Citizen science for healthy lifestyle

​Betrekken van burgers in onderzoek. Citizen science is het betrekken van het publiek bij wetenschappelijk onderzoek over de volle breedte van de kennisketen. Het betreft een relatief nieuwe, groeiende beweging in een breed disciplinair veld. Citizen science sluit aan bij het concept van de civil society of burgersamenleving, waarin betrokkenheid van de burger bij de publieke zaak een belangrijke waarde is. Het kan in die zin worden beschouwd als een uiting van actief burgerschap. In verschillende projecten wordt Citizen science toegepast. Enerzijds wordt het ingezet als onderzoeksmethode, anderzijds wordt het ingezet als middel voor sociale innovatie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Binnen de lopende projecten wordt vooral de 'participatieve aanpak' toegepast, wat wil zeggen dat burgers zoveel mogelijk in onderzoek betrokken worden, van begin tot einde, maar dat de onderzoekers uiteindelijk de leiding hebben over het onderzoek. Dit neemt niet weg dat de meningen en standpunten van bewoners voorop staan en als leidraad dienen voor projecten en onderzoek.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}