weten wat de kinderen al kunnen. Daarom is de MOBAK test ontwikkeld, inclusief normering. Met dit instrument wordt het niveau van de kinderen betrouwbaar en valide in kaart gebracht. Daarnaast worden interventies ontwikkeld waarmee leerkrachten hun aanbod aanpassen op de behoeften van de leerlingen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Het Europese samenwerkingsverband "Basic  Motor  Competencies  in  Europe  –  Assessment  and Promotion  (BMC-EU)" bestaat uit drie opeenvolgende projectfases. Fase 1: Het in kaart brengen van fundamentele motorische vaardigheden van kinderen in dertien landen. In alle deelnemende landen worden tenminste 300 basisschoolkinderen getest, om zo te kunnen Screenen (op het niveau van de leerlingen) en te kunnen Monitoren (hoe de leerlingen ontwikkelen). De resultaten worden gerapporteerd aan de onderzoeksgroepen van de deelnemende landen, en via hen gedeeld met de scholen en leraren die bij het onderzoek betrokken waren. Fase 2: Op basis van de uitkomsten van de MOBAK testafnames worden ondersteuning-toolkits voor leraren ontwikkeld. Met deze modulaire toolkit kunnen leraren met 'op maat gemaakte' interventies aan de slag om de fundamentele motorische vaardigheden van leerlingen te bevorderen. Dit zal extra efficiënt gaan doordat de onderbouwde interventies specifiek gericht zijn op de problemen en vaardigheden van individuele kinderen. Fase 3: Om de ontwikkelde ondersteuning-toolkit te kunnen implementeren zullen workshops worden georganiseerd voor leraren.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}