Muziek en integratie: Muziek in Pekela

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het project 'Muziek in Pekela' had als doel via muziekactiviteiten interactie te bevorderen tussen vooral jongere bewoners van het asielzoekerscentrum en de lokale bevolking van de gemeente Pekela. Muziek is hiertoe bij uitstek geschikt omdat veel inwoners van het AZC en uit Pekela actief met muziek bezig zijn.

Samen aan de slag

Muziek verbindt en nodigt uit om te verbinden. Dit is het uitgangspunt voor Muziek in Pekela: AZC en Pekelders samen aan de slag. Doel was om het AZC in Oude Pekela beter te integreren in haar directe omgeving; en omgekeerd. Het muziekproject was gericht op het creëren van duurzaam draagvlak en het op gang brengen van begrip en contact tussen AZC en de Pekelder bevolking rondom deze instelling. Positieve momenten en herinneringen gekoppeld aan die activiteiten moeten de veerkracht van deelnemers en partners als netwerk versterken; en hiermee continuering van de activiteiten garanderen bij zowel bewoners, vrijwilligers en professionals.

Muziekprojecten met en voor bewoners

De doelstelling van Muziek in Pekela was de ontwikkeling van een programma van kleinschalige lokale muziekprojecten in 2012-2013 met en voor AZC- en AMV-bewoners (campus voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen) en inwoners van Pekela, die op termijn door AZC en lokale partners op eigen kracht kunnen worden voortgezet. Het programma kan tevens als voorbeeld dienen voor een aanpak in andere AZC's en gemeenten in de provincie Groningen en daarbuiten.

CMO Groningen

Muziek in Pekela werd gecoördineerd door Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Groningen in samenwerking met het AZC Oude Pekela en het lectoraat Lifelong Learning in Music. Vanuit het lectoraat was Karolien Dons bij het project betrokken als consulent.

Symposium 'Integratie en draagvlak'

Op 22 november vond het symposium 'INTEGRATIE EN DRAAGVLAK: Vluchtelingen & nieuwkomers in AZC's & wijken' plaats, georganiseerd door CMO Groningen en het lectoraat Lifelong Learning in Music, ondersteund door KMG Kennisnetwerk Multicultureel Groningen. De deelsessie "kunst als instrument van integratie" werd o.a. aan Muziek in Pekela gewijd. ​

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}