NaastenKracht, de motor naar herstel

Bij de hulpverlening aan personen met een verslaving is er tot nu toe weinig tot geen aandacht voor de situatie waarin naasten van een persoon met een verslaving zich bevinden. Hier willen wij met dit onderzoek verandering in brengen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Om te komen tot een beter aanbod voor ondersteuning en/of begeleiding van naasten van personen met een verslaving werken de lectoraten Verslavingskunde en Verpleegkundige Diagnostiek, onderzoekslijn Familiezorg, samen in het onderzoek NaastenKracht, de motor naar herstel.
Uit buitenlands onderzoek is bekend dat naasten van personen met een verslaving klachten kunnen ervaren op verschillende levensgebieden. Ook is uit onderzoek bekend dat wanneer naasten van personen met verslavingsproblemen goed functioneren, zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan het herstel van de persoon met verslavingsproblemen. Het is dus belangrijk om aandacht te hebben voor hun situatie.
Het onderzoek NaastenKracht heeft als doel om inzicht te krijgen in de achtergrond, de klachten en de problemen die naasten van een persoon met een verslaving ervaren. Met dit inzicht kunnen we adviezen en aanbevelingen doen voor ondersteuning en/of begeleiding. Ook kunnen we met de gegevens uit dit onderzoek onderbouwen of ondersteuning en/of begeleiding voor naasten nodig is en hoe deze eruit zou moeten zien.

Over de onderzoeker

Lees hier meer info over Carlien Dusseldorp, onderzoeker.

Meewerken aan ons onderzoek?

Heb jij te maken met een verslaving in je omgeving? Dan willen we jou vragen om mee te werken aan ons onderzoek. We hebben een vragenlijst ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in de achtergrondsituatie, problemen en klachten die naasten ervaren. Ook willen we graag weten hoe je met moeilijke situaties, ontstaan door de verslaving, omgaat. Kortom, we willen weten hoe het met jou als naaste van een persoon met een verslaving gaat.

Wil het onderzoek van waarde zijn, dan hebben we veel respondenten nodig. Jouw input en bijdrage zijn daarbij dus van groot belang. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen hoe meer en juiste informatie er binnenkomt en hoe sneller er een passend hulpaanbod ontwikkeld kan worden.

De resultaten van het onderzoek worden anoniem verwerkt en zullen op geen enkele wijze herleidbaar zijn. De resultaten worden gepubliceerd zodat hulpverleners en andere professionals kennis kunnen nemen van de nieuwe inzichten en deze kunnen toepassen binnen hun werkgebied. Gepubliceerde artikelen zullen ook op deze site worden geplaatst.

Vragenlijst

Via deze link kan je de vragenlijst invullen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}