Sportbeleid en ondernemerschap

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Hans Slender MSc (coördinator)

Als coördinator is Hans Slender betrokken bij onderzoek naar vitaliteit sportverenigingen, lokaal sportbeleid, de waarde van sportevenementen en ondernemerschap. In zijn promotieonderzoek is hij bezig met de maatschappelijke waarde van lokale sportevenementen. Hij maakt momenteel deel uit van de master leiderschap van de Hanzehogeschool, Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), KennisCentrum Events Drenthe, Sportplein Groningen en het HG SocialMediaLab.

 

Gerco van Dalfsen MSc (promovendus)

Gerco werkt bij de Hanzehogeschool Instituut voor sportstudies en is secretaris generaal van European Association for Sport Management (EASM). Hij is afgestudeerd in 1994 aan de ALO en sportmanagement en verkreeg zijn MSc titel in sportmanagement aan de school voor psychologie en sport wetenschappen aan de Northumbria University, Newcastle, England. Gerco geeft les op verschillende gebieden zoals strategisch sport management, sport en sociale media, en is verantwoordelijk voor internationale activiteiten. Daarnaast is Gerco actief als onderzoeker voor de kenniswerkplaats sportwetenschap en kenniscentrum voor ondernemerschap en ICT. Zijn onderzoeksgbied bevindt zich op leiderschap in sport.

 

drs. Ben Hattink (promovendus)

Ben Hattink studeerde af aan de Academie Lichamelijke Opvoeding Groningen, voltooide de studie onderwijskunde en rondde later de studie bedrijfseconomie af. Hij heeft werkervaring in het bedrijfsleven en het onderwijs, zowel in als buiten de sport. Momenteel werkt hij als managing partner bij OcNON, is verbonden aan diverse instellingen voor hoger en wetenschappelijk onderwijs en werkt binnen het Instituut voor Sportstudies/lectoraat sportwetenschap aan een promotieonderzoek op het terrein van sport en ondernemerschap.

 

Bake Dijk MA (docent-onderzoeker)

Bake is als docent-onderzoeker betrokken bij onderzoek naar vitaliteit van sportverenigingen, lokaal sportbeleid en de waarde van sportevenementen Deze functie combineert hij met een aanstelling bij de Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO Advies) als adviseur/onderzoeker.Bake is gespecialiseerd in vragen rond de maatschappelijke betekenis van (top)sport. Centrale thema's zijn: MVO en voetbal, het (inter)nationale topsportklimaat en de maatschappelijke waarde van (inter)nationale sportevenementen. Hij werkt daarbij nauw samen met gerenommeerde onderzoekers, onder meer vanuit het onderzoeksnetwerk Sport & Society en de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

 

Magda Boven MCC (docent-onderzoeker)

Magda Boven is als docentonderzoeker verbonden aan de kenniswerkplaats Sportbeleid en Ondernemerschap waarbij ze onderzoek doet naar de vitaliteit van sportverenigingen. Binnen dit onderzoek wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in Noord Nederland in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke interventies en scholingen op dit terrein. Het onderzoek is gekoppeld aan het onderwijsprogramma 'Preventieve Organisatie Diagnose' wat plaatsheeft in het 1e jaars SGM curriculum. Naast haar werkzaamheden binnen het onderzoek geeft ze onderwijs bij SGM en zit ze in de werkgroep versterking sportverenigingen van Sportplein Groningen. Magda is afgestudeerd aan de opleiding Sport, Gezondheid & Management en heeft vervolgens haar master Management, Culture & Change afgerond.

 

Ingmar de Vries MSc (docent-onderzoeker)

Ingmar de Vries is aangesloten bij de Kenniswerkplaats sportbeleid en ondernemerschap. Ingmar doet onderzoek naar de effectieve verenigingsondersteuner in de provincie Groningen en de vitale sportvereniging. Naast het vitaliseren van sportverenigingen is hij betrokken bij het onderzoek naar de economische impact van de ronde van Drenthe. Het doel van dit onderzoek is antwoord te geven op de vraag; Welke additionele economische bestedingen levert de Ronde van Drenthe op voor de provincie Drenthe?


