Dr. Marie Louise A. Luttik

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Dr. Marie Louise Luttik

Verpleegkundige (1986) en gezondheidswetenschappelijk onderzoeker (1993). Gepromoveerd in 2006 aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de rol en belasting van partners van patiënten met chronisch hartfalen.

Onderzoekslijn

Familiezorg; Verpleegkundige diagnostiek en interventies die betrekking hebben op de rollen en relaties van chronisch zieken en ouderen en hun familie/mantelzorgers.

In de afgelopen jaren en ook in de komende decennia zal het aantal ouderen in Nederland sterk toenemen en daarmee samenhangend het aantal oudere mensen met een of meer chronische aandoeningen. Anticiperend hierop worden op dit moment binnen het Nederlandse gezondheidssysteem ingrijpende hervormingen doorgevoerd. Om het gezondheidszorgsysteem beheersbaar en betaalbaar te houden heeft de Nederlandse overheid inmiddels een aantal maatregelen genomen, die gedeeltelijk al geëffectueerd zijn zoals bv. de invoering van de WMO, overheveling van verantwoordelijkheid voor huishoudelijk hulp naar de gemeente en de participatiewet. Daarnaast zal een aantal maatregelen in de komende  jaren verder uitgewerkt en ingevoerd gaan worden, zoals de afbouw van de AWBZ naar Wet Langdurige Zorg (per 1 januari 2015) en de verdere overdracht van langdurige zorg naar gemeenten en de overdracht van verpleging en verzorging naar ziektekostenverzekeraars).

Een belangrijk gevolg/doel van deze hervormingen is dat ouderen en chronisch zieken langer thuis blijven wonen. Van burgers wordt verwacht dat zij meer participeren in de zorg voor hun oudere en/of zieke medemens. Er wordt, met andere woorden, een steeds groter beroep gedaan op de hulp van familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor chronisch zieken, ouderen en mensen in hun laatste levensfase. Voor zorgprofessionals, met name voor verpleegkundigen en verzorgenden, ligt er een grote uitdaging om op deze veranderingen te anticiperen en deze mede vorm te geven. Een familie gerichte benadering is steeds meer vereist in plaats van de traditionele individuele benadering van alleen de patiënt.

Missie

De missie van vanuit de onderzoekslijn Familiezorg is 'het optimaliseren en professionaliseren van de verpleegkundige rol (diagnostiek en interventies) als het gaat om de ondersteuning van en samenwerking met familie van patiënten/ouderen ten behoeve van het zoveel mogelijk zelfstandig behouden/bevorderen van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van families (inclusief patiënten)'

De onderzoekslijn heeft tot doel om op basis van toegepast wetenschappelijk onderzoek te komen tot;

  • onderwijsprogramma's voor verpleegkundigen en verzorgenden,
  • effectieve en efficiënte instrumenten en methoden voor diagnostiek,
  • effectieve, efficiënte en innovatieve interventiestrategieën, waarbij het gebruik van digitale/ICT hulpmiddelen onderdeel zal zijn van onderzoek en onderwijs.


Publicaties

​Luttik ML, Jaarsma T, van Geel PP, Brons M, Hillege HL, Hoes AW, de Jong R, Linssen G, Lok DJ, Berge M, van Veldhuisen DJ. Long-term follow-up in optimally treated and stable heart failure patients: primary care vs. heart failure clinic. Results of the COACH-2 study. Eur J Heart Fail. 2014 Nov;16(11):1241-8. doi: 10.1002/ejhf.173. Epub 2014 Oct 10. PubMed PMID: 25302753.

Kraai IH, Vermeulen KM,
Luttik ML, Hoekstra T, Jaarsma T, Hillege HL. Preferences of heart failure patients in daily clinical practice: quality of life or longevity? Eur J Heart Fail. 2013 Oct;15(10):1113-21. doi: 10.1093/eurjhf/hft071. Epub 2013 May 5. PubMed PMID: 23650130.

Hoekstra T, Lesman-Leegte I,
Luttik ML, Sanderman R, van Veldhuisen DJ, Jaarsma T. Sexual problems in elderly male and female patients with heart failure. Heart. 2012 Nov;98(22):1647-52. doi: 10.1136/heartjnl-2012-302305. Epub 2012 Aug 8. PubMed PMID: 22875738.

Jaarsma T, Brons M, Kraai I,
Luttik ML, Stromberg A. Components of heart failure management in home care; a literature review. Eur J Cardiovasc Nurs. 2013 Jun;12(3):230-41. doi: 10.1177/1474515112449539. Epub 2012 Jun 15. Review. PubMed PMID: 22707520. 

