Academy of the people met Jonas Staal en het Groninger Museum

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Sinds beeldende kunst door het kabinet Rutte I tot "linkse propaganda" werd verklaard is het woord 'kunstenaar' verbonden geraakt met overmatige afhankelijkheid van subsidie, een gefaalde multiculturele samenleving en een wereldvreemde cultuurgemeenschap. Maar de kunstwereld is niet homogeen. Er bestaan vele verschillende kunstwerelden. Niet alleen in het museum of galerie, maar in elk denkbare omgeving; van huiskamer tot werkvloer, van café tot school, van politiebureau tot detentiecentra: elk van deze plaatsen omvatten verschillende tegenstrijdige ideeën over de rol van kunst. Ideeën die veelal geen institutionele erkenning vinden. Het zijn kunstwerelden die in stilte verkeren.

Symposium

Het symposium Academy of the People werd georganiseerd door het lectoraat Image in Context, rondom een onderzoek van diverse kunstenaars, verbonden aan Academie Minerva Groningen, naar precies die stille kunstwerelden. Zij begonnen een discussie over de rol van cultuur met de synagoge, met moskeeën, met scholen en IKEA-filialen, met IT kantoren, jachtclubs en politiebureaus. In elk van deze omgevingen bleek een bepaald kunstbegrip te bestaan: ideeën over esthetiek; ideeën over de waarde van cultuur; ideeën over het bezit van cultuur. Aan elk van deze plekken en organisaties stelden zij een ruil voor: een werk van de kunstenaar zou getoond worden in de school, synagoge, politiebureau et cetera. En wederzijds zou een werk van deze plekken en organisaties getoond worden in het Groninger Museum.

Op 11 juni 2013 werden de resultaten van hun onderzoek getoond in de vorm van een symposium en tentoonstelling. Daarin introduceerden de kunstenaars de verschillende kunstwerelden die zij in de omgeving van Groningen in kaart brachten en gingen ze in gesprek met de eigenaren van de kunstwerken die voor het eerst hun weg naar het museum vonden. Academy of the People vormt daarmee een ambitieuze poging nieuwe definities van kunstpubliek te maken, nieuwe uitwisselingen mogelijk te maken tussen kunstenaars en de samenleving waarin zij opereren. Kunst is geen bezit van kunstenaars alleen. Cultuur als instrument kent een veelheid van hoedanigheden en toepassingen. Academy of the People maakt deze in hun radicale diversiteit zichtbaar.

Coördinatie: 

Lectoraat Image in Context, lector Anke Coumans; beeldend kunstenaar Jonas Staal; onderzoeker Younes Bouadi.

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}