Hiske Wiggers MBA (docent-onderzoeker)

Hiske Wiggers is als docentonderzoeker verbonden aan de kenniswerkplaats Sportbeleid en Ondernemerschap waarbij ze onderzoek doet naar de vitaliteit van sportverenigingen. Binnen dit onderzoek wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in Noord Nederland in kaart gebracht en vertaald naar mogelijke interventies en scholingen op dit terrein. Het onderzoek is gekoppeld aan het onderwijsprogramma 'Preventieve Organisatie Diagnose' wat plaatsheeft in het 1e jaars SGM curriculum. Naast haar werkzaamheden binnen het onderzoek is ze als hogeschooldocent verantwoordelijk voor het 1e jaars curriculum van SGM en geeft ze ook onderwijs in jaar 1 en 2 van deze opleiding. Hiske is afgestudeerd aan de opleiding Sport, Gezondheid & Management en heeft vervolgens de Executive MBA Sportmanagement bij Wagner Group afgerond.

 

Mieke Zijl MCC (docent-onderzoeker)

Mevrouw M.J. Zijl (MCC) is docent onderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies en sportprojectmanager SportDrenthe. Zij heeft ervaring opgedaan in zowel organisatie als monitoring van evenementen binnen haar huidige werkzaamheden. De Vuelta in 2009 en het WK CP in 2011 zijn twee grote evenementen waarbij zij betrokken is geweest. In 2102 heeft zij het Kenniscentrum Evenementen opgericht vanuit Drenthe Beweegt. Een kenniscentrum dat de kennisontwikkeling en kennisdeling tussen betrokken in de evenementenbranche vergroot ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit van evenementen. Binnen het lectoraat sportwetenschap is zij betrokken bij de kenniswerkplaats 'sportbeleid en -ondernemerschap' waar zij participeert binnen onderzoeken gericht op het monitoren van economische- en maatschappelijke spin-off. Daarnaast geeft zijn onderwijs binnen de opleiding Sport, Gezondheid & Management. Mieke heeft de opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding, de opleiding Sport, Gezondheid & Management en de master Management Culture en Change afgerond.2009

Vakpublicaties

Slender HW. Vrijwilligersmanagement. Sport FM; 6 .

De vrijwilliger en de vereniging Sport FM 2009/01 p. 24-27

De vrijwilliger en het beleid Sport FM 2009/2 p. 10-11

Het vraag en aanbod model Sport FM 2009/03 p. 10-11

Structureren en doelen Sport FM 2009/04 p. 10-11

Taken, rollen en functies Sport FM 2009/05 p. 10-11

 

Slender HW. Groningse proeftuin voor combinatiefuncties: 'Bij ons wordt er een andere invulling aan gegeven'. SportFM, 6: 54-55, 2009.

 

Presentaties

Presentatie 'School en Sport; de kracht van samenwerking'. Openingssymposium CaRES, 9 april 2009, Bruining CH (in samenwerking met Tuinier K en van der Mark W).

 

2010

Vakpublicaties

Slender HW & Kock, J. Invloed van topsportevenementen op de breedtesport. Sport & Strategie; 14 (4): 2010.

 

Slender HW. Breedtesport side events toevoeging op topsportevenementen? Sport & Strategie; 4 (3): 2010.

 

Slender HW, Oldenboom E over de economische evaluatie van sportevenementen. 'Dankzij La Vuelta nieuwe inzichten over sportevenementen'. SportFM; 14 (3): 2010.

Boekhoofdstuk

Van Dalfsen G. (2010) Communicatie en implementatie. Lambert Pater Marielle Schuurman ISBN 978-90-4730-147-9


Webblog

Slender HW. Rabosport eerste met mobile app voor Olympische Spelen 2010:10.000 download. marketingfacts. 11, februari, 2010.

http://www.marketingfacts.nl/berichten/39100211_rabosport_applicatie_vancouver_olympische_spelen_10_000_downloads/ (2010)

Slender HW. Voetballers moeten juist twitteren. Marketingfacts. 1, februari, 2010. http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100201_voetballers_moeten_juist_twitteren/

Slender HW. Argumented reality: Dé niewe dimensie in de sport?. Marketingfacts. 19, januari, 2010. http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100119_augmented_reality_de_nieuwe_dimensie_in_de_sport/

 

Externe presentatie

Slender HW. Workshop "The Soccer Project". Bijeenkomst over de sportvereniging van de toekomst, 9 februari 2010.