Kraai IH, Luttik ML, Johansson P, De Jong RM, Van Veldhuisen DJ, Hillege HL, 
Jaarsma T. Health-related quality of life and anemia in hospitalized patients with heart failure. Int J Cardiol. 2012 Nov 29;161(3):151-5. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.05.036. Epub 2012 May 28. PubMed PMID: 22647414.

Luttik ML
, Brons M, Jaarsma T, Hillege HL, Hoes A, de Jong R, Linssen G, Lok DJ, Berger M, van Veldhuisen DJ. Design and methodology of the COACH-2 (Comparative study on guideline adherence and patient compliance in heart failure patients) study: HF clinics versus primary care in stable patients on optimal therapy. Neth Heart J. 2012 Aug;20(7-8):307-12. doi: 10.1007/s12471-012-0284-8. PubMed PMID: 22527916; PubMed Central PMCID: PMC3402566.

Postmus D, van Veldhuisen DJ, Jaarsma T,
Luttik ML, Lassus J, Mebazaa A, Nieminen MS, Harjola VP, Lewsey J, Buskens E, Hillege HL. The COACH risk engine: a multistate model for predicting survival and hospitalization in patients with heart failure. Eur J Heart Fail. 2012 Feb;14(2):168-75. doi: 10.1093/eurjhf/hfr163. Epub 2011 Dec 7. PubMed PMID: 22158778.

Postmus D, Pari AA, Jaarsma T,
Luttik ML, van Veldhuisen DJ, Hillege HL, Buskens E. A trial-based economic evaluation of 2 nurse-led disease management programs in heart failure. Am Heart J. 2011 Dec;162(6):1096-104. doi: 10.1016/j.ahj.2011.09.019. PubMed PMID: 22137084.

Coyne JC, Jaarsma T,
Luttik ML, van Sonderen E, van Veldhuisen DJ, Sanderman R. Lack of prognostic value of type D personality for mortality in a large sample of heart failure patients. Psychosom Med. 2011 Sep;73(7):557-62. doi: 10.1097/PSY.0b013e318227ac75. Epub 2011 Aug 23. PubMed PMID: 21862826.  

Kraai IH,
Luttik ML, de Jong RM, Jaarsma T, Hillege HL. Heart failure patients monitored with telemedicine: patient satisfaction, a review of the literature. J Card Fail. 2011 Aug;17(8):684-90. doi: 10.1016/j.cardfail.2011.03.009. Epub 2011 May 6. Review. PubMed PMID: 21807331.

Jaarsma T,
Luttik ML. Home care in heart failure: towards an integrated care model. Eur J Heart Fail. 2011 Aug;13(8):823-4. doi: 10.1093/eurjhf/hfr076. PubMed PMID: 21791538.

Gallagher R,
Luttik ML, Jaarsma T. Social support and self-care in heart failure. J Cardiovasc Nurs. 2011 Nov-Dec;26(6):439-45. doi: 10.1097/JCN.0b013e31820984e1. PubMed PMID: 21372734. 

Makdessi A, Harkness K,
Luttik ML, McKelvie RS. The Dutch Objective Burden Inventory: validity and reliability in a Canadian population of caregivers for people with heart failure. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Dec;10(4):234-40. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2010.08.006. Epub 2010 Oct 2. PubMed PMID: 20920844.

Luttik ML, Jaarsma T, Sanderman R, Fleer J. The advisory brought to practice: routine screening on depression (and anxiety) in coronary heart disease; consequences and implications. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011 Dec;10(4):228-33. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2010.08.005. Epub 2010 Sep 27. PubMed PMID: 20875772.

Hwang B,
Luttik ML, Dracup K, Jaarsma T. Family caregiving for patients with heart failure: types of care provided and gender differences. J Card Fail. 2010 May;16(5):398-403. doi: 10.1016/j.cardfail.2009.12.019. Epub 2010 Feb 11. PubMed PMID: 20447576.

Hoekstra T, Lesman-Leegte I, van der Wal M,
Luttik ML, Jaarsma T. Nurse-led interventions in heart failure care: patient and nurse perspectives. Eur J Cardiovasc Nurs. 2010 Dec;9(4):226-32. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2010.01.006. Epub 2010 Mar 4. PubMed PMID: 20202912. 

Annema C,
Luttik ML, Jaarsma T. Reasons for readmission in heart failure: Perspectives of patients, caregivers, cardiologists, and heart failure nurses. Heart Lung. 2009 Sep-Oct;38(5):427-34. doi: 10.1016/j.hrtlng.2008.12.002. Epub 2009 Jan 21. PubMed PMID: 19755193.

