Muziek en dementie I

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het doel van het onderzoek naar 'Muziek en Dementie' is om de praktijk te onderzoeken van muziekworkshops voor ouderen met dementie en hun verzorgers. Hiertoe wordt het werk onderzocht van Music for Life Wigmore Hall en Dementia UK, in samenwerking met Jewish Care. Deze organisatie in Londen zet interactieve muziekworkshops op in verpleeghuizen en opvangcentra voor mensen met dementie. Het project is gericht op de praktijkontwikkeling van de musici. Na een voorbereidende fase waarin onder meer literatuuronderzoek en interviews zijn gedaan, is het onderzoeksproject in september 2010 in Londen officieel van start gegaan. 
Follow-up van het onderzoek en de ontwikkeling van deze praktijk in Nederland vindt plaats tussen september 2012 en 2014. Het onderzoek wordt ondersteund door het Banning-de Jong Fonds van het Prins Bernhard Cultuur Fonds

Op 20 september 2012 werd een symposium gehouden over de onderzoeksresultaten in Wigmore Hall, Londen. Naar aanleiding daarvan verschenen artikelen in het Dagblad van het Noorden, het Friesch Dagbladen op ScienceGuide.

 

Onderzoek op l​ocatie

Tussen eind oktober en half december 2010 is onderzoek gedaan naar een Music for Life project, bestaande uit acht opeenvolgende workshops in een verzorgingshuis in het Verenigd Koninkrijk dat wordt geleid door de organisatie Jewish Care. Hierbij waren drie musici en de trainer van de verzorgers betrokken. Het onderzoek is opgezet met gebruik van triangulatie waarbij de praktijk vanuit verschillende invalshoeken wordt onderzocht:

 • Observatie van iedere workshop
 • Thematische interviews met de musici als groep
 • Expert interviews met de workshopleider en de trainer van de verzorgers
 • Reflectieve dagboeken, bijgehouden door de musici en de trainer van de verzorgers.


Kate Page, projectmanager van Music for Life en onderzoeker van het lectoraat, observeerde de workshops en maakte het merendeel van de interviews. Rineke Smilde woonde de eerste, vierde en laatste workshop bij en deed daarbij samen met Kate de observaties en interviews. Momenteel worden de data geanalyseerd en het streven is deze fase van het onderzoek in het voorjaar van 2012 af te ronden.

Interview met Linda Rose en Kate Page


Achtergrond ​​​en doelen

De focus van het onderzoeksproject Muziek en Dementie ligt in het bijzonder op het werk, gezien vanuit het perspectief van de musici. De uitkomsten kunnen als basis dienen voor de opleiding en ontwikkeling van musici die zich hierin zouden willen specialiseren en daarnaast voor het overbrengen van deze praktijk naar Nederland. Daarbij is een goed begrip van de context van dementiezorg onontbeerlijk voor deze musici. Het vervolgtraject in Nederland zal bestaan uit het ontwerp van onderwijsprogramma's op basis van dit onderzoek, die vervolgens in de praktijk worden gebracht. Ook dit zal in samenwerking met Wigmore Hall gebeuren.

 

​Music for Life

Music for Life werd ontwikkeld door Linda Rose gedurende een periode van bijna twintig jaar, als een organisatie die interactieve muziekworkshops opzet in verpleeghuizen en opvangcentra voor mensen met dementie. In een project van acht weken werken drie professionele musici met een groep van acht bewoners en vijf verzorgers. Zij gebruiken muzikale improvisatie als katalysator om communicatie in de breedste zin des woords te bewerkstelligen. Musici en verzorgers werken samen als een team, waarbij een breed scala aan verbale en non-verbale benaderingen worden gebruikt, die de deelnemers en de groep als geheel ondersteunen. Individuele betrokkenheid en groepsbetrokkenheid van zowel bewoners als verzorgers wordt gestimuleerd. Plezier beleven aan het proces en reflectie hierop door de verzorgers worden gezien als belangrijke onderdelen van het werk. 
De lange termijninvloeden van het werk voor zowel bewoners als verzorgers worden mede bepaald door de motivatie, observatie en inzichten van de verzorgers. Uit onderzoek blijkt dat muzikale communicatie zoals die plaatsvindt in de workshops van Music for Life een gunstige invloed heeft op mensen met dementie. Het Music for Life project toont ook aan dat muzikale communicatie een belangrijke bijdrage biedt aan de interactie tussen bewoners van het verpleeghuis en verzorgers, die vaak wordt verdiept op een impliciet, niet-verbaal niveau. De ontwikkeling van de verzorgers in relatie tot het project gebeurt parallel aan het project, o.a. in samenwerking met de organisatie 'Jewish Care' en met Dementia UK (beide nationale liefdadigheidsinstellingen) die samenwerken met Wigmore Hall Learning. 
(foto Linda Rose)

 

Transfer n​aar Nederland

Werk zoals dat van Music for Life Wigmore Hall bestaat nog niet in Nederland terwijl het aantal mensen met dementie toeneemt. Het werken met ouderen, en ook die met dementie, kan een belangrijk nieuw werkveld zijn voor (toekomstige) musici. 
(foto: Kate Page, Wigmore Hall Learning)

Onderzoekers: Rineke Smilde, Kate Page (Wigmore Hall 
Learning) en Peter Alheit.

www.wigmore-hall.org.uk 
www.dementiauk.org
www.jewishcare.org

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}