Slender HW. Presentatie "Topsportevenementen en de breedtesport". Dag van het Sportonderzoek, 7 oktober 2010.

Slender HW. Presentatie "Sportpark = sport + park". Conferentie Gemeente Hoogeveen, 29 september 2010.

Slender HW. Presentatie "Topsportevenementen in Nederland: wel of niet doen?". Hogeschool Arnhem Nijmegen, 23 augustus 2010.

 

2011

Boekbijdragen

Broeke AH (2011). Verzamelde werken. Groningen: Instituut voor Sportstudies. Met bijdragen van Hattink B en Van Dalfsen G.

Hattink BH (2011). Grip en zicht op de financiële huishouding in sport- en recreatieorganisaties, 2011, Deventer: OcNON. Met bijdragen van Slender HW en Broeke AH.

Hattink BH, Broeke AH (2011). Professioneel samenwerken in bewegingsonderwijs en sport op school. Hoofdstuk 10. In: Stegeman, H, Brouwer, B, Mooij, C (red.). Onderwijs in bewegen. Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.

 

Rapporten

Slender HW, De Vries J (2011). Maatschappelijke spin-off WK CP voetbal.

Slender HW (2011). Foundations of management consultants' power positions in sport projects. Master thesis.

Wiggers HM (2011). Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland? Master thesis.

 

Vakpublicaties

Slender HW. Interview Janne Kuipers, sportgemeenschap creëren via Sportdorpen: "Vraag en aanbod matchen via online community". SportFM, 15 (4): 2011.

Slender HW. Wat wil de Eindhovenaar voor PSV betalen? SportknowhowXL, juni 2011.

Wiggers HM. Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland? SportknowhowXL, juni 2011.

Wiggers HM. Een toekomst voor Outdoor fitness in Nederland. SportLokaal, 4, 2011.

Slender HW, Kuijpers P, the soccer project: "Van consumeren naar participeren". SportFM; 15 (1): 2011.

 

Congressen/symposia

Slender HW. Maatschappelijke spin-off van side-events. Dag van het Sportonderzoek. 4 november 2011, Amsterdam.

Van Dalfsen G. The Usefulness of a Connected Leadership Model for Sport Management Professionals. European Association of Sport Management Congress. 15 september 2011, Madrid, Spanje.

 

Presentaties

Slender HW. Economische effecten van sportevenementen. Presentatie Noordelijk Overleg Olympisch Plan. 2 december 2011, Heerenveen.

Slender HW. Maatschappelijke waarde van sportevenementen. Presentatie Meeting Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. 30 mei 2011, Utrecht.

Slender HW, De Beer, E. Kennis(sen)management, netwerk benutten voor kennisontwikkeling. Workshop Symposium Realtime: Jij succesvol. 27 mei 2011, Groningen.

Slender HW, Kuijpers PJ. Wat als we helemaal opnieuw mogen beginnen? Workshop Congres SM&O Summit: De nieuwe sportconsument. 27 april 2011, Amsterdam.

Slender HW, Nijland H, Jansen W. Sponsoring en de sportvereniging. Panellid Netwerkavond sportverenigingen. 22 maart 2011, Hoogeven.

Hattink BH. 'Behavioural finance within sports'. presentatie sportmanagement seminar, februari 2011. Deutsche Sporthochschule Köln, Duitsland.

Slender HW. Presentatie "Leren via sportcommunities". Bijeenkomst Sociale Media Ambassadeurs, 20 januari 2011.

 

Overig

Brenninkmeijer L, Ruts E. SportFM sportpanel: sportmarketing, een ondergeschoven kindje bij clubs? SportFM; 15 (5): 2011. Met medewerking van: Slender HW, Burger R, Lansaat P, Vervoorn, C, Rubingh, B, Dicke, HW.

Brenninkmeijer L, Ruts E. SportFM sportpanel: hebben grote clubs de toekomst. SportFM; 15 (4): 2011. Met medewerking van: Slender HW, Burger R, Janssens JW, Lansaat P, Vleggeert, F.