Luttik ML
, Lesman-Leegte I, Jaarsma T. Quality of life and depressive symptoms in heart failure patients and their partners: the impact of role and gender. J Card Fail. 2009 Sep;15(7):580-5. doi: 10.1016/j.cardfail.2009.02.004. Epub 2009 Apr 25. PubMed PMID: 19700134.

Luttik ML
, Jaarsma T, Lesman I, Sanderman R, Hagedoorn M. Quality of life in partners of people with congestive heart failure: gender and involvement in care. J Adv Nurs. 2009 Jul;65(7):1442-51. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05004.x. Epub 2009 Apr 30. PubMed PMID: 19457005.

Schokker MC, Links TP,
Luttik ML, Hagedoorn M. The association between regulatory focus and distress in patients with a chronic disease: the moderating role of partner support. Br J Health Psychol. 2010 Feb;15(Pt 1):63-78. doi: 10.1348/135910709X429091. Epub 2009 Mar 24. PubMed PMID: 19321037.

Annema C,
Luttik ML, Jaarsma T. Do patients with heart failure need a case manager? J Cardiovasc Nurs. 2009 Mar-Apr;24(2):127-31. doi: 10.1097/JCN.0b013e318197a9c6. PubMed PMID: 19242278.

Jaarsma T, van der Wal MH, Lesman-Leegte I,
Luttik ML, Hogenhuis J, Veeger NJ, Sanderman R, Hoes AW, van Gilst WH, Lok DJ, Dunselman PH, Tijssen JG, Hillege HL, van Veldhuisen DJ. [Value of basic and intensive management of patients with heart failure; results of a randomised controlled clinical trial]. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Sep 13;152(37):2016-21. Dutch. PubMed PMID: 18825890.

Jaarsma T, van der Wal MH, Lesman-Leegte I,
Luttik ML, Hogenhuis J, Veeger NJ, Sanderman R, Hoes AW, van Gilst WH, Lok DJ, Dunselman PH, Tijssen JG, Hillege HL, van Veldhuisen DJ; Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH) Investigators. Effect of moderate or intensive disease management program on outcome in patients with heart failure: Coordinating Study Evaluating Outcomes of Advising and Counseling in Heart Failure (COACH). Arch Intern Med. 2008 Feb 11;168(3):316-24. doi: 10.1001/archinternmed.2007.83. PubMed PMID: 18268174.

Luttik ML
, Jaarsma T, Tijssen JG, van Veldhuisen DJ, Sanderman R. The objective burden in partners of heart failure patients; development and initial validation of the Dutch Objective Burden Inventory. Eur J Cardiovasc Nurs. 2008 Mar;7(1):3-9. Epub 2007 May 1. PubMed PMID: 17475564.

Luttik ML
, Jaarsma T, Veeger N, Tijssen J, Sanderman R, van Veldhuisen DJ. Caregiver burden in partners of Heart Failure patients; limited influence of disease severity. Eur J Heart Fail. 2007 Jun-Jul;9(6-7):695-701. Epub 2007 Mar 7. PubMed PMID: 17347035. 

Luttik ML
, Blaauwbroek A, Dijker A, Jaarsma T. Living with heart failure: partner perspectives. J Cardiovasc Nurs. 2007 Mar-Apr;22(2):131-7. PubMed PMID: 17318039.

Luttik ML
, Jaarsma T, Veeger N, van Veldhuisen DJ. Marital status, quality of life, and clinical outcome in patients with heart failure. Heart Lung. 2006 Jan-Feb;35(1):3-8. PubMed PMID: 16426930. 

Luttik ML
, Jaarsma T, Moser D, Sanderman R, van Veldhuisen DJ. The importance and impact of social support on outcomes in patients with heart failure: an overview of the literature. J Cardiovasc Nurs. 2005 May-Jun;20(3):162-9. Review. PubMed PMID: 15870586.

Luttik ML
, Jaarsma T, Veeger NJ, van Veldhuisen DJ. For better and for worse: Quality of life impaired in HF patients as well as in their partners. Eur J Cardiovasc Nurs. 2005 Mar;4(1):11-4. PubMed PMID: 15718187. 

Jaarsma T, Van Der Wal MH, Hogenhuis J, Lesman I,
Luttik ML, Veeger NJ, Van Veldhuisen DJ. Design and methodology of the COACH study: a multicenter randomised Coordinating study evaluating Outcomes of Advising and Counselling in Heart failure. Eur J Heart Fail. 2004 Mar 1;6(2):227-33. PubMed PMID: 14984731.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}