Brenninkmeijer L, Ruts E. SportFM sportpanel: de sportvereniging moet op de Werelderfgoedlijst. SportFM; 15 (3): 2011. Met medewerking van: Slender HW, Burger R, Janssens JW, Lansaat P, Vleggeert, F.

Cuypers R. SportFM presenteert deskundig sportpanel. SportFM; 15 (2): 2011. Artikel waarin het sportpanel met wordt voorgesteld: Slender HW, Dicke HW, Van Bottenburg M, Burger R, Rubingh B, Vervoorn C, Janssens JW, Tjepkema E, Lansaat P, Brouwer G. van Melick N, Neeter C, Hendriks E, van Cingel R, van Tienen T,  Hullegie W,

Hover P, Romijn. Factsheet Kosten en Baten Londen 2012. Bijdrage Slender HW in Expertgroep Olympische Kennis, december 2011.

Hover P, Romijn. Factsheet Sleutelorganisaties Londen 2012. Bijdrage Slender HW in Expertgroep Olympische Kenns, november 2011.

 

2012

Congressen

Van Dalfsen G. Natural leadership in sport. Abstract and presentation EASM Conference Aalborg, 21 september 2012. Pagina 21

Wiggers HM. Een toekomst voor outdoor fitness in Nederland? Abstract en presentatie Dag van het Sportonderzoek, 12 september 2012.

Vakpublicaties

Raats S, Slender HW. Privatisering sportaccommodaties. Fieldmanager, november 2012.

Raats S, Slender HW. Terugtredende overheid. Fieldmanager, juni 2012.

Cuypers, R, Slender HW. 'Sport in beweging' groot succes in Stadion Galgenwaard. SportFM, 16 (2): 2012.

 

Rapporten

Dijk B, Van Dijk VA. Visie Sportpark Het Noorden & De Parrel. December 2012.

Slender HW, Tuinier EK, Wiggers HM. Visie Sportpark Hoogkerk 2028. Ruimte voor sport in Groningen.  April 2012.

Zijl MJ 'De Spelen van het Verbinden'. Een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden op lokaal niveau in Noord Nederland ter realisatie van de Olympische ambities 2028. Master thesis, maart 2012.

 

Presentaties

Dijk B. Presentatie tussenresultaten economische impact NIC Assen. Hippisch Platform. 10 december 2012, Assen.

Van Dijk VA, Koning RH. Gespreksleider bij #iedereensport. Papendal Sport Parade 100 jaar NOC*NSF. 3 november 2012, Papendal.

Slender HW. Duurzaam bewegen in het sportpark van de toekomst. Congres Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). 27 september 2012, Groningen.

Koning RH, Van Dijk VA. Presentatie Sport en economie: gelukkige mensen, goede interventies, blije gemeente. Congres Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), 26 september 2012, Groningen.

Slender HW. Instituut voor Sportstudies in beeld. Presentatie bij bijeenkomst sectorplan 'Nederland in Beeld'. Saxxion. 5 juli 2012, Deventer.

Slender HW. Personal Branding with Social Media. Presentation at Riders Meeting 'Trust Equestrian'. 24 juni 2012, Münster.

Slender HW. Meer halen uit sportevenementen. Workshop bijeenkomst Platform Eventmanagers van Olympisch Vuur. 31 mei 2012, Scheveningen.

Slender HW. Maatschappelijke spin-off sportevenementen. HBO Sportonderzoeksdag. 16 mei 2012, Groningen

Van Dijk VA. Visie ontwikkeling sportparken. HBO Sportonderzoeksdag. 16 mei 2012, Groningen.

Zijl M. Spelen met Olympisch Vuur in het Noorden. Presentatie expertmeeting Olympisch Noorden. 8 mei 2012, Groningen.

Zijl M. Beleid op Events. Presentatie kennisbijeenkomst Kenniscentrum Evenementen. 19 april 2012, Assen.

Slender HW. Research Program Policy and Entrepreneurship in Sports. Presentatie onderzoeksmeeting Sporthochschule Köln. 11 april 2012, Keulen, Duitsland

Slender HW. Leren in het sportnetwerk. Presentatie Symposium Leven Lang Leren: Leren via sociale media, 27 mei 2012, Groningen.

Slender HW. Sportpark van de toekomst. Presentatie Congres Sport in Beweging, 14 maart 2012, Utrecht.

Slender HW. Maatschappelijke spinoff van side-events. Presentatie Masterclass Kenniscentrum Evenementen, 23 februari 2012, Nooitgedacht.

Zijl MJ. VSG Noord bijeenkomst. Sparren in de ringen: over Olympische ambities in Noord-Nederland, 10 februari 2012, Kardinge.

Hattink BH. 'Bad is stronger than good'. Presentatie Sportmanagement seminar, januari 2012, Deutsche Sporthochschule Köln, Duitsland.

Van Dijk V. 'Change paradigms in five colors'. Presentatie Sportmanagement seminar, januari 2012, Deutsche Sporthochschule Köln, Duitsland.

Hattink B.H. 'Profiteren van benefitmanagement', presentatie Open Universiteit Nederland, januari 2012, Heerlen.

 

Boekbijdragen

Broeke AH en Hattink BH. (2012). Basisboek sportmanagement. Assen: Koninklijke Van Gorcum. Met medewerking Van Dalfsen G, Slender HW, Tuinier EK en Van Dijk VA.

Overig

Hover P, Romijn. Factsheet Spelen Londen 2012 als aanjager voor sportdeelname. Bijdrage Slender HW in Expertgroep Olympische Kennis, januari 2012.


 

2013

Rapporten

Van den Heuvel M, Slender HW. Economische Impact Analyse WK Afstanden. Januari 2013.

Gerritsen E, Straathof J, Slender HW, Zijl MJ. Businesscase Ronde van Drenthe. Februari 20123.

 

Presentaties

Slender HW. Presentatie visie sportevenementen. Strategisch overleg stuurgroep Sportplein Groningen. 5 februari 2013.

Van Dijk VA. Presentatie Quantified Self: innovative projects. Presentatie international week Sporthochschule Köln. 21-25 januari 2013, Keulen, Duitsland.

Hattink, B. Presentatie Sport Business Innovation. Presentatie international week Sporthochschule Köln. 21-25 januari 2013, Keulen, Duitsland.

Slender HW. Presentatie De Moderne Vereniging. Themadag Sportdorp Beweegbuurt. 23 januari 2013, Norg.

Wiggers HM. Presentatie vitale sportvereniging. Werkgroep Sportplein Groningen. 9 januari 2013, Groningen.

 

2014

Slender, H.W. Systematische review van sociale effecten van sportevenementen

Dijk, Bake Onderzoek economische betekenis en potentie hippische sector Drenthe

Slender, H.W.; Wiggers, H.M.; Boven, M.A. Vitale sportvereniging of open sportclub?

Cuypers, R.; Slender, H.W. 'Sport in beweging' groot succes in Stadion Galgenwaard

Slender, Hans Onderzoek sportverenigingen in Noord-Nederland

Slender, Hans; Meijer, Bart Werkveld alumni SGM

Slender, Hans Impact en legacy van sportevents

Dijk, Bake; Vries, Ingmar de; Slender, Hans Effectieve verenigingsondersteuning in de provincie Groningen

Slender, Hans Onderzoek sportverenigingen in Nederland

Dijk, Bake Effectieve verenigingsondersteuning in de provincie Groningen

Slender, Hans Maak van je evenement een A-merk!

Slender, Hans SportXfactor: symposium over experience economy in de sport

Slender, Hans Start Vuelta 2009: Spaans volksfeest in Drenthe

Slender, Hans; Cevaal, Astrid; Straatmeijer, Jerzy; Hover, Paul Maatschappelijke thema's bij sportevenementen

Dijk, Bake Effectieve verenigingsondersteuning in de provincie Groningen

Boven, Magda Vitaliteit sportverenigingen in Noord-Nederland

Tauran, Maxime; Slender, Hans Sportsponsoring en maatschappelijke sponsoring gaan hand in hand

Hattink, Ben; Slender, Hans; Broeke, Adri; Dalfsen, Gerco van Grip en zicht op de financiële huishouding in sport- en recreatieorganisaties


